جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بالقلو

درسجین | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز بالقلو


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٤١:٥٠

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بالقلو (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای بالقلو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بالقلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالقلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اِعمال قدرت، زحمت دارد و مردانگی می خواهد؛ این است كه بسیاری، حق مسلم و ثابت خود را جاری نمی كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بالقلو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بالقلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالقلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بالقلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالقلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بالقلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٠:٥٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٠:٣٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٠:٢٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:١٦١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢١:٠٩١٣:١٠:٠٤١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢١:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:٥٩١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٠:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١١:٠٤١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:١١١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٠:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٩:١٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٩:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٩:١٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٩:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٢٠٠٠:١٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٠٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٠٩٠٠:١٨:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٣٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بالقلو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بالقلو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بالقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بالقلو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٧:٤٣١٢:٢٥:٢٩١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٣:٠٤٢٣:٤١:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٧:٠٥١٢:٢٥:٤١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٢:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٦:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٠٥٢٣:٤٢:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٥٩٠٧:١٥:٤٢١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٦:٠٦٢٣:٤٢:٣٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٤:٥٩١٢:٢٦:١٣١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٧:٠٧٢٣:٤٢:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٤:١٤١٢:٢٦:٢٢١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٨:٠٨٢٣:٤٣:٠١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٣:٢٧١٢:٢٦:٣٠١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٣:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٣٨١٢:٢٦:٣٧١٧:٤١:٠٠١٨:٠٠:١٠٢٣:٤٣:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١١:٤٨١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:١٠٢٣:٤٣:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٦:٤٩١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٢:١١٢٣:٤٣:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:١١٢٣:٤٣:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٦:٥٧١٧:٤٥:١٢١٨:٠٤:١١٢٣:٤٣:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٨:١٣١٢:٢٧:٠٠١٧:٤٦:١٤١٨:٠٥:١١٢٣:٤٤:٠٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٧:١٦١٢:٢٧:٠٣١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:١١٢٣:٤٤:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٧:٠٤١٧:٤٨:١٨١٨:٠٧:١١٢٣:٤٤:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٥:١٧١٢:٢٧:٠٥١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:١١٢٣:٤٤:١٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:١٦١٢:٢٧:٠٥١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٩:١٠٢٣:٤٤:٢١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٣:١٤١٢:٢٧:٠٤١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٤:٢٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٢:١٠١٢:٢٧:٠٣١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٠٨٢٣:٤٤:٢٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٠٦٢٣:٤٤:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٦:٥٨١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٥٢٣:٤٤:٢٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٣٢٣:٤٤:٢٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٠١٢٣:٤٤:٢١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٦:٤٥١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٤:١٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٥:٢٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٥٦٢٣:٤٤:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٤:١٢١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٩:٢٣١٨:١٧:٥٤٢٣:٤٤:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٣:٠٠١٢:٢٦:٢٦١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٥١٢٣:٤٤:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٤٧١٢:٢٦:١٨١٨:٠١:٢٠١٨:١٩:٤٧٢٣:٤٣:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٠:٣٣١٢:٢٦:١٠١٨:٠٢:١٨١٨:٢٠:٤٤٢٣:٤٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالقلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بالقلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بالقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بالقلو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢٣:٥٩١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٧:٠٢٢٣:٣٩:٥٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٠:٣٠١٢:٢٤:١٦١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤٠:١٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٤:٣٢١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٠:٣٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٣٠٧:١٩:٢٨١٢:٢٤:٤٨١٧:٣٠:٢٧١٧:٥٠:٠٢٢٣:٤٠:٥٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٨:٥٥١٢:٢٥:٠٢١٧:٣١:٣٠١٧:٥١:٠٢٢٣:٤١:١٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٢٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٥:١٦١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٢:٠٣٢٣:٤١:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٧:٤٣١٢:٢٥:٢٩١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٣:٠٤٢٣:٤١:٥٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٧:٠٥١٢:٢٥:٤١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٢:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٦:٢٤١٢:٢٥:٥٣١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٠٥٢٣:٤٢:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٩٠٧:١٥:٤٢١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٦:٠٦٢٣:٤٢:٣٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٤:٥٩١٢:٢٦:١٣١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٧:٠٧٢٣:٤٢:٤٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٤:١٤١٢:٢٦:٢٢١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٨:٠٨٢٣:٤٣:٠١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٣:٢٧١٢:٢٦:٣٠١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٣:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٣٨١٢:٢٦:٣٧١٧:٤١:٠٠١٨:٠٠:١٠٢٣:٤٣:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١١:٤٨١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:١٠٢٣:٤٣:٣٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٦:٤٩١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٢:١١٢٣:٤٣:٤٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:١١٢٣:٤٣:٥١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٦:٥٧١٧:٤٥:١٢١٨:٠٤:١١٢٣:٤٣:٥٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٨:١٣١٢:٢٧:٠٠١٧:٤٦:١٤١٨:٠٥:١١٢٣:٤٤:٠٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٧:١٦١٢:٢٧:٠٣١٧:٤٧:١٦١٨:٠٦:١١٢٣:٤٤:١٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٧:٠٤١٧:٤٨:١٨١٨:٠٧:١١٢٣:٤٤:١٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٥:١٧١٢:٢٧:٠٥١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:١١٢٣:٤٤:١٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:١٦١٢:٢٧:٠٥١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٩:١٠٢٣:٤٤:٢١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٣:١٤١٢:٢٧:٠٤١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٤:٢٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٢:١٠١٢:٢٧:٠٣١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٠٨٢٣:٤٤:٢٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٠٦٢٣:٤٤:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٦:٥٨١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٥٢٣:٤٤:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٠٣٢٣:٤٤:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٠١٢٣:٤٤:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٦:٤٥١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٤:١٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بالقلو روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بالقلو روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالقلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بالقلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بالقلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بالقلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بالقلو

روستای بالقلو بر روی نقشه

روستای بالقلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بالقلو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالقلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بالقلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بالقلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بالقلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بالقلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بالقلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بالقلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بالقلو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بالقلو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بالقلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو