جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بانه

بانه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بانه


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٦:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٣٥:١٧
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٢١

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بانه (شهرستان بانه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر بانه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر بانه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٤٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٣:٥٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٣:٣٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢٣:٣١٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٦:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٣:١٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٥:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٥:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٣:٠٧٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:٣٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٤:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢١:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٣٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٢:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٨:١٩١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:١٤٠٠:٣٢:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٢:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٢:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٣:١٤٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بانه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بانه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣٩:٣٥١٨:١٦:٥٤١٨:٣٥:١٧٢٣:٥٧:٢١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠١:٣١١٢:٣٩:٢٥١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:١٣٢٣:٥٧:١٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٠:١٥١٢:٣٩:١٦١٨:١٨:٤٨١٨:٣٧:٠٨٢٣:٥٧:٠٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٨:٥٧١٢:٣٩:٠٥١٨:١٩:٤٤١٨:٣٨:٠٣٢٣:٥٦:٥٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٧:٣٩١٢:٣٨:٥٤١٨:٢٠:٤٠١٨:٣٨:٥٨٢٣:٥٦:٤٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٦:٢١١٢:٣٨:٤٢١٨:٢١:٣٦١٨:٣٩:٥٣٢٣:٥٦:٣٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٥:٠١١٢:٣٨:٣٠١٨:٢٢:٣٢١٨:٤٠:٤٧٢٣:٥٦:٢١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٣:٤١١٢:٣٨:١٨١٨:٢٣:٢٧١٨:٤١:٤١٢٣:٥٦:٠٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٠٥١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٣٥٢٣:٥٥:٥٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٠:٥٩١٢:٣٧:٥١١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٤٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٩:٣٧١٢:٣٧:٣٧١٨:٢٦:١٠١٨:٤٤:٢٢٢٣:٥٥:٢٨
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:١٤١٢:٣٧:٢٣١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٥:١٥٢٣:٥٥:١٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٧:٠٨١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٦:٠٨٢٣:٥٤:٥٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٥:٢٨١٢:٣٦:٥٣١٨:٢٨:٥١١٨:٤٧:٠١٢٣:٥٤:٤٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:٠٤١٢:٣٦:٣٧١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٢:٤٠١٢:٣٦:٢١١٨:٣٠:٣٧١٨:٤٨:٤٦٢٣:٥٤:٠٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:١٥١٢:٣٦:٠٥١٨:٣١:٢٩١٨:٤٩:٣٨٢٣:٥٣:٥١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٥٠١٢:٣٥:٤٩١٨:٣٢:٢٢١٨:٥٠:٣٠٢٣:٥٣:٣٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٢٥١٢:٣٥:٣٢١٨:٣٣:١٤١٨:٥١:٢٢٢٣:٥٣:١٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٦:٥٩١٢:٣٥:١٥١٨:٣٤:٠٦١٨:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:٣٣١٢:٣٤:٥٨١٨:٣٤:٥٨١٨:٥٣:٠٦٢٣:٥٢:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٠٧١٢:٣٤:٤١١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٣:٥٨٢٣:٥٢:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٤١١٢:٣٤:٢٤١٨:٣٦:٤١١٨:٥٤:٥٠٢٣:٥١:٥٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:١٥١٢:٣٤:٠٦١٨:٣٧:٣٢١٨:٥٥:٤١٢٣:٥١:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٩:٤٨١٢:٣٣:٤٩١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٦:٣٣٠٠:٢١:١٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٤:١٢٠٧:٢٨:٢٢١٣:٣٣:٣١١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٢٤٠٠:٥٠:٥٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٢:٣٩٠٧:٢٦:٥٥١٣:٣٣:١٣١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٦٠٠:٥٠:٣٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٦:٠١:٠٦٠٧:٢٥:٢٨١٣:٣٢:٥٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٧٠٠:٥٠:١٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٩:٣٣٠٧:٢٤:٠٢١٣:٣٢:٣٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:٤٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بانه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٨:٥٢١٢:٤٠:١٣١٨:١٢:٠٣١٨:٣٠:٣٤٢٣:٥٧:٥١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٧:٤١١٢:٤٠:٠٦١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:٣١٢٣:٥٧:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٦:٢٩١٢:٣٩:٥٩١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٢٨٢٣:٥٧:٤١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٥:١٦١٢:٣٩:٥٢١٨:١٤:٥٩١٨:٣٣:٢٥٢٣:٥٧:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٩:٤٤١٨:١٥:٥٦١٨:٣٤:٢١٢٣:٥٧:٢٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣٩:٣٥١٨:١٦:٥٤١٨:٣٥:١٧٢٣:٥٧:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠١:٣١١٢:٣٩:٢٥١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:١٣٢٣:٥٧:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٠:١٥١٢:٣٩:١٦١٨:١٨:٤٨١٨:٣٧:٠٨٢٣:٥٧:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٨:٥٧١٢:٣٩:٠٥١٨:١٩:٤٤١٨:٣٨:٠٣٢٣:٥٦:٥٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٧:٣٩١٢:٣٨:٥٤١٨:٢٠:٤٠١٨:٣٨:٥٨٢٣:٥٦:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٦:٢١١٢:٣٨:٤٢١٨:٢١:٣٦١٨:٣٩:٥٣٢٣:٥٦:٣٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٥:٠١١٢:٣٨:٣٠١٨:٢٢:٣٢١٨:٤٠:٤٧٢٣:٥٦:٢١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٣:٤١١٢:٣٨:١٨١٨:٢٣:٢٧١٨:٤١:٤١٢٣:٥٦:٠٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٠٥١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٣٥٢٣:٥٥:٥٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٠:٥٩١٢:٣٧:٥١١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٩:٣٧١٢:٣٧:٣٧١٨:٢٦:١٠١٨:٤٤:٢٢٢٣:٥٥:٢٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:١٤١٢:٣٧:٢٣١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٥:١٥٢٣:٥٥:١٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٧:٠٨١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٦:٠٨٢٣:٥٤:٥٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٥:٢٨١٢:٣٦:٥٣١٨:٢٨:٥١١٨:٤٧:٠١٢٣:٥٤:٤٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:٠٤١٢:٣٦:٣٧١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٢:٤٠١٢:٣٦:٢١١٨:٣٠:٣٧١٨:٤٨:٤٦٢٣:٥٤:٠٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:١٥١٢:٣٦:٠٥١٨:٣١:٢٩١٨:٤٩:٣٨٢٣:٥٣:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٥٠١٢:٣٥:٤٩١٨:٣٢:٢٢١٨:٥٠:٣٠٢٣:٥٣:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٢٥١٢:٣٥:٣٢١٨:٣٣:١٤١٨:٥١:٢٢٢٣:٥٣:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٦:٥٩١٢:٣٥:١٥١٨:٣٤:٠٦١٨:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:٣٣١٢:٣٤:٥٨١٨:٣٤:٥٨١٨:٥٣:٠٦٢٣:٥٢:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٠٧١٢:٣٤:٤١١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٣:٥٨٢٣:٥٢:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٤١١٢:٣٤:٢٤١٨:٣٦:٤١١٨:٥٤:٥٠٢٣:٥١:٥٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:١٥١٢:٣٤:٠٦١٨:٣٧:٣٢١٨:٥٥:٤١٢٣:٥١:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بانه شهر بانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بانه شهر بانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بانه

بانه شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. شهر بانه مرکز شهرستان بانه در دامنهٔ شمالی رشته کوه‌های زاگرس، ۲۰ کیلومتری نوار مرزی ایران با عراق و جنوب غربی سقز و جنوب شرقی سردشت قرار گرفته‌است

شهر بانه در ویکیپدیا

شهر بانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بانه بر روی نقشه

شهر بانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بانه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بانه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بانه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بانه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بانه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بانه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بانه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو