جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ مربوط

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ مربوط


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ مربوط (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای باغ مربوط)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مربوط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مربوط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
صبح خوابیدن، مانع از روزی می‌شود. (زیرا صبح‌ها كار و كسب شروع می‌شود و هر كسی دیر برسد،‌ از آن روز،‌ سودی نخواهد برد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ مربوط

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ مربوط در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مربوط ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ مربوط (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مربوط ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ مربوط ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٥٤١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٥١٠٠:١٠:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٠٠١٢:٥١:٢٠١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٠٧١٢:٥١:١١١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:١٤١٢:٥١:٠٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:٠٩:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٨:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٨:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٢٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٠:١١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٧:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٧:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٧:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٦:٢٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٦:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٦:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٦:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٠:٠١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٦:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٠:١٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٠:١٦١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ مربوط

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ مربوط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ مربوط

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مربوط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مربوط

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مربوط

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٥:٣٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٩:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٠:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٢٠٠:١٠:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٩:١١١٢:٥٦:٢١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٩٠٠:١٠:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٥٠٠:١١:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٠٠٠:١١:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٤٠٠:١١:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٧:١١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:١١:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٢:٠١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠١:١٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٢:١٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٢:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣١٠٠:١٢:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٨:١٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٣:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٢٠٠:١٣:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٣:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٣٠٠:١٣:٥٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٤١٠٠:١٤:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٢١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٩:١١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١٢٠٠:١٤:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٩:١٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٤:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٩:٣٢١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٩٠٠:١٥:١١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٩:٣٨١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٥:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٥:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٦:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٦:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مربوط روستای باغ مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مربوط روستای باغ مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مربوط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ مربوط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ مربوط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ مربوط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ مربوط

روستای باغ مربوط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ مربوط
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مربوط + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ مربوط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مربوط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ مربوط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ مربوط
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ مربوط دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ مربوط
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ مربوط دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ مربوط ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ مربوط ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ مربوط
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ مربوط دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ مربوط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو