جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ حاج نصراله


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٠
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای باغ حاج نصراله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ حاج نصراله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حاج نصراله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ حاج نصراله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حاج نصراله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ حاج نصراله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حاج نصراله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ حاج نصراله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٣٢٠٠:١١:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٩٠٠:١١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤٦٠٠:١١:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:١١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٢:٣١١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٥:١٥١٢:٥٢:١٦١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٣٠٠:١٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥١٠٠:١٠:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٢:٥٢١٢:٥١:٥٧١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٩:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١١٠٦:١٢:٠٧١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٤٨١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٩:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٣٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥١:٤٠١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٩:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٩:١٥١٢:٥١:٣٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥١:٣٥١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥١:٣٤١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٨:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٥١:٣٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٨:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٥١:٣٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥١:٣٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢١٠٠:٠٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥١:٣٣١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٨:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥١:٣٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٨:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥١:٣٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١٣٠٠:٠٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٧:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥١:٤١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥١:٤٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٧:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٧:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:٤٤١٢:٥١:٥٩١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاج نصراله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاج نصراله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاج نصراله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ حاج نصراله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ حاج نصراله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ حاج نصراله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حاج نصراله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ حاج نصراله

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ حاج نصراله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حاج نصراله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حاج نصراله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ حاج نصراله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاج نصراله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ حاج نصراله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حاج نصراله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاج نصراله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٧:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٠:٠٨١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:١٨٠٠:١٧:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:١٣٠٠:١٧:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٨٠٠:١٦:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٦:٣٢١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٦:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٢:٠٦١٢:٥٦:١٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٦:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٥:٥٦١٩:١٨:٥٣١٩:٣٥:٤٩٠٠:١٦:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٥:٣٨١٩:١٧:٤٧١٩:٣٤:٤٢٠٠:١٦:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٥:١٩١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٣٤٠٠:١٥:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٤:٠١١٢:٥٥:٠٠١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:٢٦٠٠:١٥:٣٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٤:٤١١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:١٨٠٠:١٥:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٤:٥٨١٢:٥٤:٢١١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٠٩٠٠:١٥:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٥:٢٦١٢:٥٤:٠١١٩:١٢:١١١٩:٢٨:٥٩٠٠:١٤:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٣:٤١١٩:١١:٠٣١٩:٢٧:٥٠٠٠:١٤:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٦:٢٢١٢:٥٣:٢١١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٤٠٠٠:١٤:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٦:٥٠١٢:٥٣:٠٠١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٤:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:١٩٠٠:١٣:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٢:١٨١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٠٩٠٠:١٣:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٨:١٣١٢:٥١:٥٧١٩:٠٥:١٦١٩:٢١:٥٨٠٠:١٣:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٣٨:٤١١٢:٥١:٣٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٠:٤٧٠٠:١٢:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٣٩:٠٩١٢:٥١:١٥١٩:٠٢:٥٦١٩:١٩:٣٦٠٠:١٢:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٣٩:٣٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٠١:٤٥١٩:١٨:٢٥٠٠:١٢:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٠:٠٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:١٣٠٠:١١:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٠:٣٢١٢:٥٠:١٠١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٠٢٠٠:١١:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤١:٠٠١٢:٤٩:٤٩١٨:٥٨:١٣١٩:١٤:٥١٠٠:١١:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤١:٢٧١٢:٤٩:٢٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٣:٣٩٠٠:١٠:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤١:٥٥١٢:٤٩:٠٦١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٢٨٠٠:١٠:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٢:٢٣١٢:٤٨:٤٥١٨:٥٤:٤١١٩:١١:١٧٠٠:١٠:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٢:٥٢١٢:٤٨:٢٣١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٠٦٢٣:٣٩:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٣:٢٠١١:٤٨:٠٢١٧:٥٢:١٩١٨:٠٨:٥٥٢٣:٠٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ حاج نصراله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاج نصراله روستای باغ حاج نصراله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاج نصراله روستای باغ حاج نصراله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ حاج نصراله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ حاج نصراله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ حاج نصراله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ حاج نصراله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ حاج نصراله

روستای باغ حاج نصراله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ حاج نصراله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ حاج نصراله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ حاج نصراله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حاج نصراله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ حاج نصراله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ حاج نصراله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ حاج نصراله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ حاج نصراله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ حاج نصراله
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ حاج نصراله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ حاج نصراله
افق شرعی امروز فردا باغ حاج نصراله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاج نصراله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو