جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ بندکوچک


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ بندکوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بندکوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بندکوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ بندکوچک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بندکوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ بندکوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بندکوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ بندکوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٢٢٠٠:١١:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٥٨٠٠:١١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:١٥١٢:٥٢:٣١١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٤٠٠:١١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١٠٠٠:١٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٢:١٥١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:١١١٢:٥١:٥٥١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:٢٥١٢:٥١:٥٠١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٩:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٥١:٤٥١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٩:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:١١:٥٦١٢:٥١:٤٠١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٩:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:١٤١٢:٥١:٣٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٣٣١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٩:٥١١٢:٥١:٣٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٦٠٠:٠٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:١٢١٢:٥١:٢٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥١:٢٦١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٨:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥١:٢٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٨:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥١:٢٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٨:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥١:٢٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥١:٢٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥١:٣١١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:١١١٢:٥١:٣٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٨:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٣٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٤١١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥١:٤٦١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥١:٥١١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندکوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندکوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندکوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ بندکوچک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ بندکوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ بندکوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بندکوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ بندکوچک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ بندکوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بندکوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بندکوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ بندکوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندکوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ بندکوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بندکوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندکوچک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٣:٢٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٨:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٣:٥٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٨:٢٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٤:٢٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٨:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٣٦١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٨:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:٣٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٨:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٠٢١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٨:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٦:٣٥١٣:٠١:٣٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٨:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٧:٠٧١٣:٠١:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٨:٥٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٧:٣٩١٣:٠١:٢٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٩:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:١١١٣:٠١:٢٦١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٩:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٨:٤٣١٣:٠١:٢٢١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٩:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:١٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٩:١١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:١٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٩:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٣٠٠:١٩:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠١:٠١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٩:١٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٩:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٩:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٩:١١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٩:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:١٦٠٠:١٩:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٠:١١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٩:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٨:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٣٥٠٠:١٨:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٩:٣٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٨:٤٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٨:٤٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥٩:١٣١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٨:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٧:٠٢١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٨:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٨:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٨:٠٢١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٨:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٨:١٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٨:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٦:٤١١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ بندکوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندکوچک روستای باغ بندکوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندکوچک روستای باغ بندکوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ بندکوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ بندکوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ بندکوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ بندکوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ بندکوچک

روستای باغ بندکوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ بندکوچک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بندکوچک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ بندکوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بندکوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ بندکوچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ بندکوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ بندکوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ بندکوچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ بندکوچک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ بندکوچک
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بندکوچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ بندکوچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندکوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو