جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ میون

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باغ میون


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٤١
اذان ظهر: ١١:٢٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ میون (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای باغ میون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ میون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ میون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
روزه روز غدير خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. يعنى اگر انسانى هميشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگيرد، ثواب او به اندازه ثواب روزه عيد غدير است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ میون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ میون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ میون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٠:٥٠١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٠:٤٠١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٠:٣١١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٤٣٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٢٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٠:١٤١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٠:٠٦١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٩:٥٩١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٩:٥٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٢:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٩:٤٠١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٤٩٢٣:٤٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٤١٢٣:٤٢:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٩:٣١١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤١:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:١٦٢٣:٤١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٩:٢١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٢:٤٨١٢:٢٩:١٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤١:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٩:١٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٩:١٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤١٢٣:٤٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٠:١٦١٢:٢٩:١٥١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٠:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٩:١٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٩:١٦١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٨٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٩:١٧١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٩:١٩١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٩:٢١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٣٠٢٣:٣٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٣:٣٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٥:٠٦٢٣:٣٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٩:٣٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٥:٥٣٢٣:٣٩:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٩:٤١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:٣٩٢٣:٣٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:٤٦١١:٢٠:٤١١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٧:٠٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٤٢١١:٢١:٠١١٦:٢١:٠٦١٦:٤٠:٥١٢٢:٣٧:١٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٣٧١١:٢١:٢٢١٦:٢٠:٥٤١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٧:٣٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣١١١:٢١:٤٤١٦:٢٠:٤٤١٦:٤٠:٣٣٢٢:٣٧:٥٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٣:٢٥١١:٢٢:٠٧١٦:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣٨:١٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:١٨١١:٢٢:٣٠١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٢٢٢٢:٣٨:٣٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:١٠١١:٢٢:٥٤١٦:٢٠:٢٦١٦:٤٠:٢٠٢٢:٣٨:٥٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٠٢١١:٢٣:١٨١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٢٠٢٢:٣٩:١٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٦:٥٢١١:٢٣:٤٣١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:٢١٢٢:٣٩:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٢٤:٠٨١٦:٢٠:٢٥١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٩:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:٣١١١:٢٤:٣٤١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٢٩٢٢:٤٠:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٩:١٩١١:٢٥:٠١١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٣٦٢٢:٤٠:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٠٥١١:٢٥:٢٧١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٤٥٢٢:٤١:١١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٠:٥١١١:٢٥:٥٥١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٥٦٢٢:٤١:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٣٥١١:٢٦:٢٢١٦:٢١:٠٣١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٢:٠٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٢:١٨١١:٢٦:٥٠١٦:٢١:١٦١٦:٤١:٢٢٢٢:٤٢:٢٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:٠٠١١:٢٧:١٩١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٣٩٢٢:٤٢:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٤١١١:٢٧:٤٧١٦:٢١:٤٩١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٣:٢٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢١١١:٢٨:١٦١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٢:١٦٢٢:٤٣:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٥٩١١:٢٨:٤٥١٦:٢٢:٢٨١٦:٤٢:٣٧٢٢:٤٤:١٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٥:٣٥١١:٢٩:١٤١٦:٢٢:٥١١٦:٤٣:٠١٢٢:٤٤:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:١١١١:٢٩:٤٤١٦:٢٣:١٥١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٥:١٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:٤٥١١:٣٠:١٤١٦:٢٣:٤٢١٦:٤٣:٥٢٢٢:٤٥:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:١٧١١:٣٠:٤٤١٦:٢٤:١٠١٦:٤٤:٢٠٢٢:٤٦:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٤٨١١:٣١:١٣١٦:٢٤:٣٩١٦:٤٤:٥٠٢٢:٤٦:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٨:١٧١١:٣١:٤٣١٦:٢٥:١١١٦:٤٥:٢١٢٢:٤٧:١٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٤٤١١:٣٢:١٣١٦:٢٥:٤٤١٦:٤٥:٥٤٢٢:٤٧:٤٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٩:١٠١١:٣٢:٤٣١٦:٢٦:١٨١٦:٤٦:٢٨٢٢:٤٨:١٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٣:١٣١٦:٢٦:٥٤١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤٨:٤٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:٥٧١١:٣٣:٤٣١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٧:٤١٢٢:٤٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٤:٠٣١١:١٨:٥٢١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٥٣٢٢:٣٥:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٠١١١:١٩:٠٩١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٣٠٢٢:٣٥:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٥:٥٩١١:١٩:٢٥١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٥:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٦:٥٧١١:١٩:٤٣١٦:٢٢:١٣١٦:٤١:٤٩٢٢:٣٦:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٥٤١١:٢٠:٠١١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٣٢٢٢:٣٦:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٨:٥٠١١:٢٠:٢١١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:١٦٢٢:٣٦:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:٤٦١١:٢٠:٤١١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٧:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٤٢١١:٢١:٠١١٦:٢١:٠٦١٦:٤٠:٥١٢٢:٣٧:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٣٧١١:٢١:٢٢١٦:٢٠:٥٤١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٧:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣١١١:٢١:٤٤١٦:٢٠:٤٤١٦:٤٠:٣٣٢٢:٣٧:٥٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٣:٢٥١١:٢٢:٠٧١٦:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣٨:١٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:١٨١١:٢٢:٣٠١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٢٢٢٢:٣٨:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:١٠١١:٢٢:٥٤١٦:٢٠:٢٦١٦:٤٠:٢٠٢٢:٣٨:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٠٢١١:٢٣:١٨١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٢٠٢٢:٣٩:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٦:٥٢١١:٢٣:٤٣١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:٢١٢٢:٣٩:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٢١١:٢٤:٠٨١٦:٢٠:٢٥١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٩:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:٣١١١:٢٤:٣٤١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٢٩٢٢:٤٠:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٩:١٩١١:٢٥:٠١١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٣٦٢٢:٤٠:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٠٥١١:٢٥:٢٧١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٤٥٢٢:٤١:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٠:٥١١١:٢٥:٥٥١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٥٦٢٢:٤١:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٣٥١١:٢٦:٢٢١٦:٢١:٠٣١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٢:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٢:١٨١١:٢٦:٥٠١٦:٢١:١٦١٦:٤١:٢٢٢٢:٤٢:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:٠٠١١:٢٧:١٩١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٣٩٢٢:٤٢:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٤١١١:٢٧:٤٧١٦:٢١:٤٩١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٣:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢١١١:٢٨:١٦١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٢:١٦٢٢:٤٣:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٥٩١١:٢٨:٤٥١٦:٢٢:٢٨١٦:٤٢:٣٧٢٢:٤٤:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٥:٣٥١١:٢٩:١٤١٦:٢٢:٥١١٦:٤٣:٠١٢٢:٤٤:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:١١١١:٢٩:٤٤١٦:٢٣:١٥١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٥:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:٤٥١١:٣٠:١٤١٦:٢٣:٤٢١٦:٤٣:٥٢٢٢:٤٥:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:١٧١١:٣٠:٤٤١٦:٢٤:١٠١٦:٤٤:٢٠٢٢:٤٦:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ میون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ میون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ میون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ میون

روستای باغ میون بر روی نقشه

روستای باغ میون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ میون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ میون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ میون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ میون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ میون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ میون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ میون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ میون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ میون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ میون
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ میون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو