جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ نواز

مبارک آباد | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ نواز


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣١
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٥٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ نواز (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای باغ نواز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ نواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ نواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ بنده‌ای، كار (‌زشتی)‌ را به خاطر خداوند ترك نمی‌كند، مگر اینكه خداوند، آنچه كه برای دین و دنیایش بهتر باشد، به او می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ نواز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ نواز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ نواز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ نواز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ نواز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ نواز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٥:٢١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٩٠٠:١٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢١:١٨١٢:٥٥:١١١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٩:٣١١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:١١٠٠:١٣:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٤:٣٧١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٤:١٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٠٠٠:١٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٤:١٢١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٥٨٠٠:١١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٦٠٠:١١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:٠١١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٥٠٠:١١:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٢:١٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٠٠:١١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١١:٣٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣١٠٠:١١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٠:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:١١١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١١٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٠:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٠:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٩:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٤:١٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ نواز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ نواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ نواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ نواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ نواز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ نواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ نواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ نواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ نواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ نواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ نواز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٤:٣٤١١:٤٣:٢٤١٧:٠٢:٠٠١٧:١٩:٥٤٢٣:٠٣:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٢٢١١:٤٣:٤٠١٧:٠١:٤٥١٧:١٩:٤١٢٣:٠٣:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٠٩١١:٤٣:٥٧١٧:٠١:٣٢١٧:١٩:٣٠٢٣:٠٣:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٦:٥٧١١:٤٤:١٥١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٢٠٢٣:٠٣:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٧:٤٤١١:٤٤:٣٣١٧:٠١:١٠١٧:١٩:١١٢٣:٠٤:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٨:٣١١١:٤٤:٥٢١٧:٠١:٠٢١٧:١٩:٠٥٢٣:٠٤:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٩:١٨١١:٤٥:١٢١٧:٠٠:٥٥١٧:١٨:٥٩٢٣:٠٤:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٠٥١١:٤٥:٣٣١٧:٠٠:٥٠١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٥:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٠:٥٢١١:٤٥:٥٤١٧:٠٠:٤٦١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٥:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣١:٣٨١١:٤٦:١٦١٧:٠٠:٤٤١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٥:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٢:٢٤١١:٤٦:٣٩١٧:٠٠:٤٤١٧:١٨:٥٥٢٣:٠٦:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٧:٠٢١٧:٠٠:٤٥١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٦:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٣:٥٤١١:٤٧:٢٦١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٤:٣٩١١:٤٧:٥٠١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٠٨٢٣:٠٧:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٥:٢٣١١:٤٨:١٥١٧:٠٠:٥٩١٧:١٩:١٥٢٣:٠٧:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٦:٠٦١١:٤٨:٤٠١٧:٠١:٠٧١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٧:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٦:٤٩١١:٤٩:٠٦١٧:٠١:١٦١٧:١٩:٣٤٢٣:٠٨:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٧:٣٢١١:٤٩:٣٣١٧:٠١:٢٧١٧:١٩:٤٦٢٣:٠٨:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:١٣١١:٤٩:٥٩١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٠٠٢٣:٠٩:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٨:٥٤١١:٥٠:٢٧١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:١٥٢٣:٠٩:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٣٩:٣٤١١:٥٠:٥٤١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٣١٢٣:٠٩:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:١٤١١:٥١:٢٢١٧:٠٢:٢٦١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٠:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٠:٥٢١١:٥١:٥٠١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٠٨٢٣:١٠:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤١:٣٠١١:٥٢:١٩١٧:٠٣:٠٥١٧:٢١:٢٩٢٣:١١:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٢:٤٨١٧:٠٣:٢٦١٧:٢١:٥١٢٣:١١:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٢:٤٢١١:٥٣:١٧١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٢:١٤٢٣:١٢:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٣:١٧١١:٥٣:٤٦١٧:٠٤:١٤١٧:٢٢:٣٩٢٣:١٢:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٣:٥١١١:٥٤:١٦١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٣:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٤:٤٦١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٣:٣٢٢٣:١٣:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٤:٥٥١١:٥٥:١٥١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٤:٠١٢٣:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ نواز روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ نواز روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ نواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ نواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ نواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ نواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ نواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ نواز

روستای باغ نواز بر روی نقشه

روستای باغ نواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ نواز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ نواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ نواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ نواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ نواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ نواز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ نواز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ نواز
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ نواز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ نواز
افق شرعی امروز فردا باغ نواز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو