جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ حسین سعیدی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای باغ حسین سعیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ حسین سعیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

خواجه نصیر توسی
پیروزی از آن مردمانی است كه همیشه تواناییِ [ ایستادگی ] در برابر سختی ها را داشته باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ حسین سعیدی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حسین سعیدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حسین سعیدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ حسین سعیدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠١:١٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢١:٥٦١٣:٠١:٠٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٧:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٦:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٥:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٩:٥١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٤:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٩:٣٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٣:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٦٠٠:١٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ حسین سعیدی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ حسین سعیدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حسین سعیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ حسین سعیدی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ حسین سعیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حسین سعیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حسین سعیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حسین سعیدی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٣:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٣:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٣:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٣:٤٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٤:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:١٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٤:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٤:٢٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٤:٢٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٩:١٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٤:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٤:٣٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٩:١٨١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٤:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:١١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٤:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٤:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٤:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٨:٣١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٤:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٨:٢١١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٤:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٨:١١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٤:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٤:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٤:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٤:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:١١١٣:٠٧:١٠١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٤:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٤:٠٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٣:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٦:٢٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٣:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حسین سعیدی روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حسین سعیدی روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ حسین سعیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ حسین سعیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ حسین سعیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ حسین سعیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ حسین سعیدی

روستای باغ حسین سعیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ حسین سعیدی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ حسین سعیدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ حسین سعیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ حسین سعیدی
زمان پخش اذان زنده به افق باغ حسین سعیدی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ حسین سعیدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ حسین سعیدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ حسین سعیدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ حسین سعیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو