جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ تک

روداب غربی | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ تک


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤١:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٤٨
اذان مغرب: ١٩:١٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ تک (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای باغ تک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باغ تک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ تک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ تک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ تک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ تک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ تک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ تک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ تک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠١:١٨١٢:٣٥:٠٧١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٣:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣٤:٤٨١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٢:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٤:٤٠١٩:١١:١١١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٤:٣١١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:٢٧٢٣:٥٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٤:٢٤١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٢:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٤:١٦١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٤٥٢٣:٥١:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:٠٦١٢:٣٤:١٠١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٢٤٢٣:٥١:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٤:٠٣١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٠٣٢٣:٥١:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٣:٥٨١٩:١٤:٥١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٢:٤١١٢:٣٣:٥٣١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٢١٢٣:٥١:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٣:٤٨١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٠:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥١:١٠١٢:٣٣:٤٤١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٠:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٣:٤١١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٣:٣٨١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٣:٣٦١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٠:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٣:٣٤١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:١٦٢٣:٥٠:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٣:٣٣١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٩:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٣:٣٣١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٢٦٢٣:٤٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٣:١٢١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤٩:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٤١٢٣:٤٩:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ تک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باغ تک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باغ تک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٣:٥٤١٢:٤٢:٤٧١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٥٥٠٠:٠٣:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٢:٤٤١٢:٤٢:٢٩١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠٣:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣١:٣٤١٢:٤٢:١١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٠٤٠٠:٠٢:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤١:٥٣١٨:٥٣:٤٨١٩:١٠:٣٩٠٠:٠٢:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٠٢٠٦:٢٩:١٤١٢:٤١:٣٥١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:١٣٠٠:٠٢:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٢:٤١:١٧١٨:٥٤:٥٦١٩:١١:٤٨٠٠:٠١:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٦:٥٥١٢:٤٠:٥٩١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٢٣٠٠:٠١:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٥:٤٦١٢:٤٠:٤١١٨:٥٦:٠٣١٩:١٢:٥٧٠٠:٠١:٠٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٠:٢٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٣٢٠٠:٠٠:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٣:٢٨١٢:٤٠:٠٦١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٠:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٢:٢٠١٢:٣٩:٤٩١٨:٥٧:٤٥١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٩:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢١:١٢١٢:٣٩:٣٢١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:١٧٢٣:٥٩:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٩:١٥١٨:٥٨:٥٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٩:١٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٨:٥٧١٢:٣٨:٥٨١٨:٥٩:٢٦١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٨:٥٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٧:٥٠١٢:٣٨:٤٢١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٨:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٦:٤٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٣٨٢٣:٥٨:١٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٣٨:١٠١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:١٤٢٣:٥٧:٤٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٤:٣٢١٢:٣٧:٥٤١٩:٠١:٤٣١٩:١٨:٥٠٢٣:٥٧:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٢٦٢٣:٥٧:٠٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٢:٢٢١٢:٣٧:٢٤١٩:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٦:٤٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:١٩١٢:٣٧:١٠١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٣٩٢٣:٥٦:٢٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٠:١٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:١٥٢٣:٥٦:٠٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٥٢٢٣:٥٥:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:١١١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٥:٣١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٧:١٠١٢:٣٦:١٥١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٥٥:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٦:٠٩١٢:٣٦:٠٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥٤:٥٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٢:٣٥:٥١١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٥٤:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٤:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٣٧٢٣:٥٤:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٥:١٧١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:١٥٢٣:٥٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ تک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باغ تک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باغ تک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٠:٥٤١١:٤٤:٣٤١٧:٤٨:٤١١٨:٠٥:٢٧٢٣:٣٥:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٣٩:٤٤١٢:٤٤:١٧١٨:٤٩:١٦١٩:٠٦:٠١٠٠:٠٥:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٣٨:٣٤١٢:٤٣:٥٩١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٦:٣٦٠٠:٠٤:٥٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٠٠٦:٣٧:٢٤١٢:٤٣:٤١١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:١١٠٠:٠٤:٣٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٣٦:١٤١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٤٥٠٠:٠٤:٠٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٥:٠٤١٢:٤٣:٠٥١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٢٠٠٠:٠٣:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٣:٥٤١٢:٤٢:٤٧١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٥٥٠٠:٠٣:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٢:٤٤١٢:٤٢:٢٩١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠٣:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣١:٣٤١٢:٤٢:١١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٠٤٠٠:٠٢:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤١:٥٣١٨:٥٣:٤٨١٩:١٠:٣٩٠٠:٠٢:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٢٠٦:٢٩:١٤١٢:٤١:٣٥١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:١٣٠٠:٠٢:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٢:٤١:١٧١٨:٥٤:٥٦١٩:١١:٤٨٠٠:٠١:٤٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٦:٥٥١٢:٤٠:٥٩١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٢٣٠٠:٠١:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٥:٤٦١٢:٤٠:٤١١٨:٥٦:٠٣١٩:١٢:٥٧٠٠:٠١:٠٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٠:٢٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٣٢٠٠:٠٠:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٣:٢٨١٢:٤٠:٠٦١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٠:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٢:٢٠١٢:٣٩:٤٩١٨:٥٧:٤٥١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٩:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢١:١٢١٢:٣٩:٣٢١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:١٧٢٣:٥٩:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٩:١٥١٨:٥٨:٥٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٩:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٨:٥٧١٢:٣٨:٥٨١٨:٥٩:٢٦١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٨:٥٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٧:٥٠١٢:٣٨:٤٢١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٨:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٦:٤٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٣٨٢٣:٥٨:١٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٣٨:١٠١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:١٤٢٣:٥٧:٤٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٤:٣٢١٢:٣٧:٥٤١٩:٠١:٤٣١٩:١٨:٥٠٢٣:٥٧:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٢٦٢٣:٥٧:٠٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٢:٢٢١٢:٣٧:٢٤١٩:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٠٢٢٣:٥٦:٤٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:١٩١٢:٣٧:١٠١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٣٩٢٣:٥٦:٢٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٠:١٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:١٥٢٣:٥٦:٠٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٥٢٢٣:٥٥:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:١١١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٥:٣١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٧:١٠١٢:٣٦:١٥١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٥٥:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باغ تک روستای باغ تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باغ تک روستای باغ تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ تک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ تک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ تک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ تک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ تک

روستای باغ تک بر روی نقشه

روستای باغ تک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ تک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ تک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ تک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باغ تک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای باغ تک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ تک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ تک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ تک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ تک
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ تک
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باغ تک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ تک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ تک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا باغ تک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ تک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ تک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو