جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ میون

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باغ میون


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١١:٤٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٢٢

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ میون (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای باغ میون)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای باغ میون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ میون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
برای شما چه چیز لذت آور است؟ آن را انجام دهید، پی در پی انجام دهید، چون قلبتان را سبك می كند و معجزه گر وجودتان می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ میون

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ میون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ میون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ میون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٠:٥٠١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٠:٤٠١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٠:٣١١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٤٣٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٢٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٠:١٤١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٠:٠٦١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٩:٥٩١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٩:٥٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٢:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٩:٤٠١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٤٩٢٣:٤٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٤١٢٣:٤٢:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٩:٣١١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤١:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:١٦٢٣:٤١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٩:٢١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٢:٤٨١٢:٢٩:١٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤١:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٩:١٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٩:١٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤١٢٣:٤٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٠:١٦١٢:٢٩:١٥١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٠:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٩:١٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٩:١٦١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٨٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٩:١٧١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٩:١٩١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٩:٢١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٣٠٢٣:٣٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٣:٣٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٥:٠٦٢٣:٣٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٩:٣٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٥:٥٣٢٣:٣٩:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٩:٤١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:٣٩٢٣:٣٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ میون

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ میون

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:١٨١١:٣٤:١٣١٦:٢٨:١١١٦:٤٨:٢٠٢٢:٤٩:٤٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١١:١٤٠٦:٤٠:٣٧١١:٣٤:٤٢١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٥٩٢٢:٥٠:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٥:١١١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٩:٤٠٢٢:٥٠:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١١:٥٣٠٦:٤١:٠٩١١:٣٥:٤٠١٦:٣٠:١٧١٦:٥٠:٢٣٢٢:٥١:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٢:١٠٠٦:٤١:٢٣١١:٣٦:٠٩١٦:٣١:٠١١٦:٥١:٠٦٢٢:٥١:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤١:٣٤١١:٣٦:٣٧١٦:٣١:٤٧١٦:٥١:٥١٢٢:٥٢:١٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤١:٤٤١١:٣٧:٠٥١٦:٣٢:٣٤١٦:٥٢:٣٧٢٢:٥٢:٤٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:٥٢١١:٣٧:٣٣١٦:٣٣:٢٢١٦:٥٣:٢٣٢٢:٥٣:١٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٥٨١١:٣٨:٠٠١٦:٣٤:١١١٦:٥٤:١١٢٢:٥٣:٤١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٣:١١٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٨:٢٧١٦:٣٥:٠١١٦:٥٥:٠٠٢٢:٥٤:١٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٢:٠٤١١:٣٨:٥٣١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٥:٥٠٢٢:٥٤:٣٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٢:٠٤١١:٣٩:١٩١٦:٣٦:٤٥١٦:٥٦:٤٠٢٢:٥٥:٠٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٩:٤٤١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٣١٢٢:٥٥:٣٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٥٨١١:٤٠:٠٩١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٦:٠٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤١:٥٣١١:٤٠:٣٣١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٩:١٦٢٢:٥٦:٢٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٤٥١١:٤٠:٥٧١٦:٤٠:٢٢١٧:٠٠:١٠٢٢:٥٦:٥٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤١:٣٥١١:٤١:٢٠١٦:٤١:١٨١٧:٠١:٠٤٢٢:٥٧:٢١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤١:٢٤١١:٤١:٤٢١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٥٩٢٢:٥٧:٤٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٣:١٨٠٦:٤١:١٠١١:٤٢:٠٤١٦:٤٣:١٢١٧:٠٢:٥٤٢٢:٥٨:١١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٠:٥٥١١:٤٢:٢٥١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٨:٣٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٢:٤٥١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٤:٤٧٢٢:٥٨:٥٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:١٩١١:٤٣:٠٥١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٩:٢٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٥٨١١:٤٣:٢٤١٦:٤٧:٠٨١٧:٠٦:٤١٢٢:٥٩:٤٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٣:٤٣١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٧:٣٩٢٣:٠٠:٠٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:١١١١:٤٤:٠٠١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٣٧٢٣:٠٠:٢٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٨:٤٤١١:٤٤:١٧١٦:٥٠:٠٩١٧:٠٩:٣٥٢٣:٠٠:٤٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:١٦١١:٤٤:٣٣١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٣٤٢٣:٠١:٠٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٤:٤٩١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣٢٢٣:٠١:٢٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:١٥١١:٤٥:٠٣١٦:٥٣:١٢١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٤٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٦:٤١١١:٤٥:١٧١٦:٥٤:١٤١٧:١٣:٣٠٢٣:٠٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ میون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ میون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٤٨١١:٣١:١٣١٦:٢٤:٣٩١٦:٤٤:٥٠٢٢:٤٦:٤٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٨:١٧١١:٣١:٤٣١٦:٢٥:١١١٦:٤٥:٢١٢٢:٤٧:١٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٤٤١١:٣٢:١٣١٦:٢٥:٤٤١٦:٤٥:٥٤٢٢:٤٧:٤٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٩:١٠١١:٣٢:٤٣١٦:٢٦:١٨١٦:٤٦:٢٨٢٢:٤٨:١٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٣:١٣١٦:٢٦:٥٤١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤٨:٤٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:٥٧١١:٣٣:٤٣١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٧:٤١٢٢:٤٩:١٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:١٨١١:٣٤:١٣١٦:٢٨:١١١٦:٤٨:٢٠٢٢:٤٩:٤٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٤٠:٣٧١١:٣٤:٤٢١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٥٩٢٢:٥٠:١٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٥:١١١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٩:٤٠٢٢:٥٠:٤٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤١:٠٩١١:٣٥:٤٠١٦:٣٠:١٧١٦:٥٠:٢٣٢٢:٥١:١٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤١:٢٣١١:٣٦:٠٩١٦:٣١:٠١١٦:٥١:٠٦٢٢:٥١:٤٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤١:٣٤١١:٣٦:٣٧١٦:٣١:٤٧١٦:٥١:٥١٢٢:٥٢:١٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤١:٤٤١١:٣٧:٠٥١٦:٣٢:٣٤١٦:٥٢:٣٧٢٢:٥٢:٤٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:٥٢١١:٣٧:٣٣١٦:٣٣:٢٢١٦:٥٣:٢٣٢٢:٥٣:١٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٥٨١١:٣٨:٠٠١٦:٣٤:١١١٦:٥٤:١١٢٢:٥٣:٤١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٨:٢٧١٦:٣٥:٠١١٦:٥٥:٠٠٢٢:٥٤:١٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٢:٠٤١١:٣٨:٥٣١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٥:٥٠٢٢:٥٤:٣٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٢:٠٤١١:٣٩:١٩١٦:٣٦:٤٥١٦:٥٦:٤٠٢٢:٥٥:٠٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٩:٤٤١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٣١٢٢:٥٥:٣٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٥٨١١:٤٠:٠٩١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٦:٠٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤١:٥٣١١:٤٠:٣٣١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٩:١٦٢٢:٥٦:٢٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٤٥١١:٤٠:٥٧١٦:٤٠:٢٢١٧:٠٠:١٠٢٢:٥٦:٥٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤١:٣٥١١:٤١:٢٠١٦:٤١:١٨١٧:٠١:٠٤٢٢:٥٧:٢١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤١:٢٤١١:٤١:٤٢١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٥٩٢٢:٥٧:٤٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٤١:١٠١١:٤٢:٠٤١٦:٤٣:١٢١٧:٠٢:٥٤٢٢:٥٨:١١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٠:٥٥١١:٤٢:٢٥١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٨:٣٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٠:٣٨١١:٤٢:٤٥١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٤:٤٧٢٢:٥٨:٥٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:١٩١١:٤٣:٠٥١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٩:٢٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٥٨١١:٤٣:٢٤١٦:٤٧:٠٨١٧:٠٦:٤١٢٢:٥٩:٤٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٣:٤٣١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٧:٣٩٢٣:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ میون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای باغ میون روستای باغ میون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ میون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ میون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ میون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ میون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ میون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ میون

روستای باغ میون بر روی نقشه

روستای باغ میون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ میون
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای باغ میون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ میون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ میون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ میون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ میون
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ باغ میون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ میون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ میون
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ میون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ میون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا باغ میون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ میون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو