جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ تتو

لاله زار | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ تتو


اذان صبح: ٠٤:١٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:١٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٥٦:١٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ تتو (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای باغ تتو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای باغ تتو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ تتو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
گروهی از مردم اندكی از ثروت كلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند. این خودخواهی و این شهرت پرستی كه به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنها را تباه می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ تتو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ تتو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ تتو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ تتو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ تتو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ تتو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٠:٣٠١٩:١٦:٢٥١٩:٣٤:٠٦٢٣:٥٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٠:٢١١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٠:١٢١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٠:٠٤١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٩:٥٦١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٩:٤٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٢٦٢٣:٥٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٩:٣٠١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٩:٢١١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٩:١٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٩:١٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٩:١٠١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٤٩٢٣:٥٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٣٠٢٣:٥٤:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٠٩٢٣:٥٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٩:١١١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٩:١٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٢٧٢٣:٥٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٩:١٧١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٠٦٢٣:٥٤:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٣٢٣:٥٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٩:٣١١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٣٨٢٣:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ تتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ تتو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باغ تتو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ تتو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ تتو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باغ تتو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ تتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ تتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ تتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ تتو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ تتو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ تتو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ تتو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ تتو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ تتو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٥٠٥:٣١:١٦١١:٣٥:١٤١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٥:٣٥٢٢:٥٦:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣١:٤٨١١:٣٤:٥٣١٧:٣٧:٣١١٧:٥٤:٢١٢٢:٥٥:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٣٢:٢٠١١:٣٤:٣٢١٧:٣٦:١٧١٧:٥٣:٠٨٢٢:٥٥:٣٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠١٠٥:٣٢:٥٣١١:٣٤:١١١٧:٣٥:٠٣١٧:٥١:٥٤٢٢:٥٥:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٣:٢٥١١:٣٣:٥١١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٠:٤١٢٢:٥٥:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٣٣:٥٨١١:٣٣:٣١١٧:٣٢:٣٧١٧:٤٩:٢٨٢٢:٥٤:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٤:٣٠١١:٣٣:١١١٧:٣١:٢٤١٧:٤٨:١٥٢٢:٥٤:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٣٥:٠٤١١:٣٢:٥١١٧:٣٠:١٢١٧:٤٧:٠٣٢٢:٥٤:٠٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٣٥:٣٧١١:٣٢:٣١١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٥:٥١٢٢:٥٣:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٣٦:١٠١١:٣٢:١٢١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٤:٣٩٢٢:٥٣:٢٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٣٦:٤٤١١:٣١:٥٣١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٣:٢٨٢٢:٥٣:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٣٧:١٨١١:٣١:٣٤١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٢:١٧٢٢:٥٢:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٥:٣٧:٥٢١١:٣١:١٦١٧:٢٤:١٤١٧:٤١:٠٧٢٢:٥٢:٣١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٣٨:٢٧١١:٣٠:٥٨١٧:٢٣:٠٤١٧:٣٩:٥٧٢٢:٥٢:١٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٣٩:٠١١١:٣٠:٤٠١٧:٢١:٥٤١٧:٣٨:٤٨٢٢:٥١:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٣٩:٣٦١١:٣٠:٢٣١٧:٢٠:٤٤١٧:٣٧:٣٩٢٢:٥١:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٠:١٢١١:٣٠:٠٦١٧:١٩:٣٦١٧:٣٦:٣١٢٢:٥١:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٠:٤٧١١:٢٩:٥٠١٧:١٨:٢٧١٧:٣٥:٢٤٢٢:٥١:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤١:٢٣١١:٢٩:٣٤١٧:١٧:٢٠١٧:٣٤:١٧٢٢:٥٠:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٢:٠٠١١:٢٩:١٩١٧:١٦:١٢١٧:٣٣:١١٢٢:٥٠:٣٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٢:٣٦١١:٢٩:٠٤١٧:١٥:٠٦١٧:٣٢:٠٥٢٢:٥٠:١٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٣:١٣١١:٢٨:٤٩١٧:١٤:٠٠١٧:٣١:٠٠٢٢:٤٩:٥٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٣:٥١١١:٢٨:٣٥١٧:١٢:٥٥١٧:٢٩:٥٦٢٢:٤٩:٤٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٤:٢٩١١:٢٨:٢٢١٧:١١:٥١١٧:٢٨:٥٣٢٢:٤٩:٢٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٥:٠٧١١:٢٨:٠٩١٧:١٠:٤٧١٧:٢٧:٥١٢٢:٤٩:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٤٥:٤٥١١:٢٧:٥٧١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٦:٤٩٢٢:٤٩:٠١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٢٤١١:٢٧:٤٥١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٥:٤٩٢٢:٤٨:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٧:٠٤١١:٢٧:٣٤١٧:٠٧:٤١١٧:٢٤:٤٩٢٢:٤٨:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٤٧:٤٤١١:٢٧:٢٤١٧:٠٦:٤١١٧:٢٣:٥٠٢٢:٤٨:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٤٨:٢٤١١:٢٧:١٥١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٢:٥٢٢٢:٤٨:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ تتو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ تتو روستای باغ تتو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ تتو روستای باغ تتو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ تتو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ تتو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ تتو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ تتو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ تتو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ تتو

روستای باغ تتو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ تتو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ تتو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ تتو
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای باغ تتو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای باغ تتو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ تتو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ تتو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ تتو رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ تتو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ تتو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ تتو
افق شرعی امروز فردا باغ تتو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ تتو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ تتو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ تتو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ تتو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ تتو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو