جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بان سرو

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بان سرو


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٤
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٣١:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بان سرو (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای بان سرو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بان سرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان سرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بان سرو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بان سرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بان سرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بان سرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤١:٤٤١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٠:٣٩١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٦:٢٩١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٢:١٩٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٣:٣٣١٣:٢٢:١٤٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٦:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣١:٤١١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢١:٥٧٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢١:٥٤٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٨:١١١٣:٢١:٥٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢١:٥٠٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢١:٤٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢١:٤٨٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٤:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢١:٤٨٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:١٩١٣:٢١:٤٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٤:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٢١:٥٥٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٣:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:٣٩١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٣٣:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٣:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١١٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بان سرو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بان سرو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بان سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بان سرو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:٠٤٠٧:٢٥:٤٧١٢:٣٨:٠٤١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٣٣٢٣:٥٥:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٣٨٠٧:٢٥:١٣١٢:٣٨:١٦١٧:٥١:٤٠١٨:١٠:٣٠٢٣:٥٥:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٤:٣٧١٢:٣٨:٢٨١٧:٥٢:٣٩١٨:١١:٢٦٢٣:٥٦:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٨:٣٨١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٢٣٢٣:٥٦:٢٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:١٠٠٧:٢٣:٢٠١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٢٠٢٣:٥٦:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٢:٤٠١٢:٣٨:٥٧١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١٦٢٣:٥٦:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢١:٥٧١٢:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٣٥١٨:١٥:١٢٢٣:٥٧:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢١:١٤١٢:٣٩:١٢١٧:٥٧:٣٣١٨:١٦:٠٩٢٣:٥٧:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣٩:١٨١٧:٥٨:٣١١٨:١٧:٠٥٢٣:٥٧:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:١٠٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٩:٢٤١٧:٥٩:٣٠١٨:١٨:٠١٢٣:٥٧:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٣٠٠٧:١٨:٥٣١٢:٣٩:٢٩١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٥٦٢٣:٥٧:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٠٤١٢:٣٩:٣٢١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:٥٢٢٣:٥٧:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:٠٤٠٧:١٧:١٣١٢:٣٩:٣٦١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٤٧٢٣:٥٧:٥١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٦:٢٠١٢:٣٩:٣٨١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٤٢٢٣:٥٧:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٥:٢٧١٢:٣٩:٣٩١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:٣٧٢٣:٥٨:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٤:٣٢١٢:٣٩:٤٠١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٥٨:٠٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٣:٣٦١٢:٣٩:٤٠١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:٢٦٢٣:٥٨:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٢:٣٨١٢:٣٩:٣٩١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:٢٠٢٣:٥٨:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:١١٠٧:١١:٤٠١٢:٣٩:٣٨١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٦:١٤٢٣:٥٨:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٩:٣٥١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٧:٠٧٢٣:٥٨:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٢٣٠٧:٠٩:٣٩١٢:٣٩:٣٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:٠١٢٣:٥٨:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:٠٨:٣٧١٢:٣٩:٢٩١٨:١٠:٤٨١٨:٢٨:٥٤٢٣:٥٨:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٢٩٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣٩:٢٥١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:٤٧٢٣:٥٨:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:٣٠١٢:٣٩:٢٠١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٣٩٢٣:٥٨:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٥:٢٥١٢:٣٩:١٤١٨:١٣:٣٠١٨:٣١:٣٢٢٣:٥٨:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٤:١٩١٢:٣٩:٠٨١٨:١٤:٢٤١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٣:١٢١٢:٣٩:٠١١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٨:٥٣١٨:١٦:١٠١٨:٣٤:٠٧٢٣:٥٧:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٠:٥٦١٢:٣٨:٤٥١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٥٨٢٣:٥٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بان سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بان سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بان سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بان سرو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٥:٢٥١٢:٣٩:١٤١٨:١٣:٣٠١٨:٣١:٣٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٤:١٩١٢:٣٩:٠٨١٨:١٤:٢٤١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٣:١٢١٢:٣٩:٠١١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٧:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٢:٠٤١٢:٣٨:٥٣١٨:١٦:١٠١٨:٣٤:٠٧٢٣:٥٧:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٠:٥٦١٢:٣٨:٤٥١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٥٨٢٣:٥٧:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٦:٥٩:٤٦١٢:٣٨:٣٦١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٤٩٢٣:٥٧:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٨:٣٦١٢:٣٨:٢٧١٨:١٨:٤٧١٨:٣٦:٣٩٢٣:٥٧:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٦:٥٧:٢٤١٢:٣٨:١٧١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٢٩٢٣:٥٧:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٦:١٢١٢:٣٨:٠٦١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:١٩٢٣:٥٧:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٥:٠٠١٢:٣٧:٥٥١٨:٢١:٢٠١٨:٣٩:٠٩٢٣:٥٦:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٣:٤٦١٢:٣٧:٤٤١٨:٢٢:١١١٨:٣٩:٥٨٢٣:٥٦:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٢:٣٢١٢:٣٧:٣١١٨:٢٣:٠١١٨:٤٠:٤٧٢٣:٥٦:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥١:١٧١٢:٣٧:١٩١٨:٢٣:٥١١٨:٤١:٣٦٢٣:٥٦:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٠:٠٢١٢:٣٧:٠٦١٨:٢٤:٤٠١٨:٤٢:٢٥٢٣:٥٦:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٤٨:٤٦١٢:٣٦:٥٢١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:١٣٢٣:٥٥:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٧:٢٩١٢:٣٦:٣٨١٨:٢٦:١٨١٨:٤٤:٠١٢٣:٥٥:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٦:١٢١٢:٣٦:٢٤١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٤:٤٩٢٣:٥٥:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٤:٥٤١٢:٣٦:٠٩١٨:٢٧:٥٥١٨:٤٥:٣٦٢٣:٥٥:٠٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٣:٣٦١٢:٣٥:٥٤١٨:٢٨:٤٣١٨:٤٦:٢٤٢٣:٥٤:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٢:١٨١٢:٣٥:٣٨١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٧:١١٢٣:٥٤:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٠:٥٩١٢:٣٥:٢٣١٨:٣٠:١٨١٨:٤٧:٥٨٢٣:٥٤:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٩:٤٠١٢:٣٥:٠٧١٨:٣١:٠٥١٨:٤٨:٤٥٢٣:٥٤:٠٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٨:٢٠١٢:٣٤:٥٠١٨:٣١:٥٢١٨:٤٩:٣٢٢٣:٥٣:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٧:٠٠١٢:٣٤:٣٤١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:١٨٢٣:٥٣:٢٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٥:٤٠١٢:٣٤:١٧١٨:٣٣:٢٥١٨:٥١:٠٥٢٣:٥٣:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٤:١٩١٢:٣٤:٠٠١٨:٣٤:١٢١٨:٥١:٥١٢٣:٥٢:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٢:٥٩١٢:٣٣:٤٢١٨:٣٤:٥٨١٨:٥٢:٣٨٢٣:٥٢:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣١:٣٨١٢:٣٣:٢٥١٨:٣٥:٤٤١٨:٥٣:٢٤٢٣:٥٢:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٠:١٧١٢:٣٣:٠٧١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٤:١٠٢٣:٥١:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بان سرو روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بان سرو روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بان سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بان سرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بان سرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بان سرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بان سرو

روستای بان سرو بر روی نقشه

روستای بان سرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بان سرو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بان سرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بان سرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بان سرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بان سرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بان سرو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بان سرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بان سرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بان سرو
زمان پخش اذان آنلاین به افق بان سرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بان سرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو