جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ سرای سر

اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٢٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥٠

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای باغ سرای سر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ سرای سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ سرای سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دست خدا (یاری خدا) همراه با جماعت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ سرای سر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ سرای سر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ سرای سر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ سرای سر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ سرای سر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ سرای سر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٠:٥٨١٢:٥٥:٠١١٩:١٩:٢٩١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٤:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٠٤٠٠:١٤:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٤:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٤:١٨١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:١٤٠٠:١٣:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٣:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٣٥٠٠:١٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٣:١٥١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:١١٠٠:١٢:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٤٧٠٠:١٢:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:١١:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:١١١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٩٠٠:١١:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:١٦١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:١١:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٢٠٠:١٠:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٢:١٤١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٠:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٠:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٥:٤٧١٢:٥١:٥٧١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٠:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٤:٥٧١٢:٥١:٥٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٠:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:١٧٠٠:٠٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٢٠١٢:٥١:٣٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٩:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٢:٣٣١٢:٥١:٣١١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٩:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١١:٤٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٩:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١١:٠٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:١٩١٢:٥١:١٨١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٨:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥١:١٤١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥١:١١١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤١٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥١:٠٩١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥١:٠٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٨:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥١:٠٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ سرای سر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ سرای سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ سرای سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ سرای سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ سرای سر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ سرای سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ سرای سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باغ سرای سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ سرای سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ سرای سر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ سرای سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ سرای سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ سرای سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ سرای سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ سرای سر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٠:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٦:٥١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٥٠٠:١١:١١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:١١:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:١١:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٢٠٠:١١:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٢:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٢:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٢:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:١٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٢:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٨:٣١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٣:١٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٣:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:١٥١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٤:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٤:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٤:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٤:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٥:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٥:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٥:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٦:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٦٠٠:١٦:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٥٠٠:١٦:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٤٠٠:١٦:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤١٠٠:١٦:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠١:٠٢١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٦٠٠:١٦:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٧:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠١:٠٩١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٧:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١١:٢٩١٣:٠١:١٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ سرای سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ سرای سر روستای باغ سرای سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ سرای سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ سرای سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ سرای سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ سرای سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ سرای سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ سرای سر

روستای باغ سرای سر بر روی نقشه

روستای باغ سرای سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ سرای سر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ سرای سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ سرای سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ سرای سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باغ سرای سر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغ سرای سر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ سرای سر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ سرای سر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ سرای سر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ سرای سر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ سرای سر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ سرای سر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ سرای سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو