جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بام

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز بام

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:١٨
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٧:٢٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بام (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر بام)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر بام

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٤:١٤١٢:٣٨:١٣١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٤٨٢٣:٥٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٢:٥٢١٢:٣٧:٥٩١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٢:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٧:٤٥١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥١:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٧:٣٢١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٣٥٢٣:٥١:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٧:١٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥١:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٧:٠٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٣٦:٥٤١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣٦:٤٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٦:٣١١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٩:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١٠٠٥:٥١:١٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٢١:٤١١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٨:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٥٨٢٣:٤٨:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٥:٤١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٥:٣٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٥٠٢٣:٤٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٧:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٥:١٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٧:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٥:١٠١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٦:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٤:٤٨١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٥:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:١٩٢٣:٤٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٤:٤١١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٥:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:١٠٢٣:٤٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٥:٠٥٢٣:٤٤:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٥٢٣:٤٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٢:٠٨١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٥٠٢٣:٤٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بام

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بام

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بام

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بام

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بام شهر بام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بام شهر بام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بام

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بام

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٢٦:٠٩١١:٣٠:٤٨١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:١٢٢٢:٤٨:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٥٠٥:٢٦:٥٩١١:٣٠:٢٧١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٤٠٢٢:٤٨:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٢٧:٤٨١١:٣٠:٠٦١٧:٣١:٤٩١٧:٥٠:٠٩٢٢:٤٧:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٨:٣٧١١:٢٩:٤٥١٧:٣٠:١٨١٧:٤٨:٣٨٢٢:٤٧:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٢٩:٢٧١١:٢٩:٢٥١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٧:٠٧٢٢:٤٧:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٠:١٧١١:٢٩:٠٤١٧:٢٧:١٧١٧:٤٥:٣٧٢٢:٤٦:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣١:٠٦١١:٢٨:٤٤١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٤:٠٧٢٢:٤٦:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣١:٥٧١١:٢٨:٢٤١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٣٧٢٢:٤٦:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٢:٤٧١١:٢٨:٠٤١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٠٨٢٢:٤٥:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٣:٣٧١١:٢٧:٤٥١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٣٩٢٢:٤٥:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٣٤:٢٨١١:٢٧:٢٦١٧:١٩:٤٩١٧:٣٨:١٠٢٢:٤٥:١٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٥:١٩١١:٢٧:٠٧١٧:١٨:٢١١٧:٣٦:٤٢٢٢:٤٤:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٣٦:١٠١١:٢٦:٤٨١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:١٥٢٢:٤٤:٣٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٣٧:٠٢١١:٢٦:٣٠١٧:١٥:٢٥١٧:٣٣:٤٨٢٢:٤٤:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٧:٥٤١١:٢٦:١٣١٧:١٣:٥٨١٧:٣٢:٢١٢٢:٤٤:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٨:٤٦١١:٢٥:٥٥١٧:١٢:٣١١٧:٣٠:٥٥٢٢:٤٣:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٩:٣٨١١:٢٥:٣٨١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٣٠٢٢:٤٣:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٠:٣١١١:٢٥:٢٢١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٠٦٢٢:٤٣:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤١:٢٤١١:٢٥:٠٦١٧:٠٨:١٥١٧:٢٦:٤٢٢٢:٤٢:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٢:١٨١١:٢٤:٥٠١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:١٩٢٢:٤٢:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٣:١١١١:٢٤:٣٥١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٣:٥٦٢٢:٤٢:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٤:٠٥١١:٢٤:٢١١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٣٥٢٢:٤٢:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٥:٠٠١١:٢٤:٠٧١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:١٤٢٢:٤١:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٥:٥٥١١:٢٣:٥٤١٧:٠١:٢١١٧:١٩:٥٤٢٢:٤١:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٥٠١١:٢٣:٤١١٧:٠٠:٠٠١٧:١٨:٣٥٢٢:٤١:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٧:٤٦١١:٢٣:٢٩١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:١٧٢٢:٤١:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٨:٤٢١١:٢٣:١٧١٦:٥٧:٢٢١٧:١٦:٠٠٢٢:٤٠:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:٣٨١١:٢٣:٠٦١٦:٥٦:٠٤١٧:١٤:٤٣٢٢:٤٠:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:٣٤١١:٢٢:٥٦١٦:٥٤:٤٧١٧:١٣:٢٨٢٢:٤٠:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥١:٣١١١:٢٢:٤٦١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:١٤٢٢:٤٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بام شهر بام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بام شهر بام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بام

روستای بام یکی از قرای مهم ولایت ارغیان است که در۴۵ کیلومتری شرق شهرستان اسفراین واقع شده‌است

شهر بام در ویکیپدیا

شهر بام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بام بر روی نقشه

شهر بام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بام
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بام + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بام + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بام رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بام دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بام
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بام
زمان پخش اذان آنلاین به افق بام
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بام دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو