جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باقلاکش

هندوخاله | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز باقلاکش


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باقلاکش (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای باقلاکش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باقلاکش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقلاکش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جین وبستر
به ناراحتی ها (حتی دندان درد) مانند تجربه ی جالبی می نگرم و از اینكه از تجربه ی تازه ای بیخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد، من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باقلاکش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باقلاکش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقلاکش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باقلاکش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقلاکش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باقلاکش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:١١٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٠:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٩:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٣:٣١١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٩:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٩:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١١:٢٤١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٩:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٢٠٠:١٧:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٧:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٦:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٦:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٩:١٢٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٦:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤١:٠١٠٠:١٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٧٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٨:٤٧٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٥١٠٠:١٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقلاکش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقلاکش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقلاکش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باقلاکش

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باقلاکش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باقلاکش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقلاکش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باقلاکش

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باقلاکش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باقلاکش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باقلاکش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باقلاکش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقلاکش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقلاکش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باقلاکش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقلاکش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقلاکش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٤:٤٣١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٨:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٥:١٦١٣:١٤:٢٧١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٨:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٤:١١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٨:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٣:٥٤١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٨:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٣:٣٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٨:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٣:٢٠١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٨:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٣:٠٢١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٨:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٠:١٧١٣:١٢:٤٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٧:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٤١:٠٧١٣:١٢:٢٦١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٧:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤١:٥٧١٣:١٢:٠٧١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٧:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٤٦١٣:١١:٤٨١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:٢٧:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٣:٣٦١٣:١١:٢٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٧:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٤:٢٦١٣:١١:٠٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٦:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٥:١٥١٣:١٠:٤٩١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢٦:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٠:٢٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٦:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٠:٠٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٦:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٩:٤٨١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٥:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠٩:٢٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٢٤٠٠:٢٥:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٩:٢٢١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٥٢٠٠:٢٥:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٠:١١١٣:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:١٩٠٠:٢٥:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥١:٠١١٣:٠٨:٢٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥١:٥٠١٣:٠٨:٠٣١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:١٣٠٠:٢٤:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٢:٣٩١٣:٠٧:٤١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٤٠٠٠:٢٤:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٣:٢٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٠٦٠٠:٢٤:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٤:١٨١٣:٠٦:٥٨١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٣٣٠٠:٢٣:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠٦:٣٧١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٠٠٠٠:٢٣:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٥٧١٣:٠٦:١٥١٩:١٥:٥٧١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢٣:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٦:٤٧١٣:٠٥:٥٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢٢:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:٣٧١٣:٠٥:٣٣١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٢٠٠٠:٢٢:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٨:٢٦١٣:٠٥:١١١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٤٧٢٣:٥٢:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٠٤:٥٠١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٨:١٥٢٣:٢٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باقلاکش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقلاکش روستای باقلاکش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقلاکش روستای باقلاکش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باقلاکش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقلاکش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باقلاکش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باقلاکش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باقلاکش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باقلاکش

روستای باقلاکش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باقلاکش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باقلاکش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باقلاکش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باقلاکش + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باقلاکش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقلاکش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باقلاکش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باقلاکش رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باقلاکش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باقلاکش
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باقلاکش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باقلاکش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باقلاکش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باقلاکش
جدول اوقات شرعی امروز فردا باقلاکش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باقلاکش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باقلاکش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو