جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بالقلو

درسجین | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز بالقلو

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٥٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بالقلو (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای بالقلو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بالقلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بالقلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
برای رسیدن به كامیابی نباید از شكست های پیشین خیلی ساده بگذرید، شناخت موشكافانه آنها، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بالقلو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بالقلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالقلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بالقلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالقلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بالقلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٢:٥٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٨:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٣١١٣:١٢:٤٠١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٧:١٢١٣:١٢:٢٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٢:١٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:١١:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٣:٢١١٣:١١:٤٧١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٦:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٢:٠٥١٣:١١:٣٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٥٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٥:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٩:٣٦١٣:١١:١١١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٨:٢٣١٣:١١:٠٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٤:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٧:١١١٣:١٠:٥٠١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٤:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٠:٤٠١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٠:٣٠١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٣:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٠:٢١١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:١٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٣:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٢٥١٣:١٠:٠٥١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٢:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٢:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٩:١٣١٣:٠٩:٥١٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢١:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢١:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢١:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٠:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٢:١٢١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:١١:١٧١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٠:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٩:١٣٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بالقلو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بالقلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بالقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بالقلو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالقلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بالقلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بالقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بالقلو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بالقلو روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بالقلو روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بالقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالقلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بالقلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بالقلو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٥١٢:٠٥:٢٨١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٣٥٢٣:٢٣:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠١:٤٢١٢:٠٥:٠٧١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٦:٠٦٢٣:٢٣:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠٤:٤٦١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٤:٣٧٢٣:٢٢:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٤:٢٦١٨:٠٥:٠١١٨:٢٣:٠٨٢٣:٢٢:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٠٤:٠٥١٨:٠٣:٣٢١٨:٢١:٤٠٢٣:٢٢:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٤:٥١١٢:٠٣:٤٥١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:١١٢٣:٢١:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٥:٣٩١٢:٠٣:٢٤١٨:٠٠:٣٦١٨:١٨:٤٣٢٣:٢١:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٣:٠٤١٧:٥٩:٠٨١٨:١٧:١٦٢٣:٢١:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٢:٤٥١٧:٥٧:٤١١٨:١٥:٤٩٢٣:٢٠:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٠٣١٢:٠٢:٢٥١٧:٥٦:١٣١٨:١٤:٢٢٢٣:٢٠:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٨:٥٢١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٥٦٢٣:٢٠:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٩:٤١١٢:٠١:٤٧١٧:٥٣:٢٠١٨:١١:٣٠٢٣:٢٠:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٠:٣٠١٢:٠١:٢٩١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:٠٤٢٣:١٩:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:١٩١٢:٠١:١٠١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٣٩٢٣:١٩:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٠٠:٥٣١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٧:١٥٢٣:١٩:١١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٥٩١٢:٠٠:٣٥١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٥:٥١٢٣:١٨:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٠:١٨١٧:٤٦:١٥١٨:٠٤:٢٨٢٣:١٨:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٠:٠٢١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٣:٠٦٢٣:١٨:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:٣١١١:٥٩:٤٦١٧:٤٣:٢٩١٨:٠١:٤٤٢٣:١٨:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٦:٢٢١١:٥٩:٣١١٧:٤٢:٠٧١٨:٠٠:٢٣٢٣:١٧:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:١٤١١:٥٩:١٦١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٧:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:٠٦١١:٥٩:٠١١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٧:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٨:٥٨١١:٥٨:٤٧١٧:٣٨:٠٥١٧:٥٦:٢٥٢٣:١٧:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٩:٥١١١:٥٨:٣٤١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٥:٠٧٢٣:١٦:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٠:٤٤١١:٥٨:٢١١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٦:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢١:٣٨١١:٥٨:٠٩١٧:٣٤:١٠١٧:٥٢:٣٤٢٣:١٦:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٢:٣٢١١:٥٧:٥٨١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:١٩٢٣:١٦:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٣:٢٦١١:٥٧:٤٧١٧:٣١:٣٧١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٥:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٤:٢٠١١:٥٧:٣٦١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٥١٢٣:١٥:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٥:١٥١١:٥٧:٢٧١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٣٩٢٣:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بالقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بالقلو روستای بالقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بالقلو روستای بالقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالقلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بالقلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بالقلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بالقلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بالقلو

روستای بالقلو بر روی نقشه

روستای بالقلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بالقلو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بالقلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بالقلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بالقلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بالقلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بالقلو
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بالقلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بالقلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بالقلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا بالقلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بالقلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بالقلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بالقلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو