جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ فرج

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ فرج


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٩
اذان ظهر: ١١:٤١:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٠٣:١٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ فرج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای باغ فرج)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای باغ فرج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ فرج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

حضرت محمد (ص)
هنگام وضوء، میان انگشتان خود را باز كرده (تا آب میان آنها جاری شود) و به این وسیله، خداوند میان آنها را با آتش فاصله نمی‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ فرج

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ فرج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ فرج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:١٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٤٠٠:١١:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٧:١٨١٢:٥٣:٢١١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢١٠٠:١١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:١٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٩٠٠:١١:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٣٧٠٠:١١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٥٠٠:١٠:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٣:١٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٠:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠٨٠٠:١٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٤٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٤٧٠٠:١٠:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٩:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:٣١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٩:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٨:١١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٩:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٨:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٢:٣١١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٣:١١١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای باغ فرج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای باغ فرج

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٤:٣٨١١:٤٨:٣١١٧:٥١:٥٩١٨:٠٨:٣٨٢٣:١٠:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٤٥:٠٧١١:٤٨:١٠١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٧:٢٧٢٣:٠٩:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٤٥:٣٦١١:٤٧:٤٩١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٦:١٦٢٣:٠٩:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٤٦:٠٦١١:٤٧:٢٩١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٠٩:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٤٦:٣٦١١:٤٧:٠٨١٧:٤٧:١٦١٨:٠٣:٥٤٢٣:٠٨:٤٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٥:٤٧:٠٥١١:٤٦:٤٨١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٢:٤٤٢٣:٠٨:٢٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٧:٣٦١١:٤٦:٢٨١٧:٤٤:٥٥١٨:٠١:٣٤٢٣:٠٨:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٥:٤٨:٠٦١١:٤٦:٠٨١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٠:٢٤٢٣:٠٧:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٤٨:٣٧١١:٤٥:٤٩١٧:٤٢:٣٦١٧:٥٩:١٥٢٣:٠٧:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٤٩:٠٧١١:٤٥:٢٩١٧:٤١:٢٦١٧:٥٨:٠٦٢٣:٠٧:١١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٤٩:٣٩١١:٤٥:١٠١٧:٤٠:١٧١٧:٥٦:٥٧٢٣:٠٦:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٠:١٠١١:٤٤:٥٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٥:٤٩٢٣:٠٦:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٠:٤١١١:٤٤:٣٣١٧:٣٨:٠١١٧:٥٤:٤٢٢٣:٠٦:١٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥١:١٣١١:٤٤:١٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٣:٣٥٢٣:٠٥:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥١:٤٥١١:٤٣:٥٨١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٥:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٢:١٨١١:٤٣:٤٠١٧:٣٤:٣٩١٧:٥١:٢٢٢٣:٠٥:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٢:٥٠١١:٤٣:٢٤١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٠:١٦٢٣:٠٥:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٣:٢٣١١:٤٣:٠٧١٧:٣٢:٢٧١٧:٤٩:١١٢٣:٠٤:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٣:٥٧١١:٤٢:٥١١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٠٧٢٣:٠٤:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٤:٣٠١١:٤٢:٣٦١٧:٣٠:١٨١٧:٤٧:٠٤٢٣:٠٤:١٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٥:٠٤١١:٤٢:٢١١٧:٢٩:١٤١٧:٤٦:٠١٢٣:٠٣:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٥:٣٩١١:٤٢:٠٦١٧:٢٨:١١١٧:٤٤:٥٩٢٣:٠٣:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٦:١٤١١:٤١:٥٣١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٣:٥٧٢٣:٠٣:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٥:٥٦:٤٩١١:٤١:٣٩١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٢:٥٦٢٣:٠٣:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٥:٥٧:٢٥١١:٤١:٢٦١٧:٢٥:٠٥١٧:٤١:٥٧٢٣:٠٣:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٥:٥٨:٠١١١:٤١:١٤١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٠:٥٨٢٣:٠٢:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٥:٥٨:٣٧١١:٤١:٠٣١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٢:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٥:٥٩:١٤١١:٤٠:٥٢١٧:٢٢:٠٧١٧:٣٩:٠٢٢٣:٠٢:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٥:٥٩:٥١١١:٤٠:٤٢١٧:٢١:١٠١٧:٣٨:٠٦٢٣:٠٢:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٠:٢٩١١:٤٠:٣٢١٧:٢٠:١٣١٧:٣٧:١١٢٣:٠١:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ فرج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ فرج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ فرج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ فرج

روستای باغ فرج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ فرج
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ فرج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ فرج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق باغ فرج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ فرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ فرج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ فرج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ فرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ فرج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ فرج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ فرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو