جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ شیخ

باقرآباد | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز باغ شیخ


اذان صبح: ٠٥:١٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٧

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ شیخ (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای باغ شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای باغ شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ شیخ

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ شیخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ شیخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ شیخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ شیخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢١:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٥:٢٢١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٥:١٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٧٠٠:١٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٦٠٠:١٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٨:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٨:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٣١٠٠:١٨:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٢:٥١١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:١١:٥٩١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:١١:٠٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٧:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٧:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٧:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٧:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٠١٠٠:١٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٦:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٦:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٦:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ شیخ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ شیخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ شیخ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ شیخ

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٩:٠٧١١:٥٢:٣٩١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٣:٤٤٢٣:١١:٤٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٩:٥٧١١:٥٢:٣١١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٤٠٢٣:١١:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٨١١:٥٢:٢٣١٧:٢٣:٣٢١٧:٤١:٣٦٢٣:١١:٢٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢١:٣٩١١:٥٢:١٦١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٠:٣٤٢٣:١١:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٢:١٠١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:٣٣٢٣:١١:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٢:٠٥١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٨:٣٢٢٣:١١:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:١٤١١:٥٢:٠١١٧:١٩:٢٢١٧:٣٧:٣٤٢٣:١٠:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٥:٠٧١١:٥١:٥٧١٧:١٨:٢٢١٧:٣٦:٣٦٢٣:١٠:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:٥٩١١:٥١:٥٤١٧:١٧:٢٣١٧:٣٥:٤٠٢٣:١٠:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٥٣١١:٥١:٥٢١٧:١٦:٢٦١٧:٣٤:٤٤٢٣:١٠:٣٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:٤٦١١:٥١:٥٠١٧:١٥:٣٠١٧:٣٣:٥١٢٣:١٠:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٨:٤٠١١:٥١:٥٠١٧:١٤:٣٦١٧:٣٢:٥٨٢٣:١٠:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٩:٣٤١١:٥١:٥٠١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:٠٧٢٣:١٠:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٠:٢٨١١:٥١:٥١١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:١٧٢٣:١٠:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣١:٢٣١١:٥١:٥٣١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٢٩٢٣:١٠:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٢:١٧١١:٥١:٥٥١٧:١١:١١١٧:٢٩:٤٢٢٣:١٠:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:١٢١١:٥١:٥٩١٧:١٠:٢٣١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٠:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٠٧١١:٥٢:٠٣١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:١٢٢٣:١٠:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٥:٠٣١١:٥٢:٠٨١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣٠٢٣:١٠:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٢:١٤١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٦:٤٩٢٣:١٠:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٢:٢١١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٠٩٢٣:١٠:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٧:٥٠١١:٥٢:٢٩١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٥:٣٢٢٣:١٠:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٨:٤٦١١:٥٢:٣٧١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٠:٣٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٩:٤٢١١:٥٢:٤٦١٧:٠٥:٣١١٧:٢٤:٢١٢٣:١٠:٤٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٢:٥٧١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٠:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٣٤١١:٥٣:٠٨١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٣:١٧٢٣:١٠:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٢:٣٠١١:٥٣:٢٠١٧:٠٣:٥١١٧:٢٢:٤٧٢٣:١١:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٣:٢٦١١:٥٣:٣٢١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٢٠٢٣:١١:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٤:٢٢١١:٥٣:٤٦١٧:٠٢:٥٣١٧:٢١:٥٤٢٣:١١:٢٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:١٧١١:٥٤:٠٠١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٢٩٢٣:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ شیخ روستای باغ شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ شیخ روستای باغ شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ شیخ

روستای باغ شیخ بر روی نقشه

روستای باغ شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ شیخ
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای باغ شیخ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای باغ شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ شیخ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ شیخ
افق شرعی امروز فردا باغ شیخ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ شیخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ شیخ
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باغ شیخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ شیخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو