جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ کمالو

خرقان | شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ کمالو


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٥١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ کمالو (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای باغ کمالو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ کمالو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ کمالو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رام تیرت
نیایش ها همان گونه پاسخ می یابند كه پرسیده شده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ کمالو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ کمالو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ کمالو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ کمالو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ کمالو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ کمالو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٨:١٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠١:١٣١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٧:٥١١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٠:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٩:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٢٨٢٣:٥٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٧:٢١١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٧:١٥١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٧:٠٩١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٨:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٧:٠٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥١:٢١١٢:٤٦:٥٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٥٨:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٦:٥٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٥٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٦:٤٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٥٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٣٦٢٣:٥٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٥٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٩:٢٤٢٣:٥٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:١٧٢٣:٥٦:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٤٣:١٠١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:١٠٢٣:٥٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٠٣٢٣:٥٦:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٤١:٣٧١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥٦:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤٠:٥٣١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٤٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٣٨٢٣:٥٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٤٧:٠٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:١٨٢٣:٥٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣٨:١١١٢:٤٧:٠٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٧:٣٥١٢:٤٧:١٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ کمالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ کمالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ کمالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ کمالو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ کمالو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ کمالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ کمالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ کمالو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ کمالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ کمالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ کمالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ کمالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ کمالو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ کمالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ کمالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ کمالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ کمالو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١١٠٥:٣٢:٢٢١٢:٥٢:١٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٣:٤٧٢٣:٥٧:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٦٠٥:٣٢:٣٦١٢:٥٢:٣١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٣:٥٨٢٣:٥٨:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٣٢:٥٢١٢:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٤:٠٦٢٣:٥٨:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٣٣:٠٩١٢:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٤:١٣٢٣:٥٨:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٣٣:٢٨١٢:٥٣:١٠٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٨:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥١٠٥:٣٣:٤٩١٢:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٤:٢٢٢٣:٥٩:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٨٠٥:٣٤:١٠١٢:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٩:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٣٤:٣٣١٢:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٩:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٤:٢٠٢٣:٥٩:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٣٥:٢٣١٢:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:٠٠:١٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣١٠٥:٣٥:٥٠١٢:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٤:١٠٠٠:٠٠:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٣٦:١٨١٢:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٠٠:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣٦:٤٨١٢:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٠١:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٣٧:١٨١٢:٥٤:٥٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٣:٤١٠٠:٠١:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٧:٥٠١٢:٥٥:٠٦٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٠١:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٤٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥٥:١٦٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٣:١٢٠٠:٠١:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٨:٥٦١٢:٥٥:٢٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٠٢:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٣٩:٣١١٢:٥٥:٣٥٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٠٢:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٤٠:٠٦١٢:٥٥:٤٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:٠٢:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٥٥:٥٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٠٣:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢١٠٥:٤١:٢٠١٢:٥٦:٠٠٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣١:٢٦٠٠:٠٣:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٦:٠٧٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣١:٠٠٠٠:٠٣:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٤٠٥:٤٢:٣٨١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٣٠:٣١٠٠:٠٣:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٣٠:٠١٠٠:٠٤:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٣٠٥:٤٣:٥٨١٢:٥٦:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٠٤:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٦:٣١٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٠٤:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٥:٢١١٢:٥٦:٣٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:١٩٠٠:٠٤:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٦:٤٠٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٤١٠٠:٠٥:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٦:٤٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٥:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٦:٢١٠٠:٠٥:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٥٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٠٥:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ کمالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ کمالو روستای باغ کمالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ کمالو روستای باغ کمالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ کمالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ کمالو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ کمالو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ کمالو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ کمالو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ کمالو

روستای باغ کمالو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ کمالو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ کمالو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ کمالو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ کمالو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ کمالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ کمالو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ کمالو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ کمالو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ کمالو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ کمالو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ کمالو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ کمالو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ کمالو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ کمالو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ کمالو
زمان پخش اذان زنده به افق باغ کمالو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ کمالو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو