جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

دوآب | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باغ قوچعلی


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤١:٤٥

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی (شهرستان کوهرنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای باغ قوچعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باغ قوچعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
همان گونه كه گرما، اگر مهار شود، به انرِژی تبدیل می‌شود، خشم نیز در صورت مهار شدن می‌تواند به نیرویی مبدل گردد كه جهان را به لرزه درمی‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ قوچعلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ قوچعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ قوچعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ قوچعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٧:١٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٣:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٢:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٦:١٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٢١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٠:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٠:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١١٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٣١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٩:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٤٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٣:١٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٩:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١١:١٢١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٨:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٨:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٨:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ قوچعلی

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای باغ قوچعلی

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ قوچعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای باغ قوچعلی

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٢:٠٣١٢:٢٢:١٦١٨:٠٢:٥٦١٨:٢٠:٣٠٢٣:٤١:٥٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٠:٥٦١٢:٢٢:٠٦١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:١٧٢٣:٤١:٤٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٣٩:٤٩١٢:٢١:٥٧١٨:٠٤:٣٢١٨:٢٢:٠٤٢٣:٤١:٣٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٨:٤٠١٢:٢١:٤٦١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٥٠٢٣:٤١:٢٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٧:٣١١٢:٢١:٣٥١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٣:٣٦٢٣:٤١:١٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٦:٢١١٢:٢١:٢٣١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:٢٢٢٣:٤١:٠٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٥:١١١٢:٢١:١١١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٠٨٢٣:٤٠:٥٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٣:٥٩١٢:٢٠:٥٩١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٥:٥٣٢٣:٤٠:٤٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٢:٤٨١٢:٢٠:٤٦١٨:٠٩:١٢١٨:٢٦:٣٨٢٣:٤٠:٢٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١١:٤٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٢٣٢٣:٤٠:١٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٠:٢٢١٢:٢٠:١٨١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٠٧٢٣:٤٠:٠١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:٠٩١٢:٢٠:٠٤١٨:١١:٢٧١٨:٢٨:٥١٢٣:٣٩:٤٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:١٩:٤٩١٨:١٢:١٢١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٩:٣٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٩:٣٤١٨:١٢:٥٦١٨:٣٠:١٩٢٣:٣٩:١٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٢٦١٢:١٩:١٨١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٠٢٢٣:٣٩:٠٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:١٠١٢:١٩:٠٢١٨:١٤:٢٤١٨:٣١:٤٦٢٣:٣٨:٤٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٢:٥٥١٢:١٨:٤٦١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:٢٩٢٣:٣٨:٢٦
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٣٩١٢:١٨:٣٠١٨:١٥:٥١١٨:٣٣:١٢٢٣:٣٨:٠٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٨:١٣١٨:١٦:٣٤١٨:٣٣:٥٥٢٣:٣٧:٥١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٢:١٧:٥٦١٨:١٧:١٧١٨:٣٤:٣٨٢٣:٣٧:٣٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٧:٤٩١٢:١٧:٣٩١٨:١٨:٠٠١٨:٣٥:٢٠٢٣:٣٧:١٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٦:٣٢١٢:١٧:٢٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:٥٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:١٥١٢:١٧:٠٥١٨:١٩:٢٥١٨:٣٦:٤٦٢٣:٣٦:٣٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٥٨١٢:١٦:٤٧١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٧:٢٨٢٣:٣٦:١٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٤٠١٢:١٦:٣٠١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٨:١١٠٠:٠٥:٥٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥١:٠٤٠٧:١١:٢٣١٣:١٦:١٢١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٥٣٠٠:٣٥:٣٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٠:٠٥١٣:١٥:٥٤١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٣٥٠٠:٣٥:١٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٨:١٩٠٧:٠٨:٤٨١٣:١٥:٣٦١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:١٨٠٠:٣٤:٥٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٦:٥٦٠٧:٠٧:٣٠١٣:١٥:١٨١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٠٠٠٠:٣٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ قوچعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ قوچعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ قوچعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٧:٢٤١٢:٢٢:٥٤١٧:٥٨:٤٩١٨:١٦:٣١٢٣:٤٢:٢٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٦:٢٢١٢:٢٢:٤٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:١٩٢٣:٤٢:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٥:١٩١٢:٢٢:٤٠١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٠٧٢٣:٤٢:١٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٤:١٤١٢:٢٢:٣٣١٨:٠١:١٨١٨:١٨:٥٥٢٣:٤٢:٠٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٣:٠٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٠٢:٠٧١٨:١٩:٤٣٢٣:٤٢:٠١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٢:٠٣١٢:٢٢:١٦١٨:٠٢:٥٦١٨:٢٠:٣٠٢٣:٤١:٥٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٠:٥٦١٢:٢٢:٠٦١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:١٧٢٣:٤١:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٣٩:٤٩١٢:٢١:٥٧١٨:٠٤:٣٢١٨:٢٢:٠٤٢٣:٤١:٣٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٨:٤٠١٢:٢١:٤٦١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٥٠٢٣:٤١:٢٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٧:٣١١٢:٢١:٣٥١٨:٠٦:٠٧١٨:٢٣:٣٦٢٣:٤١:١٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٦:٢١١٢:٢١:٢٣١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:٢٢٢٣:٤١:٠٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٥:١١١٢:٢١:١١١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٠٨٢٣:٤٠:٥٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٣:٥٩١٢:٢٠:٥٩١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٥:٥٣٢٣:٤٠:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٢:٤٨١٢:٢٠:٤٦١٨:٠٩:١٢١٨:٢٦:٣٨٢٣:٤٠:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٢٣٢٣:٤٠:١٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٠:٢٢١٢:٢٠:١٨١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٠٧٢٣:٤٠:٠١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:٠٩١٢:٢٠:٠٤١٨:١١:٢٧١٨:٢٨:٥١٢٣:٣٩:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:١٩:٤٩١٨:١٢:١٢١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٩:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٩:٣٤١٨:١٢:٥٦١٨:٣٠:١٩٢٣:٣٩:١٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٢٦١٢:١٩:١٨١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٠٢٢٣:٣٩:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:١٠١٢:١٩:٠٢١٨:١٤:٢٤١٨:٣١:٤٦٢٣:٣٨:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٢:٥٥١٢:١٨:٤٦١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:٢٩٢٣:٣٨:٢٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٣٩١٢:١٨:٣٠١٨:١٥:٥١١٨:٣٣:١٢٢٣:٣٨:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٨:١٣١٨:١٦:٣٤١٨:٣٣:٥٥٢٣:٣٧:٥١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٢:١٧:٥٦١٨:١٧:١٧١٨:٣٤:٣٨٢٣:٣٧:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٧:٤٩١٢:١٧:٣٩١٨:١٨:٠٠١٨:٣٥:٢٠٢٣:٣٧:١٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٦:٣٢١٢:١٧:٢٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:٥٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:١٥١٢:١٧:٠٥١٨:١٩:٢٥١٨:٣٦:٤٦٢٣:٣٦:٣٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٥٨١٢:١٦:٤٧١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٧:٢٨٢٣:٣٦:١٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ قوچعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ قوچعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ قوچعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ قوچعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ قوچعلی

روستای باغ قوچعلی بر روی نقشه

روستای باغ قوچعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ قوچعلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باغ قوچعلی + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای باغ قوچعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ قوچعلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ قوچعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باغ قوچعلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ قوچعلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ قوچعلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ قوچعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ قوچعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ قوچعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو