جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باقرآباد

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز باقرآباد


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠٤:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢١

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باقرآباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای باقرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باقرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
پیش از آنكه كاری بكنی، باید كسی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باقرآباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باقرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باقرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٦:٥٠١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٠٧٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٧:١٨١٣:١٦:٤٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٣٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٦:١٤١٣:١٦:٣٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٢:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:١١١٣:١٦:٢١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٦:١٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:١٥٠٠:٣١:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٦:٠٤١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٠٣٠٠:٣١:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣١:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣١:٠٨١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:١٠١٣:١٥:٤٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٩:١٣١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١١٠٠:٣٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٨:١٧١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٠:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٩:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٥:٢١٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٩:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٥:١٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٩:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٥:١٣٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٩:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٥:١٠٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٩:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٨:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٢:١٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢١:٣٢١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٨:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٥:٠٥٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٨:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٩:٢١١٣:١٥:٠٦٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٨:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٨:٤٠١٣:١٥:٠٧٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٠٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٧:٢٣١٣:١٥:١١٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٦:٤٦١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٧:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:١١١٣:١٥:١٨٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:٣٧١٣:١٥:٢٢٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٥:٠٥١٣:١٥:٢٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٤:٣٤١٣:١٥:٣٢٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باقرآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باقرآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٣٣٠٧:١٧:٢٧١٢:٣١:٢١١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٤:١٤٢٣:٤٩:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٦:٥٤١٢:٣١:٣٣١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٥:٠٩٢٣:٤٩:٣٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٦:٢٠١٢:٣١:٤٤١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٦:٠٤٢٣:٤٩:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:١٤٠٧:١٥:٤٤١٢:٣١:٥٥١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٠:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٥:٠٦١٢:٣٢:٠٤١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٤٢٣:٥٠:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:١٤٠٧:١٤:٢٧١٢:٣٢:١٣١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٤٩٢٣:٥٠:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٢:٢١١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٤٤٢٣:٥٠:٤٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٣:٠٥١٢:٣٢:٢٩١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٣٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٢:٢١١٢:٣٢:٣٥١٧:٥٣:١١١٨:١١:٣٣٢٣:٥١:٠٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١١:٣٦١٢:٣٢:٤٠١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٢٧٢٣:٥١:١١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٣٢:٤٥١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٢١٢٣:٥١:١٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٠:٠٢١٢:٣٢:٤٩١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:١٥٢٣:٥١:٢٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٥٢٠٧:٠٩:١٣١٢:٣٢:٥٢١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٠٨٢٣:٥١:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٨:٢٢١٢:٣٢:٥٤١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٠٢٢٣:٥١:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٢:٥٦١٧:٥٨:٤٦١٨:١٦:٥٥٢٣:٥١:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٦:٣٧١٢:٣٢:٥٧١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٤٨٢٣:٥١:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٥:٤٣١٢:٣٢:٥٧١٨:٠٠:٣٥١٨:١٨:٤٠٢٣:٥١:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٤:٤٧١٢:٣٢:٥٦١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٣٣٢٣:٥١:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣٢:٥٤١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٢٥٢٣:٥١:٥١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٢:٥٣١٢:٣٢:٥٢١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:١٦٢٣:٥١:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠١:٥٤١٢:٣٢:٤٩١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٠٨٢٣:٥١:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٠:٥٤١٢:٣٢:٤٦١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٥٩٢٣:٥١:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٩:٥٢١٢:٣٢:٤١١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٥٠٢٣:٥١:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٧:٣٧٠٦:٥٨:٥٠١٢:٣٢:٣٦١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٤١٢٣:٥١:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٦:٣٩٠٦:٥٧:٤٧١٢:٣٢:٣١١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٣١٢٣:٥١:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٦:٤٣١٢:٣٢:٢٤١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٢١٢٣:٥١:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٥:٣٨١٢:٣٢:١٧١٨:٠٩:٢٤١٨:٢٧:١١٢٣:٥١:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٤:٣٢١٢:٣٢:١٠١٨:١٠:١٥١٨:٢٨:٠١٢٣:٥١:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٣:٢٥١٢:٣٢:٠٢١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٥٠٢٣:٥١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:٠٨١٢:٢٩:٥١١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٤٢٣:٤٧:٣٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٢٠٧:١٩:٤٥١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٣٨٢٣:٤٧:٥٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:١٩:٢١١٢:٣٠:٢٤١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤٨:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٨٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٠:٣٩١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٨:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٨:٢٧١٢:٣٠:٥٤١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٢:٢٣٢٣:٤٨:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:١٧:٥٨١٢:٣١:٠٨١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:١٩٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٣٠٧:١٧:٢٧١٢:٣١:٢١١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٤:١٤٢٣:٤٩:٢١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٦:٥٤١٢:٣١:٣٣١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٥:٠٩٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٦:٢٠١٢:٣١:٤٤١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٦:٠٤٢٣:٤٩:٥٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٤٠٧:١٥:٤٤١٢:٣١:٥٥١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٥٩٢٣:٥٠:٠٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٥:٠٦١٢:٣٢:٠٤١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٤٢٣:٥٠:١٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٤:٢٧١٢:٣٢:١٣١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٤٩٢٣:٥٠:٣١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٢:٢١١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٤٤٢٣:٥٠:٤٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٣:٠٥١٢:٣٢:٢٩١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٣٨٢٣:٥٠:٥٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٢:٢١١٢:٣٢:٣٥١٧:٥٣:١١١٨:١١:٣٣٢٣:٥١:٠٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١١:٣٦١٢:٣٢:٤٠١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٢٧٢٣:٥١:١١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٣٢:٤٥١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٢١٢٣:٥١:١٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٠:٠٢١٢:٣٢:٤٩١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:١٥٢٣:٥١:٢٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:٠٩:١٣١٢:٣٢:٥٢١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٠٨٢٣:٥١:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٨:٢٢١٢:٣٢:٥٤١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٠٢٢٣:٥١:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٢:٥٦١٧:٥٨:٤٦١٨:١٦:٥٥٢٣:٥١:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٦:٣٧١٢:٣٢:٥٧١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٤٨٢٣:٥١:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٥:٤٣١٢:٣٢:٥٧١٨:٠٠:٣٥١٨:١٨:٤٠٢٣:٥١:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٤:٤٧١٢:٣٢:٥٦١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٣٣٢٣:٥١:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣٢:٥٤١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٢٥٢٣:٥١:٥١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٢:٥٣١٢:٣٢:٥٢١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:١٦٢٣:٥١:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠١:٥٤١٢:٣٢:٤٩١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٠٨٢٣:٥١:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٠:٥٤١٢:٣٢:٤٦١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٥٩٢٣:٥١:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٩:٥٢١٢:٣٢:٤١١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٥٠٢٣:٥١:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٦:٥٨:٥٠١٢:٣٢:٣٦١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٤١٢٣:٥١:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باقرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باقرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باقرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باقرآباد

روستای باقرآباد بر روی نقشه

روستای باقرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باقرآباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باقرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باقرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باقرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باقرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق باقرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق باقرآباد
افق شرعی امروز فردا باقرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باقرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باقرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو