جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بانرویشان

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بانرویشان

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:١١
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٤١

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بانرویشان (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای بانرویشان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بانرویشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بانرویشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان استوارت میل
حقایق بسیاری هستند كه نمی‌توان معنای [=چَم] كامل‌شان را دریافت، مگر آنكه از راه تجربه‌ی شخصی فراهم آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بانرویشان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بانرویشان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانرویشان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بانرویشان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بانرویشان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بانرویشان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٠٠٠:٤١:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٣:٣٤١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٢:٢١١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤١:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥١:٠٩١٣:٢٤:٢٧١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٣٢٠٠:٤٠:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٤:١٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:١٩٠٠:٤٠:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢٤:٠١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٠٧٠٠:٤٠:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢٣:٣٧٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٩:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:١٢١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:١٨٠٠:٣٨:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٨:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٨:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٨:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٧:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٨:٤٨١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣٧:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٧:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٦:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٤٦١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٣٦:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣٦:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:٢١:٥٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٦:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢١:٤٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣١:٥٩١٣:٢١:٤٤٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٥:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٠٥١٣:٢١:٤٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٣٠:١٢١٣:٢١:٣٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٥:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٩:٢١١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٨:٣١١٣:٢١:٣١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢١:٢٩٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٤:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢١:٢٨٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بانرویشان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بانرویشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بانرویشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانرویشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بانرویشان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بانرویشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانرویشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بانرویشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بانرویشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانرویشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بانرویشان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بانرویشان روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بانرویشان روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بانرویشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانرویشان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بانرویشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بانرویشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بانرویشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بانرویشان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٣:٢٠١٢:١٧:٤٣١٨:٢١:٣٤١٨:٣٩:١٠٢٣:٣٧:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٠١١٢:١٧:٢٢١٨:٢٠:١١١٨:٣٧:٤٦٢٣:٣٦:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٤:٤٢١٢:١٧:٠١١٨:١٨:٤٨١٨:٣٦:٢٤٢٣:٣٦:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٥:٢٣١٢:١٦:٤٠١٨:١٧:٢٦١٨:٣٥:٠١٢٣:٣٦:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٦:٠٥١٢:١٦:١٩١٨:١٦:٠٣١٨:٣٣:٣٨٢٣:٣٥:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٦:٤٦١٢:١٥:٥٩١٨:١٤:٤١١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٥:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٧:٢٨١٢:١٥:٣٩١٨:١٣:١٩١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٥:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:١٠١٢:١٥:١٩١٨:١١:٥٧١٨:٢٩:٣٣٢٣:٣٤:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٢:١٤:٥٩١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:١١٢٣:٣٤:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٩:٣٤١٢:١٤:٤٠١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٥١٢٣:٣٤:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٠:١٧١٢:١٤:٢٠١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٥:٣٠٢٣:٣٣:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢١:٠٠١٢:١٤:٠٢١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:١٠٢٣:٣٣:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٤٣١٢:١٣:٤٣١٨:٠٥:١٤١٨:٢٢:٥١٢٣:٣٣:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٢٦١٢:١٣:٢٥١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:٣٢٢٣:٣٢:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٣:١٠١٢:١٣:٠٧١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:١٤٢٣:٣٢:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٣:٥٤١٢:١٢:٥٠١٨:٠١:١٧١٨:١٨:٥٦٢٣:٣٢:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٢:٣٣١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:٣٩٢٣:٣٢:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٥:٢٣١٢:١٢:١٧١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٢٣٢٣:٣١:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٦:٠٨١٢:١٢:٠١١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٠٧٢٣:٣١:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٦:٥٣١٢:١١:٤٥١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:٥٢٢٣:٣١:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٣٩١٢:١١:٣٠١٧:٥٤:٥٣١٨:١٢:٣٧٢٣:٣١:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٨:٢٥١٢:١١:١٦١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٢٤٢٣:٣٠:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٩:١١١٢:١١:٠٢١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:١١٢٣:٣٠:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٩:٥٨١٢:١٠:٤٩١٧:٥١:١١١٨:٠٨:٥٩٢٣:٣٠:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٠:٤٥١٢:١٠:٣٦١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٧:٤٨٢٣:٣٠:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣١:٣٢١٢:١٠:٢٤١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٦:٣٨٢٣:٢٩:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:١٠:١٢١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٥:٢٨٢٣:٢٩:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٣:٠٩١٢:١٠:٠١١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٤:٢٠٢٣:٢٩:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٣:٥٧١٢:٠٩:٥١١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:١٢٢٣:٢٩:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٤:٤٦١٢:٠٩:٤١١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٠٦٢٣:٢٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بانرویشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بانرویشان روستای بانرویشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بانرویشان روستای بانرویشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بانرویشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بانرویشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بانرویشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بانرویشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بانرویشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بانرویشان

روستای بانرویشان بر روی نقشه

روستای بانرویشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بانرویشان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بانرویشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بانرویشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بانرویشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بانرویشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بانرویشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بانرویشان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بانرویشان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بانرویشان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بانرویشان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بانرویشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بانرویشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بانرویشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو