جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ مربوط

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ مربوط


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٠٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ مربوط (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای باغ مربوط)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ مربوط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ مربوط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تن
ریاست باده ای است كه هر كس نوشید، نمی تواند از مستی آن در امان باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ مربوط

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ مربوط در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مربوط ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ مربوط (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مربوط ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ مربوط ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٣:٥٠١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:١٣٠٠:١٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٣:٣٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٣:٢١١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٢٢٠٠:١٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٦:٤٨١٢:٥٣:٠٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٢:٤١١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٤٣٠٠:١١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٢:١٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:١٨٠٠:١١:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٥٣٠٠:١١:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٠:٥٧١٢:٥١:٥٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٠:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٠١١٢:٥١:٤٢١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٠٥٠٠:١٠:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٠٦١٢:٥١:٣٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤١٠٠:١٠:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٨:١٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٧٠٠:١٠:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:١٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٠٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٩:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٩:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٩:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٨:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١٧١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٨:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:٣٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٠:١١١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٧:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٧:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٠:٠٣١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٧:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٧:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٧:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ مربوط

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ مربوط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ مربوط

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مربوط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ مربوط

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ مربوط

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٠:١٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٠:١٦١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٦:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٠:٢٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٦:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٠:٣٣١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٦:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٦:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٦:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٦:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٨:١٨١٢:٥١:٠٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٦:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٦:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٦:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥١:٢٩١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٠٦:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥١:٣٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:١٨١٢:٥١:٤٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٦:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٧:١٠١٢:٥١:٥٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٦:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٧:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٢:٣١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٧:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٧:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٧:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٣:١٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٨:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٨:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٨:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٢١١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٩:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٢٠٠:٠٩:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٥:١٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ مربوط روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ مربوط روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مربوط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ مربوط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ مربوط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ مربوط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ مربوط

روستای باغ مربوط بر روی نقشه

روستای باغ مربوط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ مربوط
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ مربوط + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باغ مربوط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ مربوط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ مربوط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ مربوط ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ مربوط
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ مربوط
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ مربوط دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ مربوط
افق شرعی امروز فردا باغ مربوط دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ مربوط
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ مربوط ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو