جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ امیر

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ امیر


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ امیر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای باغ امیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ امیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ امیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نیچه
تنها با دست نمی نویسم: پا نیز، همواره، همراهی نویسنده را می خواهد. استوار، آزاد و دلیر می دَوَد، گاهی بر دشت، گاهی بر كاغذ.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ امیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ امیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ امیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ امیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ امیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ امیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢١:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢١:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٣:١١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢١٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٠:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢٠:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٢:١٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٨٠٠:١٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠١:٥٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٨:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٤٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣١٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٣١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٦٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٢١١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠١٠٠:١٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٧:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٧١٣:٠١:٠١١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣١٠٠:١٧:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٦:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠١٠٠:١٦:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٧٠٠:١٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٥٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:٠٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ امیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ امیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ امیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ امیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ امیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ امیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ امیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ امیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٢:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٩٠٠:١٢:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠١٠٠:١٢:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٠:١٦٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٢:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٢:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٢:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٢:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٢:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٢:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٢:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٢:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠١:١٨٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٣:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٣:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٣:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٣:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٣:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٣:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:١٣:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:١٩٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٤:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٣٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٤:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٤٥٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٤:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٤:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٤:١٠٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٤:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٥:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٥:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٥:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ امیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ امیر روستای باغ امیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ امیر روستای باغ امیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ امیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ امیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ امیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ امیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ امیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ امیر

روستای باغ امیر بر روی نقشه

روستای باغ امیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ امیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ امیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باغ امیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ امیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ امیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ امیر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ امیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ امیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ امیر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ امیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ امیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ امیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ امیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ امیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو