جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بان سرو

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بان سرو

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:١٩
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٣٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بان سرو (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای بان سرو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بان سرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بان سرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ساموئل كالریج
دوستی، درختی برای پناه گرفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بان سرو

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بان سرو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سرو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بان سرو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بان سرو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بان سرو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٤:٥٢١٣:٢٥:٢٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٤:٤٩٠٠:٤٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٥:١٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٤١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٢٥١٣:٢٥:٠١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٢٥٠٠:٤١:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥١:١٢١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٤١:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٠:٠٠١٣:٢٤:٣٤١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠١٠٠:٤٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٤٩٠٠:٤٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٣٩١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٣٧٠٠:٤٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٦:٢٩١٣:٢٣:٥٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٩:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٤:١٢١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٨:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٨:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٧:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٧:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٧:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٧:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣٦:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٢:١٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٢:١٤٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣١:٥٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢١:٥٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٣٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٩:١٤١٣:٢١:٥٤٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٥:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢١:٥٢٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٥:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢١:٥٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢١:٤٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢١:٤٨٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بان سرو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بان سرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بان سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بان سرو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بان سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بان سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سرو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سرو روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بان سرو روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بان سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سرو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بان سرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای بان سرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بان سرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بان سرو

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٢:٢٦١٣:٢٨:١٦٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢١:٥٣٠٠:٤٤:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٣:٠٨١٣:٢٨:٠٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٤٤:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٧:٤٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٢١٠٠:٤٤:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٤:٣٢١٣:٢٧:٢٧١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٠٤٠٠:٤٤:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٧:١١١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٦:٤٦٠٠:٤٤:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٥:٥٥١٣:٢٦:٥٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٤٤:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٦:٣٧١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٠٩٠٠:٤٣:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٧:١٨١٣:٢٦:١٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٤٣:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٥٩١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٣:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٨:٤٠١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:٤٣:١٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٩:٢١١٣:٢٥:٢١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٤٣:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٥:٠١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٤٢:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٠:٤٣١٣:٢٤:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٤٢:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠١:٢٤١٣:٢٤:٢٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٤٢:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٢:٠٥١٣:٢٤:٠٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٤٢:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢٣:٤١١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٥٧٠٠:٤١:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٣:٢٦١٣:٢٣:٢١١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٤١:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٤:٠٧١٣:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٠٠٠:٤١:٢٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٤:٤٧١٣:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٤٧٠٠:٤١:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٢:١٨١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٣٠٠:٤٠:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٦:٠٩١٣:٢١:٥٧١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٩٠٠:٤٠:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٦:٤٩١٣:٢١:٣٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٥٠٠:٤٠:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٧:٣٠١٣:٢١:١٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١١٠٠:٣٩:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٦٠٧:٠٨:١١١٣:٢٠:٥٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٩:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٤٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٠:٣٢١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٢٠٠:٣٩:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٢٠٧:٠٩:٣٣١٣:٢٠:١١١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٨٠٠:٣٩:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٠:١٤١٣:١٩:٤٩١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣٨:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٠:٥٥١٣:١٩:٢٨١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:١٠٠٠:٣٨:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١١:٣٦١٣:١٩:٠٧١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٨:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٢:١٧١٣:١٨:٤٥١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٧:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٢:٥٨١٢:١٨:٢٤١٨:٢٣:١٩١٨:٤٠:٥٧٢٣:٣٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بان سرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بان سرو روستای بان سرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بان سرو روستای بان سرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بان سرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بان سرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بان سرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بان سرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بان سرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بان سرو

روستای بان سرو بر روی نقشه

روستای بان سرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بان سرو
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بان سرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بان سرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بان سرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بان سرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بان سرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بان سرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بان سرو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بان سرو
افق شرعی امروز فردا بان سرو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بان سرو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بان سرو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بان سرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو