جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بان گنبد

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بان گنبد


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٢:١١
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٨

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بان گنبد (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای بان گنبد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بان گنبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان گنبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
این اندیشه كه در جایی هنری خالص و به كلی جدا از زندگی یا دنیایی وجود داشته باشد كه تشنگی ذاتی چشم را برآورد، بدون آنكه تایید و كمكی از ذهن یا حافظه بخواهد، مسلماً پذیرفتنی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بان گنبد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بان گنبد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان گنبد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بان گنبد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان گنبد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بان گنبد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٨:٠٧١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣١٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٧:٥٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٧:٤٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٧:٣٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٧:٢٩١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٣:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٧:٢١٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٧:١٣٢٠:٠١:٢١٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣١:٣٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٢:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١١٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:١٧٠٠:٣١:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣١:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣١:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٠:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٦:١٣١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٠:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٣٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٣:٠١١٣:١٦:٢٣٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٢:١٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢١:٣٢١٣:١٦:٢٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٦:٢٣٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:١٠١٣:١٦:٢٤٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٩:٣٠١٣:١٦:٢٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٨:٥٣١٣:١٦:٢٨٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٨:١٦١٣:١٦:٣١٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٧:٤١١٣:١٦:٣٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٧:٠٨١٣:١٦:٣٩٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٣٦١٣:١٦:٤٤٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٨:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٠٥١٣:١٦:٤٩٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بان گنبد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بان گنبد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بان گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بان گنبد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢١:٢١١٢:٢١:٢١١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣٨:١١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢١:٤١١٢:٢١:٥٠١٧:٢٢:٠٤١٧:٤١:٣١٢٣:٣٨:٤١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٢:١٩١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٢:١١٢٣:٣٩:١١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٢:٤٨١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٢:٥٢٢٣:٣٩:٤١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٢:٣٠١٢:٢٣:١٧١٧:٢٤:١٠١٧:٤٣:٣٤٢٣:٤٠:١١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢٣:٤٥١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٤:١٨٢٣:٤٠:٤١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٤:١٣١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٥:٠٢٢٣:٤١:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٤:٤١١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤١:٤٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٣:١٢١٢:٢٥:٠٨١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:٠٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٣:١٨١٢:٢٥:٣٥١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٢:٣٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٣:٢٣١٢:٢٦:٠١١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤٣:٠٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٢٢٠٧:٢٣:٢٥١٢:٢٦:٢٧١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٣:٣٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٣:٢٦١٢:٢٦:٥٢١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٤٤٢٣:٤٤:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٧:١٧١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٤:٢٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٧:٤١١٧:٣٢:١٢١٧:٥١:٢٤٢٣:٤٤:٥٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٢:١٤٢٣:٤٥:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:١٠١٢:٢٨:٢٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٥٨٢٣:٤٦:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٥١١٢:٢٩:١٢١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:٥٠٢٣:٤٦:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٢:٣٩١٢:٢٩:٣٣١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٤٣٢٣:٤٧:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٧:٢٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٢:١٠١٢:٣٠:١٣١٧:٣٨:٣١١٧:٥٧:٢٩٢٣:٤٧:٤٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢١:٥٣١٢:٣٠:٣٢١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٢٣٢٣:٤٨:٠٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢١:٣٤١٢:٣٠:٥٠١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:١٧٢٣:٤٨:٣١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢١:١٣١٢:٣١:٠٨١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٥٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٢٣٠٧:٢٠:٥١١٢:٣١:٢٥١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٩:١٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٠:٢٦١٢:٣١:٤١١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٣١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣١:٥٧١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٢:١١١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٠٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٠٨٠٧:١٩:٠٤١٢:٣٢:٢٥١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بان گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بان گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بان گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بان گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان گنبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بان گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بان گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بان گنبد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢١:١٣١٢:٣١:٠٨١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٥٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٣٠٧:٢٠:٥١١٢:٣١:٢٥١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٩:١٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٠:٢٦١٢:٣١:٤١١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٣١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣١:٥٧١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٢:١١١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٠٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٨٠٧:١٩:٠٤١٢:٣٢:٢٥١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:٤٦٢٣:٥٠:٢٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٢:٣٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٤١٢٣:٥٠:٤٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:٠٠١٢:٣٢:٥٠١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٣٦٢٣:٥٠:٥٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٧:٢٦١٢:٣٣:٠١١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٧:٣١٢٣:٥١:١٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:١٦:٥٠١٢:٣٣:١٢١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٢٦٢٣:٥١:٢٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٦:١٣١٢:٣٣:٢٢١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:٢١٢٣:٥١:٣٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:٣٤١٢:٣٣:٣١١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:١٥٢٣:٥١:٥١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٤٠٧:١٤:٥٤١٢:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:١٠٢٣:٥٢:٠٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:١٤:١٢١٢:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٤٢١٨:١٢:٠٤٢٣:٥٢:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٣:٢٩١٢:٣٣:٥٢١٧:٥٤:٣٨١٨:١٢:٥٩٢٣:٥٢:٢٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٢:٤٤١٢:٣٣:٥٨١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٥٣٢٣:٥٢:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١١:٥٧١٢:٣٤:٠٢١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١١:١٠١٢:٣٤:٠٦١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:٤٠٢٣:٥٢:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٠:٢١١٢:٣٤:٠٩١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:٣٣٢٣:٥٢:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٢٠٧:٠٩:٣٠١٢:٣٤:١٢١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٢٦٢٣:٥٢:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:٠٨:٣٩١٢:٣٤:١٣١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:١٩٢٣:٥٣:٠١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٧:٤٦١٢:٣٤:١٤١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:١٢٢٣:٥٣:٠٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٥٢١٢:٣٤:١٤١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:٠٤٢٣:٥٣:٠٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٥:٥٦١٢:٣٤:١٣١٨:٠٢:٥٥١٨:٢٠:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٥:٠٠١٢:٣٤:١٢١٨:٠٣:٤٩١٨:٢١:٤٨٢٣:٥٣:١١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٤:٠٩١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٤٠٢٣:٥٣:١١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٣:٠٣١٢:٣٤:٠٦١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٣:٣١٢٣:٥٣:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٤:٠٣١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:٢٢٢٣:٥٣:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠١:٠٣١٢:٣٣:٥٨١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٥:١٣٢٣:٥٣:٠٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٠:٠١١٢:٣٣:٥٣١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:٠٣٢٣:٥٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بان گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بان گنبد روستای بان گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بان گنبد روستای بان گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بان گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان گنبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بان گنبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بان گنبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بان گنبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بان گنبد

روستای بان گنبد بر روی نقشه

روستای بان گنبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بان گنبد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بان گنبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بان گنبد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بان گنبد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای بان گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان گنبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بان گنبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بان گنبد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بان گنبد
زمان پخش اذان زنده به افق بان گنبد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بان گنبد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بان گنبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بان گنبد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بان گنبد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بان گنبد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بان گنبد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بان گنبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو