جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ حاجی محمدعلی


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ حاجی محمدعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ حاجی محمدعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حاجی محمدعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

نیچه
چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ حاجی محمدعلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حاجی محمدعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ حاجی محمدعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حاجی محمدعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ حاجی محمدعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٠٠٠:١١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٣١١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠٧٠٠:١١:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٣٠٠:١١:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٢٠٠٠:١١:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٢:٢١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:١٤١٢:٥٢:١٤١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١١٠٠:١٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١١٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٠:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٢:٠١١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٩:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٩:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٠٥١٢:٥١:٥٠١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٩:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١١٠٦:١١:٢١١٢:٥١:٤٦١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٠:٣٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٩:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥١:٣٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:١٣١٢:٥١:٣٦١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١١٠٠:٠٨:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:٣٣١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٨:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٨:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:١٦١٢:٥١:٣١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥١:٣٠١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥١:٣٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٨:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥١:٣١١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥١:٣٢١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٣٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥١:٣٦١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥١:٣٩١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥١:٤٣١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٤٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥١:٥٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٥٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاجی محمدعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاجی محمدعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حاجی محمدعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ حاجی محمدعلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ حاجی محمدعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ حاجی محمدعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حاجی محمدعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ حاجی محمدعلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ حاجی محمدعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حاجی محمدعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ حاجی محمدعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ حاجی محمدعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاجی محمدعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ حاجی محمدعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حاجی محمدعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاجی محمدعلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:٣٧١٣:٠١:٣٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٨:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٣:١٠١٣:٠١:٤٠١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٨:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٣:٤٢١٣:٠١:٤١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٨:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٤:١٥١٣:٠١:٤٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٨:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٤:٤٧١٣:٠١:٤١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٨:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٥:٢٠١٣:٠١:٤١١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٨:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٥٣١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٨:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٦:٢٦١٣:٠١:٣٧١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٨:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠١:٣٥١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٨:٥٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٨:٥٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٨:٠٤١٣:٠١:٢٨١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٩:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٨:٣٧١٣:٠١:٢٣١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٩:٠٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٩:١٠١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٩:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٩:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٠:١٥١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:١٩٠٠:١٩:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٠٠١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٩:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٩:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٩:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٩:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٨:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٠:١٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:١١٠٠:١٨:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:١٦٠٠:١٨:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٢١٠٠:١٨:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٢٤٠٠:١٨:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٩:٣١١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٨:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٩:١٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٨:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٩:٠٦١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٨:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٨:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٨:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٧:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ حاجی محمدعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاجی محمدعلی روستای باغ حاجی محمدعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ حاجی محمدعلی روستای باغ حاجی محمدعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ حاجی محمدعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ حاجی محمدعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ حاجی محمدعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ حاجی محمدعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ حاجی محمدعلی

روستای باغ حاجی محمدعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ حاجی محمدعلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ حاجی محمدعلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ حاجی محمدعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ حاجی محمدعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ حاجی محمدعلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ حاجی محمدعلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ حاجی محمدعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ حاجی محمدعلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ حاجی محمدعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ حاجی محمدعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ حاجی محمدعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق باغ حاجی محمدعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ حاجی محمدعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو