جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ بندبزرگ


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٠

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باغ بندبزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بندبزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بندبزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بنجامین فرانكلین
استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ بندبزرگ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بندبزرگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ بندبزرگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بندبزرگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ بندبزرگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٤٦٠٠:١١:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢١٠٠:١١:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٥٧٠٠:١١:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:١٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٣٠٠:١١:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٠:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٢:١٤١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:٠٩١٢:٥١:٥٤١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٠:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٢٣١٢:٥١:٤٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١١٠٠:٠٩:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٢:٣٨١٢:٥١:٤٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٩:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:١١:٥٥١٢:٥١:٣٩١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٩:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:١٢١٢:٥١:٣٥١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٩:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٣٠١٢:٥١:٣١١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٢٩١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٩:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:١٠١٢:٥١:٢٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٨:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥١:٢٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٨:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥١:٢٤١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٨:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٧:١٩١٢:٥١:٢٣١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١١٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٨:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٨:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥١:٢٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٨:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥١:٣٢١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٥١:٣٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٧:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٥١:٤٠١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٧:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٥١:٤٥١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥١:٥٠١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندبزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندبزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بندبزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ بندبزرگ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ بندبزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ بندبزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بندبزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ بندبزرگ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ بندبزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بندبزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بندبزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ بندبزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندبزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ بندبزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بندبزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندبزرگ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٣:٢١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٣:٥٣١٣:٠١:٣٣١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٨:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٨:٢٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٨:٣٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٥:٢٩١٣:٠١:٣٤١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٨:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٦:٠١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٨:٤٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٦:٣٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٨:٥٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٧:٠٥١٣:٠١:٣٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٨:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:٣٧١٣:٠١:٢٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٩:٠١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٨:١٠١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٩:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٠١:٢١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٩:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٩:١٤١٣:٠١:١٦١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٩:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٩:٤٦١٣:٠١:١١١٩:٤٢:١٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:١١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٢٠٠:١٩:١٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠١:٠٠١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٩:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٩:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٩:١٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٩:١٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٩:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٠:١٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:١٦٠٠:١٩:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٩:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٨:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٤٠٠:١٨:٥٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٨:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٨:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٩:١٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٨:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٨:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٧:٣٠١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٨:٢٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٨:٣١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٨:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٨:٢٩١٢:٥٨:١٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٨:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ بندبزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندبزرگ روستای باغ بندبزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بندبزرگ روستای باغ بندبزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ بندبزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ بندبزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ بندبزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ بندبزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ بندبزرگ

روستای باغ بندبزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ بندبزرگ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بندبزرگ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ بندبزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بندبزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ بندبزرگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ بندبزرگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ بندبزرگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ بندبزرگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا باغ بندبزرگ دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بندبزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ بندبزرگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ بندبزرگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ بندبزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو