جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بانرویشان

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بانرویشان


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤٢

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بانرویشان (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای بانرویشان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بانرویشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانرویشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارنست سی. ویلسون
مردان خردمند امروز، بدون ترس و نگرانی، با فردا روبرو می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بانرویشان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بانرویشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانرویشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بانرویشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانرویشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بانرویشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٣٠٠٠:٣٨:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:١٩٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٠:٤٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٩:٣٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٣٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٥:٣٣١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٤:٣٥١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢١:٥٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:٤١١٣:٢١:٤٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣١:٤٧١٣:٢١:٤٤٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:١١٠٠:٣٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢١:٤٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٠٠١٣:٢١:٣٦٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:١٩١٣:٢١:٣١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٦:٤٣١٣:٢١:٢٩٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢١:٢٨٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٢١:٢٨٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣٤:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٣:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢١:٣٤٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:٣٧٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢١:١٤١٣:٢١:٤١٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٣:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٣:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٣٥١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانرویشان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بانرویشان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بانرویشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانرویشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بانرویشان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٣٠٠٧:٢٤:٥٩١٢:٣٧:٤٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:٣٧٢٣:٥٥:٢٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٤:٢٥١٢:٣٧:٥٦١٧:٥١:٤٧١٨:١٠:٣٣٢٣:٥٥:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٣:٥٠١٢:٣٨:٠٧١٧:٥٢:٤٦١٨:١١:٣٠٢٣:٥٥:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٨:١٨١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٢٦٢٣:٥٦:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٢:٣٤١٢:٣٨:٢٨١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٢٢٢٣:٥٦:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢١:٥٤١٢:٣٨:٣٦١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:١٨٢٣:٥٦:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢١:١٢١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٦:٣٩١٨:١٥:١٤٢٣:٥٦:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٠:٢٩١٢:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٣٧١٨:١٦:١٠٢٣:٥٦:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:١٩٠٧:١٩:٤٤١٢:٣٨:٥٨١٧:٥٨:٣٥١٨:١٧:٠٥٢٣:٥٧:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٤٠٠٧:١٨:٥٨١٢:٣٩:٠٤١٧:٥٩:٣٣١٨:١٨:٠٠٢٣:٥٧:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٨:١٠١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٠:٣٠١٨:١٨:٥٦٢٣:٥٧:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٧:٢١١٢:٣٩:١٢١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٥١٢٣:٥٧:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٣٥٠٧:١٦:٣٠١٢:٣٩:١٥١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٤٥٢٣:٥٧:٣٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٥١٠٧:١٥:٣٨١٢:٣٩:١٧١٨:٠٣:٢١١٨:٢١:٤٠٢٣:٥٧:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٤:٤٥١٢:٣٩:١٩١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:٣٤٢٣:٥٧:٤٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:١٧٠٧:١٣:٥١١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:٥١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٢:٥٥١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:٢٢٢٣:٥٧:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١١:٥٨١٢:٣٩:١٩١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٥:١٦٢٣:٥٧:٥٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١١:٠٠١٢:٣٩:١٧١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٠٩٢٣:٥٧:٥٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٠:٠١١٢:٣٩:١٥١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:٠٢٢٣:٥٧:٥٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٩:٠١١٢:٣٩:١٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٧:٥٩١٢:٣٩:٠٩١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٤٨٢٣:٥٧:٥٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٦:٥٧١٢:٣٩:٠٤١٨:١١:٣٩١٨:٢٩:٤٠٢٣:٥٧:٥٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٥٤١٢:٣٨:٥٩١٨:١٢:٣٢١٨:٣٠:٣٢٢٣:٥٧:٥٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٤:٤٩١٢:٣٨:٥٤١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٢٤٢٣:٥٧:٤٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٣:٤٤١٢:٣٨:٤٧١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١٥٢٣:٥٧:٤٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٢:٣٧١٢:٣٨:٤٠١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٠٦٢٣:٥٧:٣٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠١:٣٠١٢:٣٨:٣٣١٨:١٦:٠٤١٨:٣٣:٥٧٢٣:٥٧:٣١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٠:٢٢١٢:٣٨:٢٥١٨:١٦:٥٦١٨:٣٤:٤٨٢٣:٥٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بانرویشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانرویشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانرویشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بانرویشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانرویشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانرویشان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٢٧:٤٦١٢:٣٦:١٤١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٤:٠١٢٣:٥٣:٣٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٤٠٧:٢٧:٢٣١٢:٣٦:٣١١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٤:٥٧٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٦٠٧:٢٦:٥٧١٢:٣٦:٤٧١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:٥٢٢٣:٥٤:١٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٦:٣٠١٢:٣٧:٠٢١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٤٩٢٣:٥٤:٣٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٦٠٧:٢٦:٠١١٢:٣٧:١٧١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٤٥٢٣:٥٤:٥٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٤٠٧:٢٥:٣١١٢:٣٧:٣١١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٤١٢٣:٥٥:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٠٠٧:٢٤:٥٩١٢:٣٧:٤٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٩:٣٧٢٣:٥٥:٢٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٤:٢٥١٢:٣٧:٥٦١٧:٥١:٤٧١٨:١٠:٣٣٢٣:٥٥:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٣:٥٠١٢:٣٨:٠٧١٧:٥٢:٤٦١٨:١١:٣٠٢٣:٥٥:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٨:١٨١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٢٦٢٣:٥٦:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٢:٣٤١٢:٣٨:٢٨١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٢٢٢٣:٥٦:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢١:٥٤١٢:٣٨:٣٦١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:١٨٢٣:٥٦:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢١:١٢١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٦:٣٩١٨:١٥:١٤٢٣:٥٦:٤٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٠:٢٩١٢:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٣٧١٨:١٦:١٠٢٣:٥٦:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:١٩:٤٤١٢:٣٨:٥٨١٧:٥٨:٣٥١٨:١٧:٠٥٢٣:٥٧:٠٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٠٠٧:١٨:٥٨١٢:٣٩:٠٤١٧:٥٩:٣٣١٨:١٨:٠٠٢٣:٥٧:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٨:١٠١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٠:٣٠١٨:١٨:٥٦٢٣:٥٧:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٧:٢١١٢:٣٩:١٢١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٥١٢٣:٥٧:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:١٦:٣٠١٢:٣٩:١٥١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٤٥٢٣:٥٧:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:١٥:٣٨١٢:٣٩:١٧١٨:٠٣:٢١١٨:٢١:٤٠٢٣:٥٧:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٤:٤٥١٢:٣٩:١٩١٨:٠٤:١٧١٨:٢٢:٣٤٢٣:٥٧:٤٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٣:٥١١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٧:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٢:٥٥١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:٢٢٢٣:٥٧:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١١:٥٨١٢:٣٩:١٩١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٥:١٦٢٣:٥٧:٥٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١١:٠٠١٢:٣٩:١٧١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٠٩٢٣:٥٧:٥٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٠:٠١١٢:٣٩:١٥١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:٠٢٢٣:٥٧:٥٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٩:٠١١٢:٣٩:١٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٧:٥٩١٢:٣٩:٠٩١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٤٨٢٣:٥٧:٥٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٦:٥٧١٢:٣٩:٠٤١٨:١١:٣٩١٨:٢٩:٤٠٢٣:٥٧:٥٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٥٤١٢:٣٨:٥٩١٨:١٢:٣٢١٨:٣٠:٣٢٢٣:٥٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانرویشان روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بانرویشان روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بانرویشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانرویشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بانرویشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بانرویشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بانرویشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بانرویشان

روستای بانرویشان بر روی نقشه

روستای بانرویشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بانرویشان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بانرویشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بانرویشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بانرویشان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بانرویشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بانرویشان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بانرویشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بانرویشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بانرویشان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بانرویشان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بانرویشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو