جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ سرای سر


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٠

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ سرای سر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ سرای سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ سرای سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
بهترین (‌عمل)‌ دین شما آن است كه ساده‌تر باشد. (‌دین اسلام، دین سخت نیست تا احكامش نیز مشكل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ سرای سر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ سرای سر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ سرای سر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ سرای سر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ سرای سر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ سرای سر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٢:٤١١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٠٩٠٠:١١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٢:٣١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:١١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:١١١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:١٨١٢:٥٢:١٣١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٥٩٠٠:١٠:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٥:٣٦١٢:٥١:٥٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٣٠٠:١٠:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٤:٤٦١٢:٥١:٥٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٣:٥٨١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٣:١٠١٢:٥١:٣٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:٢٣١٢:٥١:٣١١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٣٨١٢:٥١:٢٦١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٥٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:٠٩١٢:٥١:١٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥١:١٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٣٠٠:٠٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥١:٠٩١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥١:٠٧١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٨:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١١٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥١:٠٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٨:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:١٢١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٧:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥١:١٠١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥١:١٥١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:١٩١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٢٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠١:٣٨١٢:٥١:٢٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٧:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠١:١٤١٢:٥١:٣٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ سرای سر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ سرای سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ سرای سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ سرای سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ سرای سر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ سرای سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ سرای سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ سرای سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ سرای سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ سرای سر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠١:١٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٧:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٢:٤١١٣:٠١:١٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٧:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٣:١٤١٣:٠١:١٧١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٧:٥٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٨:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٤:١٩١٣:٠١:١٧١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٨:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٤:٥٢١٣:٠١:١٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٨:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٥:٢٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٨:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٨:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٣١١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٨:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٧:٠٤١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٨:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٨:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٨٠٠:١٨:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٨:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٨:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٨:٤١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٨:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٨:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٠:١١١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٨:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:١٨:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٥٠٠٠:١٨:٣٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٨:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٩:٣١١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠٠٠٠:١٨:٢٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٩:١٩١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٠٣٠٠:١٨:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٨:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٨:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٨:٤١١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٠٨٠٠:١٧:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٧:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٨:١٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٠٧٠٠:١٧:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٤٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٧:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٠٤٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ سرای سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ سرای سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ سرای سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ سرای سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ سرای سر

روستای باغ سرای سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ سرای سر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ سرای سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ سرای سر
زمان پخش اذان زنده به افق باغ سرای سر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ سرای سر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ سرای سر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ سرای سر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ سرای سر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ سرای سر دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ سرای سر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو