جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ فرج

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ فرج

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٠٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:١٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ فرج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای باغ فرج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ فرج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ فرج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هیچ فاتحی به اتفاق و حادثه عقیده ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ فرج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ فرج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ فرج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٦:١٧١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٤١٠٠:١٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:١٦٠٠:١٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٥:٢١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٠٤٠٠:١٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٠٠٠:١٤:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:١٦٠٠:١٣:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:٥٤١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٣:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٣:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٢:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٢:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:١٩٠٠:١٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٩:١٥١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٣٠٠:١١:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١١٠٠:١١:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٣:١٤١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:١١:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢٦٠٠:١١:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٣:٠٠١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٠٤٠٠:١٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٠:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٠:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٥٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٦٠٠:١٠:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:٠٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٢:٣١١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٩:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ فرج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ فرج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ فرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ فرج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ فرج روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ فرج روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ فرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ فرج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٢:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:١٨٠٠:١٢:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٢:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٢:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٢:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٥١٠٠:١٣:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠١:١٧١٢:٥٩:١١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٣:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٣:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٤:٠٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٤:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٠:١٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٤:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٤:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٥:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٥:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٥:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٥:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:١٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٨٠٠:١٦:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠١:١٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٦:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٦:٣١١٣:٠١:٢٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٦:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠١:٣٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٦:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠١:٤٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢١٠٠:١٦:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٥٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٧:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠١:٥٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٧:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٧:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٢:١٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٧:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٢:١٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٣٠٠:١٨:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٠٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٤٧٠٠:١٨:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١١:٣٧١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٠٠٠:١٨:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٢:١٠١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥١٠٠:١٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ فرج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ فرج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ فرج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ فرج

روستای باغ فرج بر روی نقشه

روستای باغ فرج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ فرج
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ فرج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ فرج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ فرج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باغ فرج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ فرج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ فرج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ فرج
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغ فرج دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغ فرج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ فرج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو