جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ گلبن

استرآباد جنوبی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ گلبن

اذان صبح: ٠٤:١٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٣٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ گلبن (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای باغ گلبن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باغ گلبن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ گلبن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ گلبن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ گلبن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گلبن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ گلبن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گلبن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ گلبن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٦:٤٨١٢:٥١:٤٩١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٦:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٥:٢٨١٢:٥١:٣٥١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:٢١١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٤٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١١:٣١١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٠:١٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:٠١٠٠:٠٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٣١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٣:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٣:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٣:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٥٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٢:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٢:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٣٦١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٢:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠١:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٩:١٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠١:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠١:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٨:٥٩١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٠:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٠:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٣١٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٩:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٤٩٢٣:٥٩:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٥٨:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٨:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٦:١١١٢:٤٨:٢٢١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ گلبن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باغ گلبن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ گلبن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گلبن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باغ گلبن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ گلبن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گلبن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ گلبن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باغ گلبن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گلبن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ گلبن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ گلبن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گلبن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ گلبن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گلبن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گلبن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ گلبن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٠:٠٠١١:٤٤:٣٧١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٦:٥٨٢٣:٠٢:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٠:٤٩١١:٤٤:١٦١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠١:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤١:٣٨١١:٤٣:٥٥١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٥٦٢٣:٠١:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٢:٢٧١١:٤٣:٣٥١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٢:٢٥٢٣:٠١:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:١٦١١:٤٣:١٤١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٥٥٢٣:٠٠:٥٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٠٥١١:٤٢:٥٤١٧:٤١:٠٧١٧:٥٩:٢٥٢٣:٠٠:٣٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٤:٥٥١١:٤٢:٣٣١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٧:٥٥٢٣:٠٠:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:٤٥١١:٤٢:١٣١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٠:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٦:٣٥١١:٤١:٥٤١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٤:٥٦٢٢:٥٩:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٧:٢٥١١:٤١:٣٤١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٢٨٢٢:٥٩:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٨:١٦١١:٤١:١٥١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٢:٠٠٢٢:٥٩:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٩:٠٦١١:٤٠:٥٦١٧:٣٢:١٢١٧:٥٠:٣٢٢٢:٥٨:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٩:٥٧١١:٤٠:٣٨١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٠٥٢٢:٥٨:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٠:٤٩١١:٤٠:١٩١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٣٨٢٢:٥٨:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥١:٤٠١١:٤٠:٠٢١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:١٢٢٢:٥٧:٥٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:٣٢١١:٣٩:٤٤١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٤:٤٦٢٢:٥٧:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:٢٤١١:٣٩:٢٧١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٣:٢١٢٢:٥٧:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٤:١٧١١:٣٩:١١١٧:٢٣:٣٢١٧:٤١:٥٧٢٢:٥٧:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٥:١٠١١:٣٨:٥٥١٧:٢٢:٠٨١٧:٤٠:٣٣٢٢:٥٦:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٦:٠٣١١:٣٨:٤٠١٧:٢٠:٤٤١٧:٣٩:١١٢٢:٥٦:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٦:٥٦١١:٣٨:٢٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٧:٤٨٢٢:٥٦:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٧:٥٠١١:٣٨:١٠١٧:١٧:٥٨١٧:٣٦:٢٧٢٢:٥٦:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٨:٤٤١١:٣٧:٥٦١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٠٧٢٢:٥٥:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٩:٣٩١١:٣٧:٤٣١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:٤٧٢٢:٥٥:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٠:٣٤١١:٣٧:٣٠١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٢٨٢٢:٥٥:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٢٩١١:٣٧:١٨١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:١٠٢٢:٥٥:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٢:٢٥١١:٣٧:٠٦١٧:١١:١٧١٧:٢٩:٥٣٢٢:٥٤:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٣:٢١١١:٣٦:٥٦١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٣٧٢٢:٥٤:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:١٧١١:٣٦:٤٥١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٢٢٢٢:٥٤:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:١٤١١:٣٦:٣٥١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٠٨٢٢:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ گلبن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گلبن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ گلبن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ گلبن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ گلبن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ گلبن

روستای باغ گلبن بر روی نقشه

روستای باغ گلبن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ گلبن
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ گلبن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ گلبن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باغ گلبن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ گلبن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باغ گلبن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ گلبن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ گلبن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ گلبن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ گلبن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ گلبن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو