جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ گلبن

استرآباد جنوبی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ گلبن


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٢

چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢٤ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ گلبن (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ بهمن ٩٨ روستای باغ گلبن)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باغ گلبن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ گلبن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر اندیشه‌ی بكری به نظر آدمی برسد، اگر اندیشه‌ی تازه‌ای را بیابد و آن را به انجام رساند، افراد گوناگون دیگری نیز همزمان به ساختن و پرداختن همان اندیشه سرگرم خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ گلبن

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ گلبن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گلبن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ گلبن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گلبن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ گلبن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٣:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٢:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٢:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٩:٢١١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠١:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٠:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٠:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٩:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٩:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٥٩:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٥٩:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٩:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٥٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:٤٢٢٣:٥٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٨:٢٢١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٣٠٢٣:٥٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٤:١٩١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٢٣٢٣:٥٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٨:٢٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:١٦٢٣:٥٧:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:٠٩٢٣:٥٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٠١٢٣:٥٧:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤١:١٧١٢:٤٨:٣١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٥٢٢٣:٥٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:١٠٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٤٣٢٣:٥٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٩:٥٦١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٩:٢٤٢٣:٥٦:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٤٨:٤٩١٩:٥٩:٢١٢٠:٢٠:١٣٢٣:٥٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ گلبن

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ گلبن

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ گلبن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گلبن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ گلبن

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٤:٣٨١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٠:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٧:٤٦١٢:٠٤:٥٠١٧:١٢:١٦١٧:٣١:٥٤٢٣:٢٠:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٧:٠٤١٢:٠٥:٠١١٧:١٣:٢١١٧:٣٢:٥٦٢٣:٢١:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٦:٢٠١٢:٠٥:١٢١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٥٩٢٣:٢١:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٥:٣٥١٢:٠٥:٢١١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:٠١٢٣:٢١:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٤:٤٨١٢:٠٥:٣٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٦:٠٣٢٣:٢١:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٤:٠٠١٢:٠٥:٣٨١٧:١٧:٤١١٧:٣٧:٠٦٢٣:٢١:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٣:١٠١٢:٠٥:٤٥١٧:١٨:٤٦١٧:٣٨:٠٨٢٣:٢٢:٠٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٢:١٨١٢:٠٥:٥٢١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:١٠٢٣:٢٢:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٥:٥٧١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:١٢٢٣:٢٢:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١٢:٠٦:٠٢١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:١٤٢٣:٢٢:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٩:٣٤١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٣:٠٥١٧:٤٢:١٦٢٣:٢٢:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٣٧١٢:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٢:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٣٨١٢:٠٦:١١١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٢:٥٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٣٧١٢:٠٦:١٣١٧:٢٦:١٦١٧:٤٥:٢١٢٣:٢٢:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٥:٣٦١٢:٠٦:١٤١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٦:٢٢٢٣:٢٣:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٤:٣٣١٢:٠٦:١٤١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٣:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٦:١٣١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٣:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٢٣١٢:٠٦:١١١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:١٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:٠٨١٢:٠٦:٠٦١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٥٩١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٢٥٢٣:٢٣:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٧:٤٩١٢:٠٥:٥٨١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٣:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٣٨١٢:٠٥:٥٣١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٢٤٢٣:٢٣:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٥:٢٦١٢:٠٥:٤٨١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٥:٢٤٢٣:٢٢:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٤:١٣١٢:٠٥:٤١١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٢٣٢٣:٢٢:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٥٩١٢:٠٥:٣٥١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٢٢٢٣:٢٢:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣١:٤٤١٢:٠٥:٢٧١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٨:٢٠٢٣:٢٢:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:٢٨١٢:٠٥:١٩١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٩:١٨٢٣:٢٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ گلبن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گلبن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گلبن

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ گلبن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گلبن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گلبن

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٨:٤٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠١:١٩١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٤٣٢٣:١٩:٠٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٧:٠٠:٤٨١٢:٠٣:٤١١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٦:٤٤٢٣:١٩:٢٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٧:٠٠:١٥١٢:٠٣:٥٦١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٤٦٢٣:١٩:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٩:٤٠١٢:٠٤:١١١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٨:٤٧٢٣:١٩:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠٤:٢٥١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٤٩٢٣:٢٠:١٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٤:٣٨١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٠:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٧:٤٦١٢:٠٤:٥٠١٧:١٢:١٦١٧:٣١:٥٤٢٣:٢٠:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٧:٠٤١٢:٠٥:٠١١٧:١٣:٢١١٧:٣٢:٥٦٢٣:٢١:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٦:٢٠١٢:٠٥:١٢١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٥٩٢٣:٢١:١٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٥:٣٥١٢:٠٥:٢١١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:٠١٢٣:٢١:٣١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٤:٤٨١٢:٠٥:٣٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٦:٠٣٢٣:٢١:٤٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٤:٠٠١٢:٠٥:٣٨١٧:١٧:٤١١٧:٣٧:٠٦٢٣:٢١:٥٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٣:١٠١٢:٠٥:٤٥١٧:١٨:٤٦١٧:٣٨:٠٨٢٣:٢٢:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٢:١٨١٢:٠٥:٥٢١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:١٠٢٣:٢٢:١٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٥:٥٧١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:١٢٢٣:٢٢:٢٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١٢:٠٦:٠٢١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:١٤٢٣:٢٢:٣٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٩:٣٤١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٣:٠٥١٧:٤٢:١٦٢٣:٢٢:٤١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٣٧١٢:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٢:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٣٨١٢:٠٦:١١١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٢:٥٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٣٧١٢:٠٦:١٣١٧:٢٦:١٦١٧:٤٥:٢١٢٣:٢٢:٥٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٥:٣٦١٢:٠٦:١٤١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٦:٢٢٢٣:٢٣:٠٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٤:٣٣١٢:٠٦:١٤١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٣:٠٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٦:١٣١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٣:٠٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٢٣١٢:٠٦:١١١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:١٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:٠٨١٢:٠٦:٠٦١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٢٥٢٣:٢٣:٠٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٥٩١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٢٥٢٣:٢٣:٠٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٧:٤٩١٢:٠٥:٥٨١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٣:٠٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٣٨١٢:٠٥:٥٣١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٢٤٢٣:٢٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ گلبن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گلبن روستای باغ گلبن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ گلبن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گلبن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ گلبن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ گلبن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ گلبن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ گلبن

روستای باغ گلبن بر روی نقشه

روستای باغ گلبن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ گلبن
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باغ گلبن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ گلبن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ گلبن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ گلبن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ گلبن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باغ گلبن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ گلبن
افق شرعی امروز فردا باغ گلبن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ گلبن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ گلبن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ گلبن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ گلبن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو