جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بان سوهان

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بان سوهان

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٧
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٥٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بان سوهان (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بان سوهان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بان سوهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بان سوهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بان سوهان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بان سوهان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سوهان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بان سوهان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سوهان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بان سوهان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٣:٥٠٠٠:٤٢:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:٤٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٤١:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٤٩٠٠:٤٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٣٧٠٠:٤٠:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٤:٠١٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٦:٢٤١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:٣٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٥:١٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٩:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٠٧١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٦٠٦:٤١:٥٤١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٨:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٨:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٨:٤١١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٣٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٧:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٦:٣٨١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢٢:١١٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣٦:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٠:٥٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣١:٤٩١٣:٢١:٥٥٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٥٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٠:٠١١٣:٢١:٤٨٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢١:٤٥٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٨:١٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢١:٤١٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢١:٤٠٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بان سوهان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بان سوهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بان سوهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سوهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بان سوهان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بان سوهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سوهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سوهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بان سوهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سوهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سوهان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سوهان روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سوهان روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بان سوهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سوهان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سوهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سوهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٥:١١١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٩:١٢٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٣٦:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٧:٢٥٢٠:٣٩:٢٤٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٦:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:٠٤٠٠:٣٦:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٥:٥٧١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٧:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٦:١٥١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٧:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٦:٣٤١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٩:٥٤٢١:٠٠:٢٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٨:٢٩٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٧:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٧:١٦١٣:٢٨:٤١٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٢٨٠٠:٣٨:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٧:٣٩١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٠:٠١٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٨:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٨:٠٢١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٩:٥٩٢١:٠٠:٢٥٠٠:٣٨:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٨:٢٧١٣:٢٩:١٦٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠٠:٢١٠٠:٣٨:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٩:٢٨٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠٠:١٦٠٠:٣٩:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٩:٣٩٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠٠:٠٩٠٠:٣٩:١٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٩:٤٩٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠٠:٠٠٠٠:٣٩:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:٣٩:٣٠٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٩:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٢٠:٤٧١٣:٣٠:٠٩٢٠:٣٩:١٩٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٤٠:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٢١:١٨١٣:٣٠:١٩٢٠:٣٩:٠٧٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٤٠:٢٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٣٠:٢٨٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٤٠:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:٣٠:٣٧٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٤٠:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٢:٥٥١٣:٣٠:٤٥٢٠:٣٨:٢٠٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٤١:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٣:٢٩١٣:٣٠:٥٣٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٤١:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٣١:٠١٢٠:٣٧:٤١٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٤١:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:٣١:٠٨٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٤١:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٣١:١٤٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٤٢:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٣١:٢٠٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٤٢:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٦:٣٠١٣:٣١:٢٦٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٤٢:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٧:٠٨١٣:٣١:٣١٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٤٢:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٧:٤٦١٣:٣١:٣٦٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٤٣:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٣١:٤٠٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٤٣:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٩:٠٥١٣:٣١:٤٣٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٤٣:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٩:٤٥١٣:٣١:٤٦٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٣:٠٩٠٠:٤٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بان سوهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان روستای بان سوهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بان سوهان روستای بان سوهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بان سوهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سوهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بان سوهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بان سوهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بان سوهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بان سوهان

روستای بان سوهان بر روی نقشه

روستای بان سوهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بان سوهان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بان سوهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بان سوهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بان سوهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بان سوهان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بان سوهان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بان سوهان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بان سوهان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بان سوهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بان سوهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بان سوهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بان سوهان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بان سوهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو