جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بانه

بانه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بانه


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٢
اذان ظهر: ١٢:١٩:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٤:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٤٢:١٤
نیمه شب: ٢٣:٣٧:١٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بانه (شهرستان بانه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر بانه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

شری كارتر اسكات
پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بانه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٣:٥٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٣:٣٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٦:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢٣:٣١٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٦:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٣:١٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٥:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٣:٠٧٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:٣٤:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٤:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٤:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٣:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٣:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢١:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٣٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٨:١٩١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:١٤٠٠:٣٢:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٢:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٢:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٣:١٤٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٤:٣٣١٣:٢٣:١٩٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٠٦٠٠:٣٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بانه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بانه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٩:١٠٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٤٤:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٤٤:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٨:٣٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٤٤:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٨:٢١٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٤٣:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٤٣:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢٧:٤٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٥٩٠٠:٤٣:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢٧:٢٩١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٥٠٠:٤٣:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٧:١١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٠٠٠:٤٣:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٦:٥٩١٣:٢٦:٥٣١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٤٣:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٧:٤٥١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٩٠٠:٤٢:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢٦:١٥١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٥٢٠٠:٤٢:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٥:٥٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٤٢:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٤٢:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٧:٠٠:٥٠١٣:٢٥:١٦١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:٤١:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠١:٣٦١٣:٢٤:٥٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٤١:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٢٢١٣:٢٤:٣٥١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٤١:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٣:٠٨١٣:٢٤:١٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٤١:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٣:٥٤١٣:٢٣:٥٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٤١:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٤:٤٠١٣:٢٣:٣٣١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٤٠:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٥:٢٦١٣:٢٣:١٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٩٠٠:٤٠:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٦:١١١٣:٢٢:٥١١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:١٠٠٠:٤٠:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢٢:٢٩١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٠٠٠:٣٩:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٧:٤٣١٣:٢٢:٠٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:١١٠٠:٣٩:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢١:٤٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٩:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:٠٩:١٥١٣:٢١:٢٥١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:١١٠٠:٣٩:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٠:٠١١٣:٢١:٠٤١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٨:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٠:٤٧١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٨:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١١:٣٣١٣:٢٠:٢١١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٤٢٠٠:٣٨:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٢:٢٠١٣:١٩:٥٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٧:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٣:٠٦١٣:١٩:٣٨١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٧:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:٥٢١٢:١٩:١٧١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:١٤٢٣:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بانه شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بانه شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بانه

بانه شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. شهر بانه مرکز شهرستان بانه در دامنهٔ شمالی رشته کوه‌های زاگرس، ۲۰ کیلومتری نوار مرزی ایران با عراق و جنوب غربی سقز و جنوب شرقی سردشت قرار گرفته‌است

شهر بانه در ویکیپدیا

شهر بانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بانه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بانه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بانه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بانه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بانه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بانه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو