جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باورس

حصارخروان | البرز | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز باورس


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٢٦
اذان مغرب: ١٨:١٣:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٠

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باورس (شهرستان البرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای باورس)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باورس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باورس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل سوئدی
آنچه را كه یك نفر می داند هیچ كس نمی داند، ولی اگر دو نفر بدانند همه كس می داند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باورس

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باورس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باورس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باورس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باورس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باورس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٧:١٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٧:٠٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:١٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٣١٠٠:١٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٨:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢١٠٠:١٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٥٠٠:١٧:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١١:٤٦١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٧:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٧:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٦:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٥:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:١١٠٠:١٥:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٥:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٩٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٥:٣٥٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٥:٣٨٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٤:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:٠٧٠٠:١٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٥:٥١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٥٦٠٠:١٤:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باورس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باورس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باورس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باورس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باورس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٢٣١٢:٢١:٤٥١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٥٩٢٣:٣٧:٥٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٣:٤٤١٢:٢١:٥٧١٧:٣٠:٣٢١٧:٥٠:٠٠٢٣:٣٨:١٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٥٨٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٢:٠٨١٧:٣١:٣٦١٧:٥١:٠٢٢٣:٣٨:٣٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٢:٢١١٢:٢٢:١٩١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٨:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١١:٣٧١٢:٢٢:٢٨١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣٨:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:١٢٠٧:١٠:٥١١٢:٢٢:٣٧١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٩:١١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٣٣٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٢:٤٥١٧:٣٥:٥١١٧:٥٥:٠٧٢٣:٣٩:٢٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٩:١٥١٢:٢٢:٥٣١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٠٨٢٣:٣٩:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:١١٠٧:٠٨:٢٤١٢:٢٢:٥٩١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٧:٠٩٢٣:٣٩:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٢٣:٠٤١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٨:١٠٢٣:٣٩:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٣٩١٢:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:١٠٢٣:٤٠:٠٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٥:٤٤١٢:٢٣:١٣١٧:٤١:٠٨١٨:٠٠:١١٢٣:٤٠:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٤:٤٨١٢:٢٣:١٦١٧:٤٢:١١١٨:٠١:١٢٢٣:٤٠:١٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٣:٥٠١٢:٢٣:١٨١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٠:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٢:٥١١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٤:١٦١٨:٠٣:١٢٢٣:٤٠:٢٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:٥٠١٢:٢٣:٢١١٧:٤٥:١٨١٨:٠٤:١٢٢٣:٤٠:٢٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٤٩١٢:٢٣:٢١١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:١٢٢٣:٤٠:٣٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٤٦١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٦:١١٢٣:٤٠:٣٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٨:٤٢١٢:٢٣:١٨١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:١٠٢٣:٤٠:٣٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٧:٣٦١٢:٢٣:١٦١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٨:١٠٢٣:٤٠:٣٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٦:٣٠١٢:٢٣:١٣١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤٠:٣٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٥:٢٢١٢:٢٣:١٠١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٠:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٤:١٣١٢:٢٣:٠٥١٧:٥٢:٢٧١٨:١١:٠٦٢٣:٤٠:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٠٠١٧:٥٣:٢٧١٨:١٢:٠٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥١:٥٣١٢:٢٢:٥٥١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٠٢٢٣:٤٠:٢٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٤١١٢:٢٢:٤٨١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٩:٢٨١٢:٢٢:٤١١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٥٧٢٣:٤٠:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٨:١٥١٢:٢٢:٣٤١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٥٤٢٣:٤٠:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٢:٢٦١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:٥١٢٣:٤٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باورس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باورس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باورس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باورس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باورس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باورس

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥١:٥٣١٢:٢٢:٥٥١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٠٢٢٣:٤٠:٢٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٤١١٢:٢٢:٤٨١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٥٩٢٣:٤٠:٢٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٩:٢٨١٢:٢٢:٤١١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٥٧٢٣:٤٠:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٨:١٥١٢:٢٢:٣٤١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٥٤٢٣:٤٠:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٢:٢٦١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:٥١٢٣:٤٠:٠٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:٤٥١٢:٢٢:١٧١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٤٨٢٣:٣٩:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٢٨١٢:٢٢:٠٨١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٤٤٢٣:٣٩:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:١١١٢:٢١:٥٨١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٤٠٢٣:٣٩:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٥٣١٢:٢١:٤٧١٨:٠٢:١٣١٨:٢٠:٣٦٢٣:٣٩:٢٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٠:٣٤١٢:٢١:٣٦١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٣١٢٣:٣٩:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:١٥١٢:٢١:٢٤١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٩:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٧:٥٥١٢:٢١:١٢١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٣:٢٢٢٣:٣٨:٥٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٦:٣٤١٢:٢١:٠٠١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٤:١٦٢٣:٣٨:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٥:١٣١٢:٢٠:٤٧١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:١١٢٣:٣٨:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٣:٥١١٢:٢٠:٣٣١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:٠٥٢٣:٣٨:١٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٢:٢٨١٢:٢٠:١٩١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٥٩٢٣:٣٨:٠٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣١:٠٥١٢:٢٠:٠٥١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٧:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٩:٤١١٢:١٩:٥٠١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٤٦٢٣:٣٧:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٨:١٧١٢:١٩:٣٥١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٤٠٢٣:٣٧:١٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٦:٥٣١٢:١٩:١٩١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٦:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٥:٢٨١٢:١٩:٠٣١٨:١٣:١٣١٨:٣١:٢٦٢٣:٣٦:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٤:٠٢١٢:١٨:٤٧١٨:١٤:٠٧١٨:٣٢:١٩٢٣:٣٦:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٢:٣٧١٢:١٨:٣١١٨:١٥:٠٠١٨:٣٣:١٢٢٣:٣٦:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:١١١٢:١٨:١٤١٨:١٥:٥٢١٨:٣٤:٠٥٢٣:٣٥:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٤٥١٢:١٧:٥٨١٨:١٦:٤٥١٨:٣٤:٥٧٢٣:٣٥:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٨:١٨١٢:١٧:٤١١٨:١٧:٣٨١٨:٣٥:٥٠٢٣:٣٥:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:٥١١٢:١٧:٢٣١٨:١٨:٣٠١٨:٣٦:٤٢٢٣:٣٤:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٥:٢٥١٢:١٧:٠٦١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣٤:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٥٨١٢:١٦:٤٨١٨:٢٠:١٤١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باورس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باورس روستای باورس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باورس روستای باورس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باورس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باورس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باورس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باورس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باورس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باورس

روستای باورس بر روی نقشه

روستای باورس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باورس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باورس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باورس
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باورس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باورس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باورس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باورس رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باورس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باورس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باورس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باورس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باورس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باورس
زمان پخش اذان آنلاین به افق باورس
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باورس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باورس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو