جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ فرج

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ فرج


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣١
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ فرج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ فرج)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ فرج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ فرج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بن سیرا
آنگاه كه به جستجوی خرد روی، هوشمندی و آنگاه كه گمان كنی آن را یافته‌ای، نادانی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ فرج

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ فرج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ فرج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ فرج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:١٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٤٠٠:١١:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٧:١٨١٢:٥٣:٢١١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢١٠٠:١١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:١٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٩٠٠:١١:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٣٧٠٠:١١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٥٠٠:١٠:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٣:١٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٠:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠٨٠٠:١٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٤٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٤٧٠٠:١٠:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٩:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:٣١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٩:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٨:١١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٩:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٨:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٨:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٢:٣١١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٣:١١١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ فرج

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ فرج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ فرج

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ فرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ فرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٢:٣١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٢٠٠:١٨:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٨:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٩:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٩:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٩:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٩:١٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٢:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٩:٢٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٩:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٧:١٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٩:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٩:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٩:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٢:١٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٩:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٩:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٩:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠١:٥٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٩:٤٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٥٢١٩:٤٢:١٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:٤١١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٩:٤٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٣٦١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٦٠٠:١٩:٤٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠١:٢٨١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٩:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:١٩١٣:٠١:١٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٠٠٠:١٩:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٥١١٣:٠١:٠٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٩:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٩:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٩:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٩:٢٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٤٩٠٠:١٩:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٠:١١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٩:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٧:٠٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٩:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٨:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٨:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٩:١٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٨:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٩:٠١١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ فرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ فرج روستای باغ فرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ فرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ فرج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ فرج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ فرج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ فرج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ فرج

روستای باغ فرج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ فرج
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ فرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ فرج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ فرج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ فرج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ فرج
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ فرج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ فرج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ فرج
افق شرعی امروز فردا باغ فرج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ فرج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ فرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ فرج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو