جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بالاجو

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بالاجو


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٩

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بالاجو (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای بالاجو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بالاجو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالاجو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

سعدی
اندیشه كردن كه چه بگویم، به از اینكه بگویی چرا گفتم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بالاجو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بالاجو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاجو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بالاجو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بالاجو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بالاجو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢١:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٥:١٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢١:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٠:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٤:٥١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٤:٣١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤١٠٠:١٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٥:١١١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٤:٢١١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٤٠٠:١٨:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٣:٣١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٥٦١٣:٠٤:٠١١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٧:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:١٧٠٠:١٧:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٧:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:١٨٠٠:١٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بالاجو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بالاجو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بالاجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بالاجو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بالاجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاجو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بالاجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بالاجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بالاجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بالاجو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:١١١١:٥٣:٣٨١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٣٦٢٣:١١:٤١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٤:٠٥١١:٥٣:٥٤١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:١٧٢٣:١١:٥٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٤:٥٨١١:٥٤:١١١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٢:٠٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٥:٥١١١:٥٤:٢٨١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٤٥٢٣:١٢:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٦:٤٥١١:٥٤:٤٧١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٣١٢٣:١٢:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٥:٠٦١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:١٩٢٣:١٢:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٨:٣٠١١:٥٥:٢٦١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:٠٩٢٣:١٣:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٢٢١١:٥٥:٤٦١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٠٠٢٣:١٣:٢٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:١٣١١:٥٦:٠٨١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٤٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٠٤١١:٥٦:٣٠١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٤:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥١:٥٥١١:٥٦:٥٢١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٢:٤٥١١:٥٧:١٥١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٤:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٧:٣٩١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٥:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٢٣١١:٥٨:٠٣١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٥:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:١١١١:٥٨:٢٨١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٥١٢٣:١٥:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٨:٥٤١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:٤٤١١:٥٩:٢٠١٧:٠١:٤٧١٧:٢١:٠٣٢٣:١٦:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٩:٤٦١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:١٢٢٣:١٦:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٨:١٤١٢:٠٠:١٣١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٢٣٢٣:١٧:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٨:٥٨١٢:٠٠:٤٠١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٣٦٢٣:١٧:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٩:٤١١٢:٠١:٠٨١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٥٠٢٣:١٨:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٠:٢٢١٢:٠١:٣٦١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٠٥٢٣:١٨:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٩:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٩:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٣:٠١١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٠:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٣:٣١١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٣:٢٥٢٣:٢٠:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٣:٣٤١٢:٠٤:٠٠١٧:٠٤:٢٤١٧:٢٣:٤٩٢٣:٢٠:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٤:١٤٢٣:٢١:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٤:٤٢١٢:٠٤:٥٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٤١٢٣:٢١:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٥:١٤١٢:٠٥:٢٩١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٠٩٢٣:٢٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بالاجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بالاجو روستای بالاجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بالاجو روستای بالاجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بالاجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بالاجو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بالاجو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بالاجو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بالاجو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بالاجو

روستای بالاجو بر روی نقشه

روستای بالاجو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بالاجو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بالاجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بالاجو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بالاجو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بالاجو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بالاجو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بالاجو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بالاجو
جدول اوقات شرعی امروز فردا بالاجو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بالاجو
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بالاجو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بالاجو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بالاجو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو