جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بافت

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بافت

اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٦
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٠
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٧:٥٧

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بافت (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر بافت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بافت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بافت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كس دلش به محبت دنیا شیفته شد، دل او به سه چیز از دنیا می‌چسبد: اندوهی كه از او ناپدید نشود و طمعی كه رهایش نسازد و آرزویی كه به آن نخواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بافت

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بافت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بافت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بافت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بافت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٨:٤١١٢:٤٣:٥٢١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٤٠٠:٠٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٣:٣٧١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٢١٠٠:٠٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٣:٢٣١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٥٨٠٠:٠٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٣:٠٩١٩:١١:١٧١٩:٢٨:٣٦٠٠:٠٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٤:٢٦١٢:٤٢:٥٦١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:١٤٠٠:٠١:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٣:٢٤١٢:٤٢:٤٣١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٥١٠٠:٠١:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٢:٣٠١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٣٠٠٠:٠١:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:١٧٠٦:١١:٢١١٢:٤٢:١٨١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٠٨٠٠:٠٠:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٠:٢١١٢:٤٢:٠٦١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٤٦٠٠:٠٠:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤١:٥٥١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٢٤٠٠:٠٠:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤١:٤٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٠٣٢٣:٥٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤١:٣٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٢٢٣:٥٩:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤١:٢٣١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٩:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤١:١٤١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥٩:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٤١:٠٥١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٣٩٢٣:٥٨:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٠:٥٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٨:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٠:٤٨١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٨:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠١:٥٨١٢:٤٠:٤١١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٨:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٠:٣٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٠:٢٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٧:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٠:٢٢١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٠:١٧١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٧:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٠:١٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٥٦٢٣:٥٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٠:٠٨١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:١٦٢٣:٥٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بافت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بافت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بافت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بافت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بافت شهر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بافت شهر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بافت

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٥:٤٩:٣١١١:٢٨:٠١١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٣:١٧٢٢:٤٩:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٠:١٢١١:٢٧:٥٣١٧:٠٥:١١١٧:٢٢:٢١٢٢:٤٨:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٠:٥٣١١:٢٧:٤٥١٧:٠٤:١٥١٧:٢١:٢٧٢٢:٤٨:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٥:٥١:٣٤١١:٢٧:٣٨١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٠:٣٣٢٢:٤٨:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٢:١٦١١:٢٧:٣٢١٧:٠٢:٢٦١٧:١٩:٤١٢٢:٤٨:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٢:٥٨١١:٢٧:٢٦١٧:٠١:٣٣١٧:١٨:٤٩٢٢:٤٨:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٣:٤٠١١:٢٧:٢١١٧:٠٠:٤١١٧:١٧:٥٩٢٢:٤٨:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٣١١:٢٧:١٧١٦:٥٩:٥٠١٧:١٧:١٠٢٢:٤٨:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٥:٠٦١١:٢٧:١٤١٦:٥٩:٠٠١٧:١٦:٢٢٢٢:٤٧:٥٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٥:٥٠١١:٢٧:١١١٦:٥٨:١٢١٧:١٥:٣٥٢٢:٤٧:٥١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٦:٣٤١١:٢٧:١٠١٦:٥٧:٢٥١٧:١٤:٥٠٢٢:٤٧:٤٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٧:١٨١١:٢٧:٠٩١٦:٥٦:٣٩١٧:١٤:٠٦٢٢:٤٧:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٨:٠٣١١:٢٧:٠٩١٦:٥٥:٥٤١٧:١٣:٢٣٢٢:٤٧:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٥:٥٨:٤٨١١:٢٧:٠٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٤١٢٢:٤٧:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٥:٥٩:٣٤١١:٢٧:١١١٦:٥٤:٢٨١٧:١٢:٠١٢٢:٤٧:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٠:٢٠١١:٢٧:١٣١٦:٥٣:٤٧١٧:١١:٢٢٢٢:٤٧:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠١:٠٦١١:٢٧:١٧١٦:٥٣:٠٨١٧:١٠:٤٤٢٢:٤٧:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠١:٥٣١١:٢٧:٢١١٦:٥٢:٣٠١٧:١٠:٠٨٢٢:٤٧:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٢:٤٠١١:٢٧:٢٦١٦:٥١:٥٣١٧:٠٩:٣٤٢٢:٤٧:٣٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٢٧١١:٢٧:٣١١٦:٥١:١٨١٧:٠٩:٠٠٢٢:٤٧:٤٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٤:١٤١١:٢٧:٣٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٢٩٢٢:٤٧:٤٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٥:٠٢١١:٢٧:٤٦١٦:٥٠:١١١٧:٠٧:٥٨٢٢:٤٧:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٥:٥٠١١:٢٧:٥٤١٦:٤٩:٤١١٧:٠٧:٢٩٢٢:٤٧:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٦:٣٨١١:٢٨:٠٣١٦:٤٩:١١١٧:٠٧:٠٢٢٢:٤٧:٥٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٧:٢٧١١:٢٨:١٤١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٦:٣٦٢٢:٤٨:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٨:١٥١١:٢٨:٢٥١٦:٤٨:١٧١٧:٠٦:١٢٢٢:٤٨:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٩:٠٤١١:٢٨:٣٦١٦:٤٧:٥٣١٧:٠٥:٤٩٢٢:٤٨:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٩:٥٣١١:٢٨:٤٩١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٥:٢٨٢٢:٤٨:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٠:٤٢١١:٢٩:٠٣١٦:٤٧:٠٨١٧:٠٥:٠٩٢٢:٤٨:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١١:٣٠١١:٢٩:١٧١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٤:٥١٢٢:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بافت شهر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بافت شهر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بافت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بافت

بافت یکی از شهرهای کوهستانی استان کرمان است که در ۱۶۵ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان، با ارتفاعی حدود ۲۳۰۰ متر (۲۲۸۰تا ۲۳۳۰ متر) یکی از مرتفع شهرهای ایران و خوش آب و هواترین شهرهای استان کرمان است.

شهر بافت در ویکیپدیا

شهر بافت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بافت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بافت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بافت بر روی نقشه

شهر بافت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بافت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بافت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بافت
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بافت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بافت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بافت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بافت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بافت رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بافت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بافت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بافت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بافت
زمان پخش اذان زنده به افق بافت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بافت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بافت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بافت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بافت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو