جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ اصلاح نژاد


اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٥
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٢١:٢١
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای باغ اصلاح نژاد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ اصلاح نژاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
یك پیشه می‌تواند ابزاری برای هدف‌های پنهان و سركوب شده باشد، به همان سادگی كه می‌تواند فی‌نفسه، خود هدف باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ اصلاح نژاد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ اصلاح نژاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ اصلاح نژاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ اصلاح نژاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٤:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٦:١٦١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٢٠٠:١٤:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢١:١٩١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٤:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٧:٥١١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢١٠٠:١٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥٩٠٠:١٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٦:١٣١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٣:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:١٦٠٠:١٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١١٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٥:١١١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٢:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١١٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٢:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١١٠٠:١٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٢:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٤٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٨٠٠:١١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١١:٠٣١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٠٦٠٠:١١:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:١١:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٤:٥١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٣٠٠:١١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٤:٥١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠١٠٠:١١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٤:٥١١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣٩٠٠:١١:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٤:٥١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:١٨٠٠:١١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:١١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١١٠٠:١٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٥:١٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٥:١٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ اصلاح نژاد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ اصلاح نژاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ اصلاح نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باغ اصلاح نژاد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ اصلاح نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ اصلاح نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٥٢١١:٤٤:٢٨١٧:٠٢:٥١١٧:٢٠:٤٦٢٣:٠٤:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٤٠١١:٤٤:٤٤١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٣٣٢٣:٠٤:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٧:٢٧١١:٤٥:٠١١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٤:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٨:١٥١١:٤٥:١٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:١١٢٣:٠٥:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١١:٤٥:٣٧١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠٥:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٩:٥٠١١:٤٥:٥٧١٧:٠١:٥١١٧:١٩:٥٦٢٣:٠٥:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:٣٧١١:٤٦:١٧١٧:٠١:٤٤١٧:١٩:٥٠٢٣:٠٥:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣١:٢٤١١:٤٦:٣٧١٧:٠١:٣٩١٧:١٩:٤٧٢٣:٠٦:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٢:١١١١:٤٦:٥٨١٧:٠١:٣٥١٧:١٩:٤٥٢٣:٠٦:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٢:٥٧١١:٤٧:٢٠١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:٤٤٢٣:٠٦:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٧:٤٣١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:٤٥٢٣:٠٧:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٤:٢٩١١:٤٨:٠٦١٧:٠١:٣٤١٧:١٩:٤٨٢٣:٠٧:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:١٤١١:٤٨:٣٠١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٧:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٥:٥٩١١:٤٨:٥٤١٧:٠١:٤١١٧:١٩:٥٨٢٣:٠٨:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٦:٤٣١١:٤٩:١٩١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٨:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٧:٢٦١١:٤٩:٤٥١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:١٤٢٣:٠٨:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٨:٠٩١١:٥٠:١٠١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٢٤٢٣:٠٩:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٨:٥٢١١:٥٠:٣٧١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:٣٦٢٣:٠٩:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٣٩:٣٣١١:٥١:٠٤١٧:٠٢:٢٨١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٠:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:١٤١١:٥١:٣١١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٠٤٢٣:١٠:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٠:٥٥١١:٥١:٥٨١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٢١٢٣:١٠:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤١:٣٤١١:٥٢:٢٦١٧:٠٣:١٤١٧:٢١:٣٨٢٣:١١:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٢:١٣١١:٥٢:٥٥١٧:٠٣:٣٣١٧:٢١:٥٨٢٣:١١:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٢:٥٠١١:٥٣:٢٣١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:١٨٢٣:١٢:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٣:٢٧١١:٥٣:٥٢١٧:٠٤:١٤١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٤:٢١١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٣:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٤:٣٨١١:٥٤:٥١١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٣:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٥:١٢١١:٥٥:٢٠١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٣:٥٤٢٣:١٤:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٥:٤٤١١:٥٥:٥٠١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٢٢٢٣:١٤:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٦:١٦١١:٥٦:٢٠١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٤:٥٠٢٣:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ اصلاح نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ اصلاح نژاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ اصلاح نژاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ اصلاح نژاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ اصلاح نژاد

روستای باغ اصلاح نژاد بر روی نقشه

روستای باغ اصلاح نژاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ اصلاح نژاد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ اصلاح نژاد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ اصلاح نژاد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ اصلاح نژاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ اصلاح نژاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ اصلاح نژاد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ اصلاح نژاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو