جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ مصلی نژاد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای باغ مصلی نژاد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مصلی نژاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مصلی نژاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

رام داس
بردبار باشید. بردبار باشید تا ببینید كه چه زمان باید از خواب برخیزید و به پیش بروید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ مصلی نژاد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مصلی نژاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ مصلی نژاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مصلی نژاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ مصلی نژاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٥٧١٢:٥١:٥٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٧:٠٣١٢:٥١:٤١١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:١٠١٢:٥١:٣٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:١٨١٢:٥١:٢٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٦٠٦:١٤:٢٧١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:٣٦١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٤٧١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٥٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١١:١٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٦:١١١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:١١١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:١٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مصلی نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مصلی نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مصلی نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ مصلی نژاد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ مصلی نژاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ مصلی نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مصلی نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ مصلی نژاد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ مصلی نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مصلی نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مصلی نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ مصلی نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مصلی نژاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ مصلی نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مصلی نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مصلی نژاد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٨٠٠:١٠:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٦:١٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٠:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٠:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٠:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٦:٥١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:١١:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠١٠٠:١١:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٧:١٦١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٠٥٠٠:١١:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:١١:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٧:٤١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١١٠٠:١١:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١١٠٠:١٢:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١١٠٠:١٢:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٨:١٦١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٢:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠١:٣١١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٢:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٣:١١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٣:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٣:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٤:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٤:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٥:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٥:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٨٠٠:١٥:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠٥٠٠:١٥:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤١٠٠:١٥:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٥٠٠:١٦:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٦:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٦:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٠:١٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ مصلی نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مصلی نژاد روستای باغ مصلی نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مصلی نژاد روستای باغ مصلی نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ مصلی نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ مصلی نژاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ مصلی نژاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ مصلی نژاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ مصلی نژاد

روستای باغ مصلی نژاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ مصلی نژاد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مصلی نژاد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ مصلی نژاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مصلی نژاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا باغ مصلی نژاد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ مصلی نژاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ مصلی نژاد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ مصلی نژاد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ مصلی نژاد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ مصلی نژاد
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ مصلی نژاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ مصلی نژاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ مصلی نژاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو