جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بانی

ترگور | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بانی


اذان صبح: ٠٤:٢٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:٤٠
اذان مغرب: ٢١:١١:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٤٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بانی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای بانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
آن كه نه فضیلت دارد و نه دانش، به آنچه هست خرسند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بانی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بانی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٧:٤٦١٣:٣١:٢٨٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٤٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٦:٢٢١٣:٣١:١٣٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤٥:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٤:٥٩١٣:٣٠:٥٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٤٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٥٣:٣٦١٣:٣٠:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٤٤:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٢:١٤١٣:٣٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٤٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:٣٠:١٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٤٣:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٩:٣٣١٣:٣٠:٠٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٤٣:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٩:٥٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٣٧٠٠:٤٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٦:٥٥١٣:٢٩:٤٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٤٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٥:٣٧١٣:٢٩:٣١٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٤٢:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٩:٢٠٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٤١:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٩:٠٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٤١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٤١:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٨:٥٠٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٤٠:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٨:٤١٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٤٠:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٨:١١١٣:٢٨:٣٢٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٤٠:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٩:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢٨:١٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٩:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٩:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٨:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٨:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥١٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٣٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٧:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٥:٢١١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٣٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بانی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بانی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٩:٠٣٢١:٠٠:٠٧٠٠:٣٥:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٥٨٠٠:٣٥:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠١:٤٩٠٠:٣٤:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:١٥:١٠١٣:٢٨:٠٥٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:٣٩٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٨:١١٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٤:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:١٤:٠٢١٣:٢٨:١٨٢٠:٤٢:٥٧٢١:٠٤:١٧٠٠:٣٤:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٣:٣١١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٣:٤٢٢١:٠٥:٠٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:١٣:٠١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٤٤:٢٦٢١:٠٥:٥١٠٠:٣٤:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٨:٤١٢٠:٤٥:٠٨٢١:٠٦:٣٦٠٠:٣٤:٣٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤٥:٥٠٢١:٠٧:٢١٠٠:٣٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:١١:٤٣١٣:٢٨:٥٨٢٠:٤٦:٣١٢١:٠٨:٠٤٠٠:٣٤:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٦:١١:٢١١٣:٢٩:٠٧٢٠:٤٧:١١٢١:٠٨:٤٦٠٠:٣٤:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:١١:٠٠١٣:٢٩:١٦٢٠:٤٧:٥٠٢١:٠٩:٢٨٠٠:٣٤:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٦:١٠:٤١١٣:٢٩:٢٦٢٠:٤٨:٢٨٢١:١٠:٠٨٠٠:٣٤:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٩:٣٦٢٠:٤٩:٠٤٢١:١٠:٤٦٠٠:٣٤:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٩:٤٧٢٠:٤٩:٤٠٢١:١١:٢٤٠٠:٣٤:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٩:٥٥١٣:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:١٤٢١:١٢:٠٠٠٠:٣٤:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٤٧٢١:١٢:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٣٠:٢٠٢٠:٥١:١٩٢١:١٣:٠٩٠٠:٣٤:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٩:٢٥١٣:٣٠:٣٢٢٠:٥١:٥٠٢١:١٣:٤١٠٠:٣٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٩:١٩١٣:٣٠:٤٤٢٠:٥٢:١٩٢١:١٤:١١٠٠:٣٥:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٦:٠٩:١٤١٣:٣٠:٥٦٢٠:٥٢:٤٧٢١:١٤:٤١٠٠:٣٥:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٩:١٢١٣:٣١:٠٨٢٠:٥٣:١٤٢١:١٥:٠٨٠٠:٣٥:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٦:٠٩:١٠١٣:٣١:٢١٢٠:٥٣:٣٩٢١:١٥:٣٥٠٠:٣٥:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠٩:١١١٣:٣١:٣٤٢٠:٥٤:٠٢٢١:١٥:٥٩٠٠:٣٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٦:٠٩:١٤١٣:٣١:٤٦٢٠:٥٤:٢٥٢١:١٦:٢٢٠٠:٣٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٩:١٨١٣:٣١:٥٩٢٠:٥٤:٤٥٢١:١٦:٤٣٠٠:٣٦:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٦:٠٩:٢٤١٣:٣٢:١٢٢٠:٥٥:٠٤٢١:١٧:٠٣٠٠:٣٦:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٦:٠٩:٣٢١٣:٣٢:٢٥٢٠:٥٥:٢٢٢١:١٧:٢١٠٠:٣٦:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٩:٤١١٣:٣٢:٣٩٢٠:٥٥:٣٨٢١:١٧:٣٧٠٠:٣٦:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٩:٥٢١٣:٣٢:٥٢٢٠:٥٥:٥٢٢١:١٧:٥٢٠٠:٣٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بانی روستای بانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بانی روستای بانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بانی

روستای بانی بر روی نقشه

روستای بانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بانی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بانی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق بانی
افق شرعی امروز فردا بانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو