جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باقرآباد

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز باقرآباد

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باقرآباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای باقرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باقرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باقرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باقرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باقرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باقرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٠٢١٣:١٨:٤٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٣٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٨:٣١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٣٨١٣:١٨:١٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٥:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٨:٠٤١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:١٨١٣:١٧:٥١١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٧:٣٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٧:٢٦١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٧:١٤١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٣٣:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٧:٠٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٣٣:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٦:٥٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٢:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٦:٤١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٣٢:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٦:٣١١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٢٩٠٠:٣٢:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٦:٢٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٢:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٦:١٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣١:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٢١١٣:١٦:٠٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣١:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٢١١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٣٧٠٠:٣١:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:٢١١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣٠:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٥:٤٢٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٣٠:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٠:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٥:٢١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٥:١٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٥:١٣٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٩:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٥:١٠٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:١٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٤٢١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باقرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باقرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باقرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باقرآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باقرآباد روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باقرآباد روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باقرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باقرآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:١١:٢٠١٨:١٥:١٠١٨:٣٢:٣٨٢٣:٣٠:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٧:٣٩١٢:١٠:٥٩١٨:١٣:٤٨١٨:٣١:١٦٢٣:٣٠:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٨:١٨١٢:١٠:٣٨١٨:١٢:٢٧١٨:٢٩:٥٥٢٣:٣٠:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:١٠:١٧١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٣٤٢٣:٢٩:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٩:٣٨١٢:٠٩:٥٧١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٩:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٠:١٨١٢:٠٩:٣٦١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٥:٥٢٢٣:٢٩:١٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٠:٥٩١٢:٠٩:١٦١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٤:٣١٢٣:٢٩:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١١:٣٩١٢:٠٨:٥٦١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٣:١١٢٣:٢٨:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٢:٢٠١٢:٠٨:٣٦١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٥١٢٣:٢٨:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٠١١٢:٠٨:١٧١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٣٢٢٣:٢٨:٠٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٠٧:٥٨١٨:٠١:٤٤١٨:١٩:١٣٢٣:٢٧:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٤:٢٣١٢:٠٧:٣٩١٨:٠٠:٢٥١٨:١٧:٥٤٢٣:٢٧:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٥:٠٥١٢:٠٧:٢٠١٧:٥٩:٠٦١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٧:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٥:٤٧١٢:٠٧:٠٢١٧:٥٧:٤٨١٨:١٥:١٩٢٣:٢٦:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٦:٢٩١٢:٠٦:٤٤١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:٠٢٢٣:٢٦:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٧:١٢١٢:٠٦:٢٧١٧:٥٥:١٣١٨:١٢:٤٦٢٣:٢٦:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٧:٥٥١٢:٠٦:١٠١٧:٥٣:٥٧١٨:١١:٣٠٢٣:٢٥:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٨:٣٨١٢:٠٥:٥٤١٧:٥٢:٤١١٨:١٠:١٥٢٣:٢٥:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٩:٢١١٢:٠٥:٣٨١٧:٥١:٢٥١٨:٠٩:٠٠٢٣:٢٥:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٠٥١٢:٠٥:٢٢١٧:٥٠:١١١٨:٠٧:٤٧٢٣:٢٥:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٠٥:٠٧١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٦:٣٤٢٣:٢٤:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢١:٣٤١٢:٠٤:٥٣١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٢١٢٣:٢٤:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٢:١٩١٢:٠٤:٣٩١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:١٠٢٣:٢٤:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٠٥١٢:٠٤:٢٦١٧:٤٥:١٩١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٤:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٣:٥١١٢:٠٤:١٣١٧:٤٤:٠٨١٨:٠١:٤٩٢٣:٢٣:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٣٧١٢:٠٤:٠١١٧:٤٢:٥٧١٨:٠٠:٤٠٢٣:٢٣:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٢٣١٢:٠٣:٤٩١٧:٤١:٤٨١٧:٥٩:٣٢٢٣:٢٣:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:١٠١٢:٠٣:٣٨١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٨:٢٥٢٣:٢٣:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٦:٥٧١٢:٠٣:٢٨١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:١٩٢٣:٢٣:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٧:٤٥١٢:٠٣:١٨١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:١٤٢٣:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باقرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باقرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باقرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باقرآباد

روستای باقرآباد بر روی نقشه

روستای باقرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باقرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باقرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باقرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باقرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق باقرآباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باقرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باقرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باقرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا باقرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باقرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باقرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو