جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ حبیبی

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باغ حبیبی


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٦

پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨
١٤ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٨ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ حبیبی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ تیر ٩٨ روستای باغ حبیبی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ حبیبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حبیبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
همانا عباس نزد خداوند تعالی به درجهای حائز گشته که در روز قیامت باعث شگفتی و غبطهی تمامی شهیدان خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ حبیبی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ حبیبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حبیبی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ حبیبی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حبیبی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ حبیبی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣١:١٨١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٧:١٨١٢:٣١:٠٨١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٥:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٠:٥٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٠:٥٠١٩:١٧:١٢١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٠٢١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٤:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٠:٣٤١٩:١٨:٥١١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٠:٢٧١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٣:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣٠:١٤١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٢:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٢:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٢:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٢٢٣:٤٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٦٢٣:٤١:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤١:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٩٢٣:٤١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٣١:١٦١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٢٦١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤٠:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٩:٣٨١٢:٢٩:٤٣١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٩:٤٤١٩:٣١:٠٤١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٠٠٥:٢٨:٠٧١٢:٢٩:٤٥١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٩:٤٧١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٦:٠٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٤:١٠١٩:٥٤:٢١٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٥:٢١١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٥٧٢٣:٣٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٤:٠٧١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٠:١٠١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣٢٢٣:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حبیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حبیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حبیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ حبیبی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ حبیبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ حبیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حبیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ حبیبی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ حبیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حبیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حبیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ حبیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حبیبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حبیبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ حبیبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حبیبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حبیبی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٣٠٥:١٨:٤٩١٢:٣٥:١٨١٩:٥١:٤٦٢٠:١٢:٥٢٢٣:٤٢:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٩:٠٣١٢:٣٥:٣١١٩:٥١:٥٧٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٢:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٥٠٥:١٩:١٩١٢:٣٥:٤٤١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٣:١١٢٣:٤٢:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٤٠٥:١٩:٣٦١٢:٣٥:٥٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:١٨٢٣:٤٣:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٦٠٥:١٩:٥٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٢٤٢٣:٤٣:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٠٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٦:٢٢١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٣:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٢٠:٣٥١٢:٣٦:٣٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٣:٢٩٢٣:٤٣:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٦:٤٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٤:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٦٠٥:٢١:٢٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٣:٢٨٢٣:٤٤:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٩٠٥:٢١:٤٧١٢:٣٧:١٠١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٤:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٣٠٥:٢٢:١٣١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٣:٢٠٢٣:٤٥:٠١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٢:٤٠١٢:٣٧:٣٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٥:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٩٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٥:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٧:٥٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:٥٤٢٣:٤٥:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٠٦١٩:٥١:٤٩٢٠:١٢:٤١٢٣:٤٦:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٨:١٦١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٦:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١١٠٥:٢٥:١٣١٢:٣٨:٢٥١٩:٥١:٢٣٢٠:١٢:١١٢٣:٤٦:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥٩٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣٨:٣٤١٩:٥١:٠٧٢٠:١١:٥٣٢٣:٤٦:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٧٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٨:٤٣١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٧:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٦:٥٦١٢:٣٨:٥١١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:١٢٢٣:٤٧:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٢٧:٣٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٤٩٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٩:٠٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:١٠:٢٤٢٣:٤٨:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٩:١٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٥٧٢٣:٤٨:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٢٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٩:٢٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٢٨٢٣:٤٨:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٨٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٩:٢٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٠:٤٣١٢:٣٩:٣١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٤٩:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٩:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٤٩:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٤٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٩:٤٠١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٩:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٣٢:٤٥١٢:٣٩:٤٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٤٩:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٣٣:٢٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٠١٢٣:٤٩:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٩:٥٠١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ حبیبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حبیبی روستای باغ حبیبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حبیبی روستای باغ حبیبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ حبیبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حبیبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ حبیبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ حبیبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ حبیبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ حبیبی

روستای باغ حبیبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ حبیبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ حبیبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ حبیبی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ حبیبی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ حبیبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حبیبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ حبیبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ حبیبی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ حبیبی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ حبیبی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ حبیبی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ حبیبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ حبیبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ حبیبی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ حبیبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ حبیبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ حبیبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو