جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

مادرسلیمان | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ ناصرضرغامی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٠٦:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣١:٢٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای باغ ناصرضرغامی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باغ ناصرضرغامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
پختگی مرد یعنی كشف دوباره همان جدیتی كه در كودكی و به هنگام بازی داشته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ ناصرضرغامی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ ناصرضرغامی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ ناصرضرغامی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ ناصرضرغامی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٥:١٨١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٤٠٠:١٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٥:٠٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٧:٣٨١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٧٠٠:١٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٦:٤١١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٩٠٠:١١:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤٠٠٠:١١:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٥١١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢١٠٠:١١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٤:١٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٣٠٠:١١:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٤:١٠١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:١٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١١:٢٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٠:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٣١٠٠:١٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٩:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٣:٤١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٩:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٩:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٣:٣٤١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٨:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٨:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٨:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٨:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ ناصرضرغامی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ ناصرضرغامی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ ناصرضرغامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ ناصرضرغامی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٠:٤٩١٢:٠٩:٤٨١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٧:٠٩٢٣:٢٩:٠٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٠:٢١١٢:١٠:٠١١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٨:٠٠٢٣:٢٩:٢٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٤٩:٥١١٢:١٠:١٢١٧:٣٠:٥١١٧:٤٨:٥٠٢٣:٢٩:٣٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٩:٢١١٢:١٠:٢٢١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٤٠٢٣:٢٩:٤٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٨:٤٨١٢:١٠:٣٢١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٠:٣١٢٣:٣٠:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٤٨:١٤١٢:١٠:٤١١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٢٠٢٣:٣٠:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٧:٣٩١٢:١٠:٤٩١٧:٣٤:١٩١٧:٥٢:١٠٢٣:٣٠:٢٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:١٠:٥٦١٧:٣٥:١١١٧:٥٣:٠٠٢٣:٣٠:٣٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٤٦:٢٤١٢:١١:٠٣١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٣:٤٩٢٣:٣٠:٤٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٥:٤٤١٢:١١:٠٨١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٣٨٢٣:٣٠:٥٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٥:٠٣١٢:١١:١٣١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٢٧٢٣:٣١:٠٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٤:٢١١٢:١١:١٧١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:١٥٢٣:٣١:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٣:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٠٣٢٣:٣١:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٢:٥٢١٢:١١:٢٢١٧:٤٠:١٤١٧:٥٧:٥١٢٣:٣١:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٢:٠٦١٢:١١:٢٤١٧:٤١:٠٣١٧:٥٨:٣٩٢٣:٣١:٢٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤١:١٩١٢:١١:٢٥١٧:٤١:٥٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٣١:٢٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٠:٣٠١٢:١١:٢٤١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:١٣٢٣:٣١:٢٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:١٦٠٦:٣٩:٤٠١٢:١١:٢٤١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٠٠٢٣:٣١:٣٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣١٠٦:٣٨:٤٩١٢:١١:٢٢١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:٤٦٢٣:٣١:٣١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٧:٥٧١٢:١١:٢٠١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٢:٣٢٢٣:٣١:٣١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٧:٠٤١٢:١١:١٧١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:١٨٢٣:٣١:٣١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٦:١٠١٢:١١:١٣١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٤:٠٣٢٣:٣١:٢٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٥:١٥١٢:١١:٠٩١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣١:٢٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٤:١٩١٢:١١:٠٤١٧:٤٨:١٣١٨:٠٥:٣٣٢٣:٣١:٢٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٢٢١٢:١٠:٥٩١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:١٨٢٣:٣١:٢٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٢٤١٢:١٠:٥٢١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٠٢٢٣:٣١:١٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣١:٢٥١٢:١٠:٤٥١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٧:٤٦٢٣:٣١:١١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١١:٥١٠٦:٣٠:٢٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥١:١٥١٨:٠٨:٢٩٢٣:٣١:٠٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٠:٣٠١٧:٥٢:٠٠١٨:٠٩:١٢٢٣:٣٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ ناصرضرغامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ ناصرضرغامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٢٢١٢:١٠:٥٩١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:١٨٢٣:٣١:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٢٤١٢:١٠:٥٢١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٠٢٢٣:٣١:١٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣١:٢٥١٢:١٠:٤٥١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٧:٤٦٢٣:٣١:١١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٠:٢٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥١:١٥١٨:٠٨:٢٩٢٣:٣١:٠٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٠:٣٠١٧:٥٢:٠٠١٨:٠٩:١٢٢٣:٣٠:٥٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٢٨:٢٣١٢:١٠:٢١١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٥٥٢٣:٣٠:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٧:٢١١٢:١٠:١١١٧:٥٣:٢٨١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٠:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٦:١٧١٢:١٠:٠١١٧:٥٤:١١١٨:١١:٢٠٢٣:٣٠:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٥:١٤١٢:٠٩:٥١١٧:٥٤:٥٤١٨:١٢:٠٢٢٣:٣٠:٢٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٤:٠٩١٢:٠٩:٤٠١٧:٥٥:٣٧١٨:١٢:٤٤٢٣:٣٠:١٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٣:٠٤١٢:٠٩:٢٨١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٢٥٢٣:٣٠:٠٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢١:٥٨١٢:٠٩:١٦١٧:٥٧:٠١١٨:١٤:٠٦٢٣:٢٩:٥١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٠:٥١١٢:٠٩:٠٤١٧:٥٧:٤٢١٨:١٤:٤٦٢٣:٢٩:٣٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:١٩:٤٤١٢:٠٨:٥١١٧:٥٨:٢٣١٨:١٥:٢٧٢٣:٢٩:٢٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٨:٣٦١٢:٠٨:٣٧١٧:٥٩:٠٤١٨:١٦:٠٧٢٣:٢٩:١٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٧:٢٨١٢:٠٨:٢٣١٧:٥٩:٤٥١٨:١٦:٤٧٢٣:٢٨:٥٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٦:١٩١٢:٠٨:٠٩١٨:٠٠:٢٥١٨:١٧:٢٦٢٣:٢٨:٤٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٥:١٠١٢:٠٧:٥٤١٨:٠١:٠٥١٨:١٨:٠٦٢٣:٢٨:٣٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٤:٠٠١٢:٠٧:٣٩١٨:٠١:٤٥١٨:١٨:٤٥٢٣:٢٨:١٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٢:٥٠١٢:٠٧:٢٣١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٤٢٣:٢٧:٥٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١١:٣٩١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٠٣٢٣:٢٧:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٠:٢٨١٢:٠٦:٥١١٨:٠٣:٤٢١٨:٢٠:٤١٢٣:٢٧:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٠٦:٣٥١٨:٠٤:٢١١٨:٢١:٢٠٢٣:٢٧:٠٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٦:١٨١٨:٠٤:٥٩١٨:٢١:٥٨٢٣:٢٦:٥٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٦:٠١١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٢:٣٦٢٣:٢٦:٣٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٥:٤١١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٦:١٥١٨:٢٣:١٤٢٣:٢٦:١٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٥:٢٧١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٣:٥٢٢٣:٢٥:٥٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٥:١٠١٨:٠٧:٣١١٨:٢٤:٣٠٢٣:٢٥:٣٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٢:٠٤١٢:٠٤:٥٢١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٠٨٢٣:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ ناصرضرغامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ ناصرضرغامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ ناصرضرغامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ ناصرضرغامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ ناصرضرغامی

روستای باغ ناصرضرغامی بر روی نقشه

روستای باغ ناصرضرغامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ ناصرضرغامی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ ناصرضرغامی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ ناصرضرغامی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ ناصرضرغامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ ناصرضرغامی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ ناصرضرغامی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ ناصرضرغامی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باغ ناصرضرغامی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ ناصرضرغامی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو