جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باورس

حصارخروان | البرز | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز باورس

اذان صبح: ٠٤:٣١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٥٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باورس (شهرستان البرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای باورس)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باورس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باورس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

لو هولتز
اگر از زندگی خسته شده‌اید، اگر هر روز با یك آرزوی داغ برای انجام كاری از خواب بیدار نمی‌شوید، برای این است كه به اندازه‌ی كافی هدف ندارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باورس

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باورس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باورس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باورس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باورس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باورس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٩:١٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٤:٣٤١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢١:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢١:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢١:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٧:١٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٠:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٦:٥٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٠:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٩:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٩:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:١٤١٣:٠٦:١٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١١٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٨:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٣:٠١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٧:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٥:٤١٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٦:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باورس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باورس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باورس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باورس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باورس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باورس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باورس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باورس

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باورس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باورس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باورس

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باورس روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باورس روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باورس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باورس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باورس

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای باورس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باورس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باورس

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٥٥١٣:١١:٥٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٦:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٤٣١٣:١١:٤١١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٦:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:١١:٢٥١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٥:١٨١٣:١١:٠٨١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٠:٥١١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٦:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٠:٣٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٦:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٠:١٦١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٥:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٤٠:٠١١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٥:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٠:٤٨١٣:٠٩:٠٢١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٥:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤١:٣٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٥:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٢١١٣:٠٨:٢٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٤:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:٠٨١٣:٠٨:٠٣١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٥١٠٠:٢٤:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢٤:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٤:٤١١٣:٠٧:٢٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٥٤٠٠:٢٤:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢٣:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:١٤١٣:٠٦:٤١١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٣:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٢٦٠٠:٢٣:٢١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٧:٤٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٥٦٠٠:٢٣:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٢٦٠٠:٢٢:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٩:٢٠١٣:٠٥:١٧١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٥٦٠٠:٢٢:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٤:٥٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٢٦٠٠:٢٢:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠٤:٣٤١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:٤٠١٣:٠٤:١٣١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٢٥٠٠:٢١:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٢:٢٧١٣:٠٣:٥٢١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٣:٣٠١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٢٥٠٠:٢١:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٤:٠١١٣:٠٣:٠٩١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:٥٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٤:٤٨١٣:٠٢:٤٨١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٢٤٠٠:٢٠:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:٣٥١٣:٠٢:٢٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٠:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:٢٢١٢:٠٢:٠٥١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٤٢٣:١٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باورس روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باورس روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باورس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باورس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باورس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باورس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باورس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باورس

روستای باورس بر روی نقشه

روستای باورس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باورس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باورس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باورس
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باورس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باورس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باورس رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باورس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باورس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باورس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق باورس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باورس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باورس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باورس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ باورس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باورس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو