جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بالاده

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بالاده


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بالاده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بالاده)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بالاده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالاده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ریچارد تمپلر
همه ی ما گاهی شكست می خوریم و هیچ كس كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بالاده

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بالاده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بالاده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بالاده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١٦٠٠:١٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٥١٠٠:١٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٣:١٨١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٢:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٠١١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٠٢٠٠:١١:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:١١١٢:٥٣:٠١١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:١١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٢١١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:١٤٠٠:١١:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٠٠٠:١١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٢٧٠٠:١١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٤:١٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٠:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:١٦٠٠:١٠:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٢:١٨١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٠١١٢:٥٢:١٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٠:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:٢٠١٢:٥٢:١١١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٩:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٩:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٩:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٩:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١١٠٠:٠٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٢:١٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٢:١٥١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٨:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بالاده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بالاده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بالاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بالاده

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بالاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بالاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بالاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بالاده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بالاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بالاده

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:١١١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٨:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٢:١٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٩:٠٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٥:١٦١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٩:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٢:١٤١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٩:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٢:١٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٩:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٢:١٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٩:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٩:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٢:١٠١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٩:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٩:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٩:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٩:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠١:٥٦١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:١٠٠٠:١٩:٥٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠١:٥١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٩:٥٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٩:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٣٩١٩:٤١:١٧١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٩:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٢:١١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٩:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٢٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:١٧٠٠:١٩:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:١٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٩:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠١:٠٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٩:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٩:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٩:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٩:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٩:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٠:١٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٠٨٠٠:١٩:٣٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:١١٠٠:١٩:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:١٤٠٠:١٩:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٧:٤٨١٢:٥٩:٣٨١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:١٦٠٠:١٩:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:١٧١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:١٧٠٠:١٩:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٩:١٠١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:١٨٠٠:١٨:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٩:١٦١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:١٨٠٠:١٨:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٨:٤١١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:١٧٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بالاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بالاده روستای بالاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بالاده روستای بالاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بالاده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بالاده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بالاده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بالاده

روستای بالاده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بالاده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بالاده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بالاده
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بالاده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بالاده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالاده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بالاده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بالاده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بالاده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بالاده
جدول اوقات شرعی امروز فردا بالاده دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بالاده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بالاده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بالاده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بالاده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بالاده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بالاده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو