جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد)

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بانکت(شمشیرآباد)


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٧

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای بانکت(شمشیرآباد))، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بانکت(شمشیرآباد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانکت(شمشیرآباد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
نخستین فصل سیاست چیست؟ آموزش و پرورش؛ دومین، باز هم آموزش و پرورش و سرانجام سومین فصل آن هم آموزش و پرورش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بانکت(شمشیرآباد)

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانکت(شمشیرآباد) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بانکت(شمشیرآباد) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانکت(شمشیرآباد) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانکت(شمشیرآباد) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٨:١٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:٣٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٨:٠٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٧:٥٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٧:٥٠١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٢٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٧:٢٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٧:١٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٣٩١٣:١٧:١١٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣١:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٨:٥١١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣١:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٦:١٤١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٣٠:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٦:٣٧٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٣٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٠١١٣:١٦:٣٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٢:١٦١٣:١٦:٣٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٣٢١٣:١٦:٣٤٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٦:٣٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٦:٣٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٣٠١٣:١٦:٣٨٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٨:٥٢١٣:١٦:٤٠٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٨:١٥١٣:١٦:٤٣٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٩:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٤٠١٣:١٦:٤٧٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٠٦١٣:١٦:٥١٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٣٤١٣:١٦:٥٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٩:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٦:٠٤١٣:١٧:٠١٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانکت(شمشیرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانکت(شمشیرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانکت(شمشیرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانکت(شمشیرآباد)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بانکت(شمشیرآباد)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بانکت(شمشیرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانکت(شمشیرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بانکت(شمشیرآباد)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢١:٤٧١٢:٢١:٣٣١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٥١٢٣:٣٨:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٢:٠٢١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:٣٠٢٣:٣٨:٥٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٢:٣١١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٢:١٠٢٣:٣٩:٢٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٢:٥١٢٣:٣٩:٥٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٣:٢٩١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٣٣٢٣:٤٠:٢٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢٣:١٠١٢:٢٣:٥٧١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:١٧٢٣:٤٠:٥٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٥:٠١٢٣:٤١:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٣١١٢:٢٤:٥٣١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤١:٤٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٧:١٠١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤٢:١٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٣:٤٤١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٢:٤٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٦:١٣١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٨:٠٦٢٣:٤٣:١٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٦:٣٩١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٣:٤٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٤٨٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٧:٠٤١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٩:٤٤٢٣:٤٤:١٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٣:٥٠١٢:٢٧:٢٩١٧:٣١:١٩١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٤:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٣:٤٧١٢:٢٧:٥٣١٧:٣٢:١١١٧:٥١:٢٤٢٣:٤٥:٠٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٨:١٦١٧:٣٣:٠٣١٧:٥٢:١٤٢٣:٤٥:٣٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:٣٥١٢:٢٨:٣٩١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:٥٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:٥٨٢٣:٤٦:٢١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٩:٢٤١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:٥٠٢٣:٤٦:٤٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٩:٤٥١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٥:٤٣٢٣:٤٧:١٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٢:٥٠١٢:٣٠:٠٥١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٧:٣٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣٠:٢٥١٧:٣٨:٣١١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٢:١٧١٢:٣٠:٤٤١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٢٤٢٣:٤٨:١٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢١:٥٨١٢:٣١:٠٢١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١٨٢٣:٤٨:٤٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢١:٣٧١٢:٣١:٢٠١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:١٣٢٣:٤٩:٠١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:١٥١٢:٣١:٣٧١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٨٢٣:٤٩:٢١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣١:٥٣١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٩:٤٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٠:٢٤١٢:٣٢:٠٨١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٤٩:٥٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٩:٥٦١٢:٣٢:٢٣١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٥٣٢٣:٥٠:١٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٢٦٠٧:١٩:٢٧١٢:٣٢:٣٧١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٤:٤٨٢٣:٥٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بانکت(شمشیرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بانکت(شمشیرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بانکت(شمشیرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بانکت(شمشیرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانکت(شمشیرآباد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بانکت(شمشیرآباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانکت(شمشیرآباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانکت(شمشیرآباد)

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢١:٣٧١٢:٣١:٢٠١٧:٤١:٢٠١٨:٠٠:١٣٢٣:٤٩:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:١٥١٢:٣١:٣٧١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٠٨٢٣:٤٩:٢١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣١:٥٣١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٩:٤٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٠:٢٤١٢:٣٢:٠٨١٧:٤٤:١١١٨:٠٢:٥٧٢٣:٤٩:٥٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٩:٥٦١٢:٣٢:٢٣١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٥٣٢٣:٥٠:١٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:١٩:٢٧١٢:٣٢:٣٧١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٤:٤٨٢٣:٥٠:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٣٠٧:١٨:٥٦١٢:٣٢:٥٠١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٤٣٢٣:٥٠:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٨٠٧:١٨:٢٣١٢:٣٣:٠٢١٧:٤٨:٠١١٨:٠٦:٣٨٢٣:٥١:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:١٧:٤٩١٢:٣٣:١٣١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٣٣٢٣:٥١:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:١٣١٢:٣٣:٢٤١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:٢٨٢٣:٥١:٣٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٦:٣٦١٢:٣٣:٣٤١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٥١:٤٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:١٥:٥٦١٢:٣٣:٤٢١٧:٥١:٥٠١٨:١٠:١٨٢٣:٥٢:٠٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٥:١٦١٢:٣٣:٥١١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:١٣٢٣:٥٢:١١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٤:٣٤١٢:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٠٨٢٣:٥٢:٢٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٣:٥٠١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٤:٤٠١٨:١٣:٠٢٢٣:٥٢:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٣:٠٥١٢:٣٤:١٠١٧:٥٥:٣٧١٨:١٣:٥٦٢٣:٥٢:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٢:١٩١٢:٣٤:١٤١٧:٥٦:٣٣١٨:١٤:٥٠٢٣:٥٢:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١١:٣١١٢:٣٤:١٨١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٤٤٢٣:٥٢:٥٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٠:٤٢١٢:٣٤:٢١١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٣٨٢٣:٥٣:٠١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:٠٩:٥١١٢:٣٤:٢٤١٧:٥٩:٢٠١٨:١٧:٣١٢٣:٥٣:٠٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:٠٨:٥٩١٢:٣٤:٢٥١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٢٤٢٣:٥٣:١١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٨:٠٦١٢:٣٤:٢٦١٨:٠١:١٠١٨:١٩:١٧٢٣:٥٣:١٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٨٠٧:٠٧:١٢١٢:٣٤:٢٦١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٠٩٢٣:٥٣:١٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٦:١٦١٢:٣٤:٢٥١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٠٢٢٣:٥٣:١٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٥:٢٠١٢:٣٤:٢٣١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٥٤٢٣:٥٣:٢٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٢٢١٢:٣٤:٢١١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:٤٦٢٣:٥٣:٢٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٣:٢٣١٢:٣٤:١٨١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٣٧٢٣:٥٣:١٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٢:٢٣١٢:٣٤:١٥١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٢٨٢٣:٥٣:١٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠١:٢٢١٢:٣٤:١٠١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:١٩٢٣:٥٣:١٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:١٩١٢:٣٤:٠٥١٨:٠٨:١٨١٨:٢٦:١٠٢٣:٥٣:١٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بانکت(شمشیرآباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانکت(شمشیرآباد) روستای بانکت(شمشیرآباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانکت(شمشیرآباد) روستای بانکت(شمشیرآباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بانکت(شمشیرآباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بانکت(شمشیرآباد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بانکت(شمشیرآباد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بانکت(شمشیرآباد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بانکت(شمشیرآباد)

روستای بانکت(شمشیرآباد) بر روی نقشه

روستای بانکت(شمشیرآباد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بانکت(شمشیرآباد)
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بانکت(شمشیرآباد) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای بانکت(شمشیرآباد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانکت(شمشیرآباد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بانکت(شمشیرآباد) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بانکت(شمشیرآباد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بانکت(شمشیرآباد)
زمان پخش اذان آنلاین به افق بانکت(شمشیرآباد)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بانکت(شمشیرآباد)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بانکت(شمشیرآباد) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بانکت(شمشیرآباد) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بانکت(شمشیرآباد) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بانکت(شمشیرآباد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو