جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

هنگام | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ عزت کیانی


اذان صبح: ٠٥:١٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٠٦
نیمه شب: ٢٣:١١:٣٢

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای باغ عزت کیانی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ عزت کیانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ عزت کیانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

باربارا دی آنجلیس
تنها با عشق میان دلهایتان است كه عشق شما عمق و استحكام حقیقی خود را نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ عزت کیانی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ عزت کیانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ عزت کیانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ عزت کیانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ عزت کیانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٥:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٧:١٤١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٥:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٠٠٠٠:١٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٣٨٠٠:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:١٦٠٠:١٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٧:١٤١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٤:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٦:١٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:١١٠٠:١٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:١٠١٢:٥٦:٠١١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٥:٥٢١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠١٠٠:١٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١١:٢٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٢:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:١٧٠٠:١٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٥:٤٩١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٢:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٢٠٠:١٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٥:٥١١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٢:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١١:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١١:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١١:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١١:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٦:١٠١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١١:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٦:١٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:١١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ عزت کیانی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ عزت کیانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ عزت کیانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ عزت کیانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ عزت کیانی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ عزت کیانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ عزت کیانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ عزت کیانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ عزت کیانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ عزت کیانی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٦:٤٧١١:٤٥:٢٧١٧:٠٣:٥٢١٧:٢١:٤٧٢٣:٠٥:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٧:٣٥١١:٤٥:٤٣١٧:٠٣:٣٧١٧:٢١:٣٤٢٣:٠٥:٣١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٨:٢٢١١:٤٥:٥٩١٧:٠٣:٢٣١٧:٢١:٢٢٢٣:٠٥:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٩:١٠١١:٤٦:١٧١٧:٠٣:١٢١٧:٢١:١٢٢٣:٠٥:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٩:٥٧١١:٤٦:٣٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٠٤٢٣:٠٦:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٠:٤٥١١:٤٦:٥٥١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٦:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣١:٣٢١١:٤٧:١٥١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٠:٥٢٢٣:٠٦:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:١٩١١:٤٧:٣٥١٧:٠٢:٤١١٧:٢٠:٤٨٢٣:٠٧:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٣:٠٥١١:٤٧:٥٧١٧:٠٢:٣٧١٧:٢٠:٤٦٢٣:٠٧:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٣:٥٢١١:٤٨:١٩١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٧:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٤:٣٨١١:٤٨:٤١١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٤٧٢٣:٠٨:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٥:٢٣١١:٤٩:٠٤١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٠:٤٩٢٣:٠٨:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٦:٠٨١١:٤٩:٢٨١٧:٠٢:٣٩١٧:٢٠:٥٣٢٣:٠٨:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٦:٥٣١١:٤٩:٥٢١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٠:٥٩٢٣:٠٩:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٧:٣٧١١:٥٠:١٧١٧:٠٢:٤٩١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٩:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٨:٢١١١:٥٠:٤٣١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:١٥٢٣:٠٩:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٩:٠٤١١:٥١:٠٩١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:٢٦٢٣:١٠:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٩:٤٦١١:٥١:٣٥١٧:٠٣:١٧١٧:٢١:٣٨٢٣:١٠:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٢٨١١:٥٢:٠٢١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:٥١٢٣:١١:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٠٩١١:٥٢:٢٩١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٠٦٢٣:١١:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤١:٤٩١١:٥٢:٥٧١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٢:٢٢٢٣:١١:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٣:٢٥١٧:٠٤:١٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٣:٠٧١١:٥٣:٥٣١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٥٩٢٣:١٢:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٣:٤٥١١:٥٤:٢١١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:٢٠٢٣:١٣:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٤:٢١١١:٥٤:٥٠١٧:٠٥:١٦١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٣:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٤:٥٧١١:٥٥:١٩١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٤:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٥:٣٢١١:٥٥:٤٩١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٤:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٦:٠٦١١:٥٦:١٨١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٥:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٦:٤٨١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٢٤٢٣:١٥:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٧:١٠١١:٥٧:١٨١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٦:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ عزت کیانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ عزت کیانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ عزت کیانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ عزت کیانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ عزت کیانی

روستای باغ عزت کیانی بر روی نقشه

روستای باغ عزت کیانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ عزت کیانی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ عزت کیانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ عزت کیانی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ عزت کیانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ عزت کیانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ عزت کیانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو