جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ بزرگ

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ بزرگ


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ بزرگ (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای باغ بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل كره‌ای
صندلی گردان، می‌چرخد و می‌چرخد و از آنِ كسی‌ست كه روی آن بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ بزرگ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ بزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بزرگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ بزرگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بزرگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ بزرگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٠٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٠:٥١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:١٢١٣:٠٠:٤١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٩:٥١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٩:٤١١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١١:١٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٤:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٣١١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٩:٢٦١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٠١٠٠:١٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٣:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:١٣٠٠:١٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ بزرگ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ بزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ بزرگ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بزرگ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٣:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٣:١٤١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٣:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٣:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٤:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٤:١٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢٤:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٤:٢٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٤:٢٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١١٠٠:٢٤:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٤:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٠١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٤:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٤:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٤:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٤:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٤:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٨:٣١١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٢١١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٤:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٨:١٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٨:٠١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٤:٣٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٤:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٤:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٤:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٤:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:٠١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٤:١٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٤:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٤:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٣:٥٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بزرگ روستای باغ بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بزرگ روستای باغ بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ بزرگ

روستای باغ بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ بزرگ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باغ بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ بزرگ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ بزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ بزرگ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ بزرگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بزرگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ بزرگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ بزرگ
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بزرگ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ بزرگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو