جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بان سوهان

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بان سوهان


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٢٠

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بان سوهان (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای بان سوهان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بان سوهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان سوهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
هیچ‌كس نمی‌تواند بدون خواست خودمان، ما را آشفته و پریشان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بان سوهان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بان سوهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سوهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بان سوهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سوهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بان سوهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٢:٤٤١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٣٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٩:٣٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٣٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٧:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٣٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٤:٢٦١٣:٢٢:١١٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٢:٠٠٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣١:٣٦١٣:٢١:٥٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢١:٥٢٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢١:٤٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢١:٤٥٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٣٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٤:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٤١٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٤:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٦:٣١١٣:٢١:٤٠٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٤:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢١:٤٠٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣٤:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢١:٤٠٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:١٦١٣:٢١:٤١٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٠:١٥٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٢١:٤٦٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٢١:٣٥١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٣:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٥١١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:١٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بان سوهان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بان سوهان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سوهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بان سوهان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٠:٤٠١٣:٣٠:٥٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:٤٩:١٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٥٥٠٧:١٩:١٩١٣:٣٠:٣٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٤٨:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٢٧٠٧:١٧:٥٨١٣:٣٠:١٨١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٤٨:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٥٨٠٧:١٦:٣٧١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٨:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٥:١٧١٣:٢٩:٤٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٤٧:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٣:٥٦١٣:٢٩:٢٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٧:٢٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٢:٣٦١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٧:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٨:٠١٠٧:١١:١٦١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٤٦:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٩:٥٦١٣:٢٨:٣١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٤٦:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٨:٣٦١٣:٢٨:١٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٤٥:٥٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٧:٥٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٤٥:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٧:٣٩١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٤٥:١٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٤:٣٩١٣:٢٧:٢٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٤٤:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٣:٢١١٣:٢٧:٠٥١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٤٤:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٢:٠٤١٣:٢٦:٤٩١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:٤٤:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:٤٣:٤٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٩:٣٠١٣:٢٦:١٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٤٣:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٦:٠١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٤٢:٥٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:٥٨١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٤٠٠:٤٢:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٥:٣١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٢:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٤:٢٨١٣:٢٥:١٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:٤١:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٤١:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٤١:١٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:١٧٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٠:٥٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٤٠:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٤:١٠٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:٤٠:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٧:١٦١٣:٢٣:٥٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٩:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٦:٠٧١٣:٢٣:٤٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٩:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٥٩١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٩:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بان سوهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سوهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سوهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:٤٧١٢:٣٢:٤١١٨:٣٧:٠٧١٨:٥٤:٤٧٠٠:٢١:٢٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٣٩٠٧:٢٧:٢٦١٣:٣٢:٢٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٣٠٠:٥١:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:١٣٠٧:٢٦:٠٥١٣:٣٢:٠٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٩٠٠:٥٠:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٤:٤٤١٣:٣١:٤٨١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٥٠:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٩٠٧:٢٣:٢٣١٣:٣١:٣٠١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥١٠٠:٥٠:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٥١٠٧:٢٢:٠٢١٣:٣١:١٢١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:٤٩:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٠:٤٠١٣:٣٠:٥٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:٤٩:١٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٥٠٧:١٩:١٩١٣:٣٠:٣٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٤٨:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٧٠٧:١٧:٥٨١٣:٣٠:١٨١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٤٨:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٨٠٧:١٦:٣٧١٣:٣٠:٠٠١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٨:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٥:١٧١٣:٢٩:٤٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٤٧:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٣:٥٦١٣:٢٩:٢٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٧:٢٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٢:٣٦١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٧:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠١٠٧:١١:١٦١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٤٦:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٩:٥٦١٣:٢٨:٣١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٤٦:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٨:٣٦١٣:٢٨:١٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٤٥:٥٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٧:٥٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٤٥:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٧:٣٩١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٤٥:١٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٤:٣٩١٣:٢٧:٢٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٤٤:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٣:٢١١٣:٢٧:٠٥١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٤٤:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٢:٠٤١٣:٢٦:٤٩١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:٤٤:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:٤٣:٤٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٩:٣٠١٣:٢٦:١٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٤٣:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٦:٠١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٤٢:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:٥٨١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٤٠٠:٤٢:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٥:٣١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٢:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٤:٢٨١٣:٢٥:١٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:٤١:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٤١:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٤١:١٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٠:٥٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بان سوهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سوهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بان سوهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بان سوهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بان سوهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بان سوهان

روستای بان سوهان بر روی نقشه

روستای بان سوهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بان سوهان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان سوهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بان سوهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بان سوهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بان سوهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بان سوهان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بان سوهان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بان سوهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بان سوهان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بان سوهان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بان سوهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو