جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ مالان

هنزا | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ مالان


اذان صبح: ٠٤:١١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ مالان (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای باغ مالان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مالان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مالان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ مالان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ مالان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مالان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ مالان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ مالان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ مالان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٣٩:٣٥١٩:١٤:٢٠١٩:٣١:٥٥٢٣:٥٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٣٩:٢٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٩:١٦١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٣٩:٠٨١٩:١٦:١١١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠١:٣٦١٢:٣٨:٥٩١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٨:٥٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:١١٢٣:٥٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٨:٤٤١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٥١٢٣:٥٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٨:٣٨١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٨:٣٢١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٥:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٨:٢٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١١٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٨:٢١١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٨:١٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٠٢٣:٥٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٨:١٢١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٤:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٣٠٢٣:٥٤:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٥٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٨:٠١١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٥٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٨:٠١١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٨:٠١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٢٦٢٣:٥٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٨:١٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٨:١٣١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٢٢٢٣:٥٣:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٨:١٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٨:٢٢١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٨:٢٧١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ مالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ مالان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای باغ مالان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ مالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای باغ مالان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ مالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ مالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ مالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مالان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مالان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ مالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ مالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مالان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:١٧٢٣:٥٦:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٣:١٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٥٧:١١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٣:٣٣١٢:٤٤:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٧:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٤:١٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٧:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٤:٢٦١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٧:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٥٨:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٥٨:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٥:٠٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٨:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٥:١٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥٨:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥٩:٠٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٩:٢١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٥:٥١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٩:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٥٩:٥١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤٦:١٢١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٠:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٠٠:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٠:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٨:٤٤١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٠:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٩:١٢١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠١:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠١:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠١:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٧:١٦١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠١:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥١:١٠١٢:٤٧:٢٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠١:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٧:٣١١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٢:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٢:١١١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٢:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٧:٤٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٢:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٢:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٧:٥٣١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٢:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٤:٢٠١٢:٤٧:٥٧١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٣:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٤:٥٣١٢:٤٨:٠١١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٣:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٨:٠٤١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٣:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ مالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مالان روستای باغ مالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ مالان روستای باغ مالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ مالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ مالان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ مالان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ مالان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ مالان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ مالان

روستای باغ مالان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ مالان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ مالان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ مالان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ مالان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای باغ مالان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ مالان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ مالان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ مالان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ مالان
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ مالان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ مالان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ مالان
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ مالان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ مالان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ مالان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ مالان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ مالان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو