جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ بالا

رمکان | قشم | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ بالا


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٨
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٣
اذان مغرب: ١٧:١٣:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٥٦

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ بالا (شهرستان قشم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای باغ بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای باغ بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
شادمان بودن، از همان روز زایش، حق طبیعی شماست و هیچ لازم نیست كه وابسته به چیز دیگری باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ بالا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:١١:٣٥١٢:٤٣:٣٨١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:١٦٠٠:٠٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٣:٢٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٣:٥١٠٠:٠٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٩:٥٣١٢:٤٣:٢٠١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٢٥٠٠:٠٢:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٣:١٢١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٨:١٥١٢:٤٣:٠٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٣٥٠٠:٠١:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٢:٥٧١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:١٠٠٠:٠١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٢:٥٠١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٤٦٠٠:٠١:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٢:٤٤١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٢١٠٠:٠١:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠١:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٢:٣٣١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٣٢٠٠:٠٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٢:٢٩١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠٠:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٢:٢١١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٢:١٩١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٥٥٠٠:٠٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠١:٠٣١٢:٤٢:١٦١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٣١٠٠:٠٠:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤٢:١٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٢:١٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٢:١٣١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٢:١٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٢:١٤١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٩:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٢:١٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٢:١٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٢:١٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٢٧٢٣:٥٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٢:٣٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٢:٤٠١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:١١٢٣:٥٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٤:١١١٢:٤٢:٤٥١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ بالا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغ بالا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بالا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٤٩:٣٦١١:٣٠:١٤١٧:١٠:٣٢١٧:٢٧:١٨٢٢:٥٢:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٠:١١١١:٣٠:٠٦١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٦:٢٧٢٢:٥١:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٠:٤٨١١:٢٩:٥٨١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٥:٣٧٢٢:٥١:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥١:٢٥١١:٢٩:٥٢١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٤:٤٩٢٢:٥١:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٢:٠٢١١:٢٩:٤٦١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٤:٠١٢٢:٥١:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٢:٤٠١١:٢٩:٤٠١٧:٠٦:٢١١٧:٢٣:١٥٢٢:٥١:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٣:١٨١١:٢٩:٣٦١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٢:٢٩٢٢:٥١:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٣:٥٧١١:٢٩:٣٢١٧:٠٤:٤٨١٧:٢١:٤٥٢٢:٥١:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٤:٣٦١١:٢٩:٢٩١٧:٠٤:٠٣١٧:٢١:٠٢٢٢:٥١:٠١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٥:١٥١١:٢٩:٢٧١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٠:٢٠٢٢:٥٠:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٥:٥٥١١:٢٩:٢٦١٧:٠٢:٣٧١٧:١٩:٣٩٢٢:٥٠:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٥:٥٦:٣٥١١:٢٩:٢٥١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٠٠٢٢:٥٠:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٧:١٦١١:٢٩:٢٥١٧:٠١:١٦١٧:١٨:٢١٢٢:٥٠:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٥:٥٧:٥٧١١:٢٩:٢٦١٧:٠٠:٣٧١٧:١٧:٤٤٢٢:٥٠:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٥:٥٨:٣٨١١:٢٩:٢٨١٦:٥٩:٥٩١٧:١٧:٠٩٢٢:٥٠:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٩:٢٠١١:٢٩:٣١١٦:٥٩:٢٣١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٠:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٠:٠٢١١:٢٩:٣٤١٦:٥٨:٤٨١٧:١٦:٠١٢٢:٥٠:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٠:٤٥١١:٢٩:٣٨١٦:٥٨:١٤١٧:١٥:٢٩٢٢:٥٠:٤٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠١:٢٨١١:٢٩:٤٣١٦:٥٧:٤٢١٧:١٤:٥٨٢٢:٥٠:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:١١١١:٢٩:٤٩١٦:٥٧:١١١٧:١٤:٢٩٢٢:٥٠:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٢:٥٤١١:٢٩:٥٦١٦:٥٦:٤١١٧:١٤:٠٢٢٢:٥٠:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٣:٣٨١١:٣٠:٠٤١٦:٥٦:١٣١٧:١٣:٣٥٢٢:٥٠:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٤:٢٢١١:٣٠:١٢١٦:٥٥:٤٦١٧:١٣:١٠٢٢:٥١:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٥:٠٦١١:٣٠:٢١١٦:٥٥:٢١١٧:١٢:٤٧٢٢:٥١:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٥:٥١١١:٣٠:٣٢١٦:٥٤:٥٧١٧:١٢:٢٥٢٢:٥١:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٦:٣٥١١:٣٠:٤٣١٦:٥٤:٣٥١٧:١٢:٠٥٢٢:٥١:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٧:٢٠١١:٣٠:٥٥١٦:٥٤:١٤١٧:١١:٤٦٢٢:٥١:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٨:٠٦١١:٣١:٠٧١٦:٥٣:٥٥١٧:١١:٢٨٢٢:٥١:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٨:٥١١١:٣١:٢١١٦:٥٣:٣٧١٧:١١:١٢٢٢:٥١:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٩:٣٦١١:٣١:٣٥١٦:٥٣:٢١١٧:١٠:٥٨٢٢:٥٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بالا روستای باغ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای باغ بالا روستای باغ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ بالا

روستای باغ بالا بر روی نقشه

روستای باغ بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ بالا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای باغ بالا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای باغ بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ بالا
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باغ بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ بالا
افق شرعی امروز فردا باغ بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو