جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بانی

ترگور | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بانی


اذان صبح: ٠٥:١٨:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٤٨:٠٠

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بانی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای بانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

لئوبوسكالیا
فقط به همان اندازه می‌توانید دیگران را دوست بدارید كه خودتان را دوست دارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بانی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٩:٠٨٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٤١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٨:٥٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤١٠٠:٤١:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٨:٤٩٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٤٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٨:٤٠٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٤٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٧:٥٤١٣:٢٨:٣٢٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٤٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٣٥:٣٥١٣:٢٨:١٧٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٣١٠٠:٣٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٤:٢٦١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣٩:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٣٣:١٩١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٨:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٨:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٩:٠٣١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:١٧٠٠:٣٧:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:١٤٠٠:٣٧:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٧:٣٨٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٧:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥١:٠٤٠٠:٣٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥١٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٢:١٨٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٦:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٣:١٠٢٠:٥٣:٥١٠٠:٣٦:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٧:٣٤٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:٤١٠٠:٣٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٩:١٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٣٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٣٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٧:٤٦٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:١٥٠٠:٣٥:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٩:٠٣٢١:٠٠:٠٧٠٠:٣٥:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٥٨٠٠:٣٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٣٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠١:٤٩٠٠:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بانی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بانی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٧:١٧١٣:٣٧:٤٢٢٠:٤٧:٣٩٢١:٠٨:٣٧٠٠:٤٥:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٨:٠٤١٣:٣٧:٤٣٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٧:٤٩٠٠:٤٥:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٨:٥١١٣:٣٧:٤٤٢٠:٤٦:٠٩٢١:٠٦:٥٩٠٠:٤٦:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٩:٣٩١٣:٣٧:٤٤٢٠:٤٥:٢١٢١:٠٦:٠٨٠٠:٤٦:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٣٠:٢٨١٣:٣٧:٤٤٢٠:٤٤:٣١٢١:٠٥:١٦٠٠:٤٦:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٣١:١٧١٣:٣٧:٤٣٢٠:٤٣:٤٠٢١:٠٤:٢١٠٠:٤٦:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٣٢:٠٦١٣:٣٧:٤٢٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٣:٢٥٠٠:٤٦:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٣٢:٥٥١٣:٣٧:٤٠٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٢:٢٨٠٠:٤٧:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٣٣:٤٥١٣:٣٧:٣٧٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠١:٢٩٠٠:٤٧:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٣٤:٣٥١٣:٣٧:٣٤٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠٠:٢٩٠٠:٤٧:٢٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٣٥:٢٦١٣:٣٧:٣١٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٤٧:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٣٦:١٦١٣:٣٧:٢٦٢٠:٣٨:٠٤٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٤٧:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٣٧:٠٧١٣:٣٧:٢١٢٠:٣٧:٠٢٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٤٧:٤٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:٣٧:١٥٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:١٤٠٠:٤٧:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٨:٤٩١٣:٣٧:٠٩٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٤٨:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٩:٤٠١٣:٣٧:٠٢٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٤٨:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٤٠:٣١١٣:٣٦:٥٥٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٤٨:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٤١:٢٢١٣:٣٦:٤٧٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥١:٣٧٠٠:٤٨:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٤٢:١٣١٣:٣٦:٣٨٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٤٨:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٣٦:٢٩٢٠:٢٩:١٨٢٠:٤٩:١٢٠٠:٤٨:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٤٣:٥٦١٣:٣٦:١٩٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٤٨:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٤٤:٤٧١٣:٣٦:٠٨٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٤٨:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤٥:٣٨١٣:٣٥:٥٧٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٤٨:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٤٦:٣٠١٣:٣٥:٤٦٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٤٨:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٤٧:٢١١٣:٣٥:٣٤٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٤٨:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٨:١٢١٣:٣٥:٢١٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٣٠٠٠:٤٨:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٩:٠٣١٣:٣٥:٠٨٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٤٨:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٩:٥٤١٣:٣٤:٥٥٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٤٨:٠٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٥٠:٤٥١٣:٣٤:٤١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٤٨:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٥١:٣٧١٣:٣٤:٢٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٤٨:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٥٢:٢٨١٣:٣٤:١١٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٤٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بانی روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بانی روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بانی

روستای بانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بانی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بانی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بانی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بانی
افق شرعی امروز فردا بانی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بانی
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو