جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بافق

بافق | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بافق

اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:١٥
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٠٢

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بافق (شهرستان بافق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر بافق)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر بافق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بافق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

امام رضا (ع)
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز گرد هم آیند و برای خدا به صحرا (فضایی باز) درآیند و خداوند را بر منّتی كه بر آن‌ها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بافق

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بافق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافق ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر بافق (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافق ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بافق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥١:٢٤١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٠٦٠٠:١٠:١٩
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٢:٢٢١٢:٥١:٠٦١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٤٧٠٠:٠٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٠:٤٩١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٢٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٠:٣٢١٩:١١:٤١١٩:٢٩:١٠٠٠:٠٩:١٤
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٠:١٦١٩:١٢:٢١١٩:٢٩:٥١٠٠:٠٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٧:٢٨١٢:٤٩:٥٩١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٣٣٠٠:٠٨:٣١
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:١٦١٢:٤٩:٤٣١٩:١٣:٤١١٩:٣١:١٥٠٠:٠٨:٠٩
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٥:٠٣١٢:٤٩:٢٧١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٥٦٠٠:٠٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٣:٥٢١٢:٤٩:١٢١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٣٨٠٠:٠٧:٢٧
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٤١١٢:٤٨:٥٦١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٢٠٠٠:٠٧:٠٥
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٣٠١٢:٤٨:٤١١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٠٢٠٠:٠٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:٢٠١٢:٤٨:٢٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٤٥٠٠:٠٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:١١١٢:٤٨:١٢١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٢٧٠٠:٠٦:٠٣
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٨:٠٢١٢:٤٧:٥٨١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:١٠٠٠:٠٥:٤٣
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٦:٥٤١٢:٤٧:٤٤١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٥:٢٣
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٤٧١٢:٤٧:٣١١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٥:٠٣
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٤:٤٠١٢:٤٧:١٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:١٨٠٠:٠٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٧:٠٦١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٤:٢٤
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٢:٢٩١٢:٤٦:٥٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:٢٥١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٣:٤٧
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٣:١١١٩:٤١:١٢٠٠:٠٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:١٩١٢:٤٦:٢١١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٥٦٠٠:٠٣:١١
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٦:١١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٢٤٠٠:٠٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٢:٢١
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠١:٤٩
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢١٠٠:٠١:٣٤
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠١:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بافق

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر بافق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بافق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر بافق

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بافق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بافق

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر بافق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بافق

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بافق شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بافق شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بافق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بافق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر بافق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بافق

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٣:١٩١٢:٤٧:٠٤١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٤:٢٠
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:١٤١٢:٤٦:٥٢١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٥٦٠٠:٠٤:٠١
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:١٠١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٣:٤٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٢٥
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٦:١٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:٠٣:٠٧
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:٠٣١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٢:٣٣
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٢:١٦
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٢:٠٠
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠١:٤٥
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠١:٢٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٥٠٠:٠١:١٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠١:١٨١٢:٤٥:١٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠١:٠١
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٠:٤٧
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٠:٣٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٤:٥٨١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٠:٢١
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٠:٠٩
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٤:٥١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٩:٥٨
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٩:٤٧
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٩:٣٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٩:٢٧
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥٩:١٨
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٩:٠٩
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٠٧٢٣:٥٩:٠٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٨:٥٤
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥١:١٤١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٨:٤٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:١٧٢٣:٥٨:٤١
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤٤:٥١١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٨:٣١
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٨:٥٢١٢:٤٤:٥٤١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٥٨:٢٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٤:٥٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بافق شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بافق شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بافق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بافق

بافق مرکز شهرستان بافق، یکی از شهرهای استان یزد در ایران است.این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای جمعیتی برابر با ۴۵٬۴۵۳ نفر بوده‌است

شهر بافق در ویکیپدیا

شهر بافق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بافق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بافق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بافق بر روی نقشه

شهر بافق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بافق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بافق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بافق
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر بافق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بافق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بافق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بافق ماه رمضان ١ / ١٤٠١
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ بافق دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ بافق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بافق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بافق ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ بافق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بافق
جدول اوقات شرعی امروز فردا بافق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بافق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو