جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ بیگلری

سرفیروز آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باغ بیگلری


اذان صبح: ٠٤:٢٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٧

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ بیگلری (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای باغ بیگلری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ بیگلری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بیگلری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ بیگلری

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ بیگلری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بیگلری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ بیگلری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بیگلری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ بیگلری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:١٥١٣:١٩:١٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:١٠١٣:١٩:٠١٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٨:٤٤٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٣٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٨:٣٧٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٣:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٧٠٦:٣١:٥٧١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٨:١٧٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٢:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٨:١١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣١:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٨:٠٦٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٨:٠١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣١:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:١١١٣:١٧:٥٧٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٣١:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٥:١٨١٣:١٧:٥٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٧:٥١٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٧:٤٩٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٧:٤٧٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٠:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٥٧١٣:١٧:٤٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:١٠١٣:١٧:٤٦٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٠:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٧:٤٦٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٩:٤٠١٣:١٧:٤٦٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٥٧١٣:١٧:٤٨٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٨:١٦١٣:١٧:٤٩٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٢٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٧:٣٦١٣:١٧:٥٢٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٩:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٦:٥٧١٣:١٧:٥٥٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٦:٢١١٣:١٧:٥٨٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٩:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٥:٤٥١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٩:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٥:١١١٣:١٨:٠٧٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٢٠٠٠:٢٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٤:٣٩١٣:١٨:١٢٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٢٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بیگلری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بیگلری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بیگلری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ بیگلری

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای باغ بیگلری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ بیگلری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بیگلری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای باغ بیگلری

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ بیگلری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بیگلری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بیگلری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ بیگلری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بیگلری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بیگلری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ بیگلری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بیگلری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بیگلری

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٠:٢٧١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٢:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٠:٤١١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٣٢:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٢٣:٤٦٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٢:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:١١:١٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:١٩٠٠:٣٢:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١١:٣٢١٣:٢٤:١٢٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٣:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:١١:٥١١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٣٣:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٢:١٢١٣:٢٤:٣٧٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٣٣:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٤:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٣٤:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٣٤:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٤:١٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٤:٥١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٤:٤١١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٥:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٥:١٠١٣:٢٥:٥٨٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٥:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٥:٣٩١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٣٥:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٦:١٠١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٣٥:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٦:٤١١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣٦:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٧:١٤١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٦:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:٤٦٢٠:٣٥:٣٠٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٦:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٥:١٢٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٣٦:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٧:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٣٧:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٢٠:٠٦١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:١٧٠٠:٣٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢٧:٢٢٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٣٧:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٨:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٣٨:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٨:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣٨:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٧:٤٦٢٠:٣١:١٧٢٠:٥١:١١٠٠:٣٩:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢٧:٤٩٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٩:١٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٣٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ بیگلری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بیگلری روستای باغ بیگلری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بیگلری روستای باغ بیگلری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ بیگلری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بیگلری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ بیگلری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ بیگلری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ بیگلری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ بیگلری

روستای باغ بیگلری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ بیگلری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ بیگلری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ بیگلری
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ بیگلری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای باغ بیگلری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بیگلری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ بیگلری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ بیگلری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ بیگلری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ بیگلری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ بیگلری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ بیگلری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ بیگلری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ بیگلری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بیگلری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بیگلری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ بیگلری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو