جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ میون

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باغ میون

اذان صبح: ٠٤:١٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٠٢

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ میون (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای باغ میون)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باغ میون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ میون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ میون

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ میون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ میون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٣:١٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٢:٥٦١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٤:١٠٢٣:٤٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٢:١٤١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٢:٠١١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣١:٤٩١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٦:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٣١:٣٦١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:١٨٢٣:٤٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣١:٢٥١٩:١١:٢١١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣١:١٣١٩:١٢:١٠١٩:٣١:٠١٢٣:٤٥:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣١:٠٢١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٠:٤٢١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٠:٣٢١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٢٩٢٣:٤٤:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٠:٢٣١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٤:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٠:١٥١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٣:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٠٧١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٩:٥٩١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٣:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٩:٥٢١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٢:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٩:٤٠١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٢:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٢٧٢٣:٤٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٩:٣١١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:١١٢٣:٤١:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤١:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٩:٢١١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤١:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٩:١٨١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤١:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٩:١٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٣١:١٧١٢:٢٩:١٦١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ میون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ میون

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ میون روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ میون روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ میون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ میون

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٩:٢٤١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٤٩:٥٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:١٥٢٣:٥٠:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٠:٢٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٤٥٢٣:٥٠:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٥٠:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٧٠٥:٣٨:١٣١٢:٣٩:٢٦١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:١٧٢٣:٥١:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥١:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٩:٢١١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥١:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٤١:١٢١٢:٣٩:١٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥١:٢٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٩:١٤١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٤١٢٣:٥١:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥١:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥١:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥١:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٤٢٢٣:٥١:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥١:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥١:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٣٠٢٣:٥٢:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٢:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٨:١٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٢:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٢:٠٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٢:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٢:٠٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٧:٣١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٣٧٢٣:٥١:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٧:١٩١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥١:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:١١٢٣:٥١:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٦:٥٤١٩:١٩:٠٤١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥١:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٦:٤١١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥١:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٦:٢٧١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥١:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٦:١٣١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥١:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٥:٥٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٥١٢٣:٥١:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ میون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ میون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ میون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ میون

روستای باغ میون بر روی نقشه

روستای باغ میون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ میون
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ میون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ میون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا باغ میون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باغ میون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ میون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ میون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ میون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ میون
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ میون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ میون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو