جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

دوآب | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باغ قوچعلی


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٢
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی (شهرستان کوهرنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای باغ قوچعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ قوچعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
هیچ‌كس نمی‌تواند بدون خواست خودمان، ما را آشفته و پریشان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ قوچعلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ قوچعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ قوچعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ قوچعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٦:١٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢١:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢١:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:١٠٠٠:٢١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٠:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٠:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١١٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٣١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٤٠٠:١٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٣:١٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٩:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٩:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١١:١٢١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١٤٠٠:١٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٨:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ قوچعلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باغ قوچعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ قوچعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ قوچعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باغ قوچعلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ قوچعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ قوچعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ قوچعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٨:٠٩١٣:١١:٥١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٩:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٨:٤٨١٣:١١:٣٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٩:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٩:٢٦١٣:١١:١٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٢٩:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٠٥١٣:١١:٠٢١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٨:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٠:٤٣١٣:١٠:٤٥١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٨:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤١:٢١١٣:١٠:٢٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٨:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤١:٥٩١٣:١٠:١٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣٧٠٠:٢٨:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٢:٣٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٢١٠٠:٢٨:١٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٣:١٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢٧:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٣:٥٣١٣:٠٩:١٥١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٧:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٨:٥٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٧:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٠٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٧:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٥:٤٦١٣:٠٨:١٧١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٥٤٠٠:٢٧:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٧:٥٧١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٥٠٠:٢٦:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:١٦٠٠:٢٦:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠٧:١٦١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥٧٠٠:٢٦:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣٨٠٠:٢٦:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:١٨٠٠:٢٥:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٤٩:٢٩١٣:٠٦:١٤١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٥٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٠:٠٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٥:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٠:٤٣١٣:٠٥:٣٢١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:١٧٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٥:١١١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٥٧٠٠:٢٤:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٤:٤٩١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٣٦٠٠:٢٤:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٤:٢٨١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:١٦٠٠:٢٤:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٣:١١١٣:٠٤:٠٦١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٥٥٠٠:٢٣:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٣:٤٨١٣:٠٣:٤٥١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٣٤٠٠:٢٣:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٤:٢٥١٣:٠٣:٢٣١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٥:٠٢١٣:٠٣:٠٢١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥٣٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:٣٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٣٢٠٠:٢٢:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٢:١٩١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:١٢٢٣:٥٢:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:٥٤١٢:٠١:٥٨١٨:٠٦:٣١١٨:٢٣:٥١٢٣:٢١:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ قوچعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی روستای باغ قوچعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ قوچعلی روستای باغ قوچعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ قوچعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ قوچعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ قوچعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ قوچعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ قوچعلی

روستای باغ قوچعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ قوچعلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ قوچعلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای باغ قوچعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ قوچعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ قوچعلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ قوچعلی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باغ قوچعلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ قوچعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ قوچعلی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باغ قوچعلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ قوچعلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ قوچعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ قوچعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو