جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ امیر

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ امیر


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ امیر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای باغ امیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ امیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ امیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
بسیاری از نقاط روشن و درخشان زندگی ما در گرو تشویق هایی است كه از ما به عمل آمده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ امیر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ امیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ امیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ امیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ امیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ امیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٣٠٠:١٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٠٣١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:١٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:١٠١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٤٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٣٠٠:١٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٣:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:١٧٠٠:١٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:١١١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٢٠٠:١٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٩٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠١٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ امیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ امیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باغ امیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ امیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ امیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ امیر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٥:١٩٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٦:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٦:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٦:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٦:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٦:١١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٧:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٧:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٧:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٨:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٧:١٢٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٨:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٨:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠١:١٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٨:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٩:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٩:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٨:١٧٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٩:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٠:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٠:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢١:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢١:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢١:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢١:٤٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢١:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٢:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٢:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٢:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٢:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١١:٣٥١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ امیر روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ امیر روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ امیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باغ امیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ امیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ امیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ امیر

روستای باغ امیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ امیر
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باغ امیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باغ امیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ امیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ امیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ امیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ امیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ امیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ امیر
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ امیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ امیر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ امیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ امیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو