جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باقرآباد

بالاجوین | جوین | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باقرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:١٨:١٨
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٥
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٤٠

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باقرآباد (شهرستان جوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای باقرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باقرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باقرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باقرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باقرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باقرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٨:٤١١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٨:٣١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥١:١٩١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥١:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٨:١٣١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٧:٥٧١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٧:٤٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٥٠:٠٨٢٣:٤٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٧:٣٧١٩:٣١:١٦١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٩:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٧:٣١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٩:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٥٠٢٣:٤٨:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٤٠:٢٣١٢:٣٧:١٨١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٧:١٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤٠٢٣:٤٨:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٨:٢٦١٢:٣٧:١١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٣٥٢٣:٤٧:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٣٠٢٣:٤٧:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٨:١١١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٧:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٩:١٩٢٣:٤٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٩:٥٣٢٠:٠٠:١٣٢٣:٤٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٣:٥٨١٢:٣٧:٠٦١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠١:٠٦٢٣:٤٦:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٧:٠٧١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٤٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٧:١٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٦:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٠:٥١١٢:٣٧:١٢١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١١٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٧:١٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٩:٢٦١٢:٣٧:١٩١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٤٥:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٧:٢٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٥:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٨:٠٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٨:٠٠٢٣:٤٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٢٧:٣١١٢:٣٧:٣٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٤٩٢٣:٤٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باقرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باقرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باقرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باقرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باقرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٨:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٣:١٣١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٠٣٢٣:٥٧:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٢:٥٧١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٧:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٢:٤٠١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:١٥٢٣:٥٧:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٢:٢٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٥٠٢٣:٥٧:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٢:٠٦١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤١:٤٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٥٨٢٣:٥٧:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٩:٤١١٢:٤١:٣٠١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:٣١٢٣:٥٧:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٠:٢٩١٢:٤١:١٢١٩:١١:١٨١٩:٣٠:٠٤٢٣:٥٦:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١١:١٧١٢:٤٠:٥٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٦:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٢:٠٦١٢:٤٠:٣٤١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٧:٠٨٢٣:٥٦:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٢:٥٤١٢:٤٠:١٥١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٣٩٢٣:٥٦:١٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٣:٤٢١٢:٣٩:٥٥١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٤:١٠٢٣:٥٦:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٤:٣٠١٢:٣٩:٣٥١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٥:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٥:١٨١٢:٣٩:١٥١٩:٠٢:٣٦١٩:٢١:١١٢٣:٥٥:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٦:٠٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٤٠٢٣:٥٥:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٣٨:٣٤١٨:٥٩:٣٩١٩:١٨:١٠٢٣:٥٥:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٧:٤١١٢:٣٨:١٣١٨:٥٨:٠٩١٩:١٦:٣٩٢٣:٥٤:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٢٩١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٦:٤٠١٩:١٥:٠٨٢٣:٥٤:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٩:١٧١٢:٣٧:٣١١٨:٥٥:١٠١٩:١٣:٣٧٢٣:٥٤:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٠:٠٥١٢:٣٧:١٠١٨:٥٣:٤٠١٩:١٢:٠٦٢٣:٥٤:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٠:٥٢١٢:٣٦:٤٩١٨:٥٢:٠٩١٩:١٠:٣٤٢٣:٥٣:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٤٠١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٩:٠٣٢٣:٥٣:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٢٨١٢:٣٦:٠٦١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٧:٣١٢٣:٥٣:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:١٦١٢:٣٥:٤٥١٨:٤٧:٣٧١٩:٠٥:٥٩٢٣:٥٢:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٤:٠٤١٢:٣٥:٢٣١٨:٤٦:٠٧١٩:٠٤:٢٨٢٣:٥٢:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٤:٥٢١٢:٣٥:٠٢١٨:٤٤:٣٦١٩:٠٢:٥٦٢٣:٥٢:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:٤٠١٢:٣٤:٤٠١٨:٤٣:٠٥١٩:٠١:٢٤٢٣:٥٢:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٤:١٩١٨:٤١:٣٤١٨:٥٩:٥٣٢٣:٥١:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:١٦١٢:٣٣:٥٧١٨:٤٠:٠٣١٨:٥٨:٢١٢٣:٢١:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥١٠٥:٢٨:٠٥١١:٣٣:٣٦١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٥٠٢٢:٥١:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باقرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باقرآباد روستای باقرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باقرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باقرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باقرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باقرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باقرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باقرآباد

روستای باقرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باقرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باقرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باقرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باقرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باقرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باقرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باقرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باقرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باقرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باقرآباد
افق شرعی امروز فردا باقرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باقرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باقرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو