جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بالاجو

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بالاجو

اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٢٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بالاجو (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بالاجو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بالاجو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بالاجو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

پائولو كوئیلو
اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بالاجو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بالاجو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاجو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بالاجو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاجو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بالاجو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٧:٤٠١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١١٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٧:١٢١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٤:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٤:٤٩١٣:٠٦:٥٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٤:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٣:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٦:٣٣١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٣:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٦:٢١١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٣:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٢:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٢:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٢:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢١:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٥:١٧١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٠:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢١:٥١١٣:٠٤:٥١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٠:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٠:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٤:٣١١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٩:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٩:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٩:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٦:١٥١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٥٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٨:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٠١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١١:٢١١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بالاجو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بالاجو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بالاجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بالاجو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالاجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاجو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بالاجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بالاجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بالاجو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بالاجو روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بالاجو روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بالاجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاجو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بالاجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بالاجو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٩:٣١٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٩:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٠:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٢٠:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠١:٢٣١٣:١٠:١١٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٠:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:٤١١٣:١٠:٢٣٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٠:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٢:٠٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢١:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢١:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٢:٤١١٣:١١:٠١٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢١:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٣:٠٣١٣:١١:١٣٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢١:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:١١:٢٥٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٢:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٥٠١٣:١١:٣٦٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٢:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٤:١٦١٣:١١:٤٧٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٢:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٤٢١٣:١١:٥٨٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٢:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٣:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٢:١٩٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٣:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٢:٢٩٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٣:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٢:٣٩٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٣:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٢:٤٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٤:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٢:٥٧٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٤:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٨:١٠١٣:١٣:٠٥٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٤:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٣:١٣٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٤:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٩:١٦١٣:١٣:٢٠٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٥:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٣:٢٧٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٥:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٠:٢٥١٣:١٣:٣٤٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١١:٠٠١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٥:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٣٦١٣:١٣:٤٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٦:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٢:١٣١٣:١٣:٥١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٦:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٢:٥٠١٣:١٣:٥٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٦:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٣:٢٧١٣:١٣:٥٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٦:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:٠٥١٣:١٤:٠٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٦:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٤:٤٣١٣:١٤:٠٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٧:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بالاجو روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بالاجو روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالاجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاجو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بالاجو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بالاجو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بالاجو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بالاجو

روستای بالاجو بر روی نقشه

روستای بالاجو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بالاجو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بالاجو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بالاجو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بالاجو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بالاجو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بالاجو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بالاجو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بالاجو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بالاجو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بالاجو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بالاجو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو