جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ احمدعلی عباسی


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:١١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای باغ احمدعلی عباسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ احمدعلی عباسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ احمدعلی عباسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ احمدعلی عباسی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ احمدعلی عباسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغ احمدعلی عباسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ احمدعلی عباسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ احمدعلی عباسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٣:١٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٦٠٠:١١:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٣٠٠:١١:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٢:٥١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٩٠٠:١١:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢٦٠٠:١١:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٥:١٨١٢:٥٢:١٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:١٧٠٠:١٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٢:١٢١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٠:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٢:٠١١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٠٩١٢:٥١:٥٥١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٢٥١٢:٥١:٥١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٩:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٩:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥١:٤٣١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٩:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٩:١٧١٢:٥١:٤١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٨:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥١:٣٧١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٨:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥١:٣٦١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥١:٣٥١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٨:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥١:٣٦١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٨:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٠١١٢:٥١:٣٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥١:٣٩١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥١:٤١١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥١:٤٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥١:٥٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:١٠١٢:٥١:٥٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ احمدعلی عباسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ احمدعلی عباسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ احمدعلی عباسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ احمدعلی عباسی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ احمدعلی عباسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ احمدعلی عباسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ احمدعلی عباسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باغ احمدعلی عباسی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باغ احمدعلی عباسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ احمدعلی عباسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باغ احمدعلی عباسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ احمدعلی عباسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ احمدعلی عباسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغ احمدعلی عباسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ احمدعلی عباسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ احمدعلی عباسی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٩:١١١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٧:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٧:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٠:١١١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:١٦٠٠:١٧:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣١:١٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:١١٠٠:١٧:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٦:٣٥١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٦:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٢:٠٨١٢:٥٦:١٧١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٦:٥٩٠٠:١٦:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٥:٥٩١٩:١٨:٥٦١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٦:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٥:٤١١٩:١٧:٥١١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٦:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٥:٢٢١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٥:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٢:٥٥:٠٣١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:٣٠٠٠:١٥:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٤:٣٢١٢:٥٤:٤٤١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٢١٠٠:١٥:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٤:٢٤١٩:١٣:٢٣١٩:٣٠:١٢٠٠:١٥:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٤:٠٤١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٠٣٠٠:١٤:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٥:٥٧١٢:٥٣:٤٤١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٥٣٠٠:١٤:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٣:٢٤١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٦:٤٣٠٠:١٤:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٥:٣٣٠٠:١٤:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٣٧:٢١١٢:٥٢:٤٢١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٢٣٠٠:١٣:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٣٧:٤٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:١٢٠٠:١٣:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٣٨:١٦١٢:٥٢:٠٠١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٠١٠٠:١٣:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٣٨:٤٤١٢:٥١:٣٩١٩:٠٤:٠٩١٩:٢٠:٥٠٠٠:١٢:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٣٩:١٢١٢:٥١:١٨١٩:٠٢:٥٩١٩:١٩:٣٩٠٠:١٢:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٣٩:٣٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٠١:٤٨١٩:١٨:٢٨٠٠:١٢:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٠:٠٧١٢:٥٠:٣٥١٩:٠٠:٣٨١٩:١٧:١٧٠٠:١١:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٠:١٤١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٠٥٠٠:١١:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤١:٠٣١٢:٤٩:٥٢١٨:٥٨:١٦١٩:١٤:٥٤٠٠:١١:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤١:٣٠١٢:٤٩:٣١١٨:٥٧:٠٥١٩:١٣:٤٣٠٠:١١:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤١:٥٨١٢:٤٩:٠٩١٨:٥٥:٥٥١٩:١٢:٣١٠٠:١٠:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٢:٢٦١٢:٤٨:٤٨١٨:٥٤:٤٤١٩:١١:٢٠٠٠:١٠:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٢:٥٥١٢:٤٨:٢٦١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٠٩٢٣:٤٠:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٣:٢٣١١:٤٨:٠٥١٧:٥٢:٢٢١٨:٠٨:٥٨٢٣:٠٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغ احمدعلی عباسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ احمدعلی عباسی روستای باغ احمدعلی عباسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باغ احمدعلی عباسی روستای باغ احمدعلی عباسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ احمدعلی عباسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ احمدعلی عباسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ احمدعلی عباسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ احمدعلی عباسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ احمدعلی عباسی

روستای باغ احمدعلی عباسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ احمدعلی عباسی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باغ احمدعلی عباسی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باغ احمدعلی عباسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغ احمدعلی عباسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ احمدعلی عباسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ احمدعلی عباسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق باغ احمدعلی عباسی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغ احمدعلی عباسی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ احمدعلی عباسی
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ احمدعلی عباسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باغ احمدعلی عباسی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ احمدعلی عباسی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ احمدعلی عباسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو