جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بافق

بافق | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بافق


اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:١٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بافق (شهرستان بافق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بافق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بافق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بافق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
هر جدایی یك نوع مرگ است و هر ملاقات یك نوع رستاخیز.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بافق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بافق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بافق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بافق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:١٣١٢:٤٨:٣٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:١٢٠٠:٠٦:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٠:٠٤١٢:٤٨:٢٣١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٦:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٨:٥٥١٢:٤٨:٠٩١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٧٠٠:٠٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٧:٤٦١٢:٤٧:٥٥١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٢٠٠٠:٠٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٣٨١٢:٤٧:٤٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٠٣٠٠:٠٥:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٥:٣١١٢:٤٧:٢٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٧:١٦١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٢٩٠٠:٠٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٣:١٩١٢:٤٧:٠٤١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٤:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:١٤١٢:٤٦:٥٢١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٥٦٠٠:٠٤:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:١٠١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٣:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٦:١٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:٠٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:٠٣١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٢:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٢:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٢:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٢:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠١:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٥٠٠:٠١:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠١:١٨١٢:٤٥:١٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠١:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٤:٥٨١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٠:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٤:٥١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٩:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بافق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بافق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بافق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بافق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بافق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بافق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بافق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بافق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٤:٥٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:١٥٢٣:٥٨:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤٥:٠٤١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٥٧٢٣:٥٨:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٨:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٥:١٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:١٨٢٣:٥٨:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٦:٢١١٢:٤٥:٢١١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٥٨:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٥:٢٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٥٨:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥٨:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٥:٤٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٨:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥٨:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥٨:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٥٨:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤٦:١٦١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٨:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٥٨:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٣:٣٣١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٨:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٥٨٢٣:٥٨:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٣:١٢١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٣٠٢٣:٥٨:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٧:٠٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:٠١٢٣:٥٨:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٧:١٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٣٠٢٣:٥٩:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٧:٢٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٥٩٢٣:٥٩:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٧:٤١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٢٧٢٣:٥٩:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٩:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:١٩٢٣:٥٩:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٨:١٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٤٣٢٣:٥٩:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٤:١٨٢٠:١٤:٠٦٢٣:٥٩:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٠:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٤٩٠٠:٠٠:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٩:٠٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٠:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٩:٢١١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٠:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٣:١٧١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٠:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٥٩٠٠:٠١:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٣:٣٩١٢:٥٠:٠١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:١٣٠٠:٠١:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بافق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بافق شهر بافق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بافق شهر بافق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بافق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بافق

بافق مرکز شهرستان بافق، یکی از شهرهای استان یزد در ایران است.این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای جمعیتی برابر با ۴۵٬۴۵۳ نفر بوده‌است

شهر بافق در ویکیپدیا

شهر بافق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بافق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بافق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بافق بر روی نقشه

شهر بافق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بافق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بافق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بافق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بافق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بافق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بافق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بافق رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بافق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بافق
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بافق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بافق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بافق
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بافق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بافق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بافق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بافق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو