جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ گر

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ گر


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٠

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ گر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ گر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ گر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ گر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

سیلوستر استالونه
مردم فكر می كنند كه من عقل چندانی ندارم، پس چرا تصورشان را بر هم زنم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ گر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ گر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ گر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ گر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ گر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٤١١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٢٠٠:١١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢٩٠٠:١١:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٢:١٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:١٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٠:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٢:٠١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٩:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٣٦١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٤٧١٢:٥١:٤٨١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:٠٠١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٩:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:١٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٢٨١٢:٥١:٣٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥١:٢٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٩:٠١١٢:٥١:٢٥١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٨:١٩١٢:٥١:٢٢١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٢٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٨:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥١:١٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥١:١٧١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥١:١٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥١:٢١١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٢٣١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥١:٢٦١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٥١:٢٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٧:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٥١:٣٤١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٧:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:٠٥١٢:٥١:٣٨١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٧:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥١:٤٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ گر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ گر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ گر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ گر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ گر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ گر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ گر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ گر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ گر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ گر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ گر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١١:٣٦١٣:٠١:٢٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٧:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٢:٠٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٧:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:٤٢١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٧:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٣:١٥١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٧:٥٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٣:٤٨١٣:٠١:٢٨١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٨:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٢٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٥٥١٣:٠١:٢٦١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٨:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٠١:٢٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٨:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٦:٠٢١٣:٠١:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٨:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠١:١٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٨:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٨:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٣٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٨:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٨:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٨:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٠:٤٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٠:٣١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٨:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٠:١٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣١٠٠:١٨:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٨:٣٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٤١٠٠:١٨:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٨:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:١٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٤:٢٠١٩:٥١:٤٧٠٠:١٨:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٩:١٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٨:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٨:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٨:٥٢١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٧:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٧:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٧:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٨:١٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٧:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ گر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گر روستای باغ گر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ گر روستای باغ گر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ گر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ گر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ گر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ گر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ گر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ گر

روستای باغ گر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ گر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ گر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ گر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ گر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ گر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ گر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ گر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ گر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ گر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ گر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ گر
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ گر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ گر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ گر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ گر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ گر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ گر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو