جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باغیک

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز باغیک

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٤٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغیک (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر باغیک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باغیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغیک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغیک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باغیک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغیک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٨:١٦١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٥:٣٥١٣:٠٨:٠١١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:٢٠١٣:٠٧:٤٨١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٢١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢١:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢١:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢١:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:١٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢١:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٠:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٠:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٠:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٨٠٠:١٩:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:١٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠٩٠٠:١٩:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:١٣١٣:٠٥:١٩١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٥٩٠٠:١٩:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:١١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٦:١١١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٤١٠٠:١٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٥:١١١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٤:١٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٨:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٣:١٥١٣:٠٤:٥١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:١٣٠٠:١٧:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٧:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٢٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠٤:٤١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:١٥٠٠:١٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٧:١١١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغیک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باغیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باغیک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغیک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغیک شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغیک شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٦:٢٣١٢:٠٠:٥٠١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٢:٣٣٢٣:١٩:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٧:٠٦١٢:٠٠:٢٩١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٠٨٢٣:١٩:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٠٠:٠٨١٨:٠١:٥٤١٨:١٩:٤٢٢٣:١٨:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١١:٥٩:٤٧١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:١٧٢٣:١٨:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٩:١٧١١:٥٩:٢٧١٧:٥٩:٠٤١٨:١٦:٥٢٢٣:١٨:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٠:٠١١١:٥٩:٠٦١٧:٥٧:٤٠١٨:١٥:٢٨٢٣:١٨:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٠:٤٥١١:٥٨:٤٦١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٠٣٢٣:١٧:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠١:٢٩١١:٥٨:٢٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٣٩٢٣:١٧:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٢:١٤١١:٥٨:٠٦١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:١٦٢٣:١٧:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٢:٥٨١١:٥٧:٤٧١٧:٥٢:٠٤١٨:٠٩:٥٣٢٣:١٦:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٣:٤٣١١:٥٧:٢٨١٧:٥٠:٤١١٨:٠٨:٣٠٢٣:١٦:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٤:٢٩١١:٥٧:٠٩١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٠٨٢٣:١٦:١٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٥:١٤١١:٥٦:٥٠١٧:٤٧:٥٦١٨:٠٥:٤٦٢٣:١٥:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٦:٠٠١١:٥٦:٣٢١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٤:٢٤٢٣:١٥:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٦:٤٦١١:٥٦:١٥١٧:٤٥:١٢١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٥:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٥:٥٧١٧:٤٣:٥١١٨:٠١:٤٤٢٣:١٥:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٨:١٩١١:٥٥:٤٠١٧:٤٢:٣١١٨:٠٠:٢٤٢٣:١٤:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٩:٠٦١١:٥٥:٢٤١٧:٤١:١١١٧:٥٩:٠٥٢٣:١٤:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٩:٥٣١١:٥٥:٠٨١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:٤٧٢٣:١٤:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٠:٤١١١:٥٤:٥٢١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٣:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:١١:٢٩١١:٥٤:٣٧١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:١٣٢٣:١٣:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٢:١٨١١:٥٤:٢٣١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٣:٥٧٢٣:١٣:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٠٦١١:٥٤:٠٩١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٤٢٢٣:١٣:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٥٥١١:٥٣:٥٦١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٢٨٢٣:١٢:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٤٥١١:٥٣:٤٣١٧:٣٢:١٢١٧:٥٠:١٤٢٣:١٢:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٣٥١١:٥٣:٣١١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٩:٠٢٢٣:١٢:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٢٥١١:٥٣:١٩١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٧:٥٠٢٣:١٢:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:١٦١١:٥٣:٠٨١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٣٩٢٣:١٢:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:٠٧١١:٥٢:٥٨١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٢٩٢٣:١١:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:٥٨١١:٥٢:٤٨١٧:٢٦:١١١٧:٤٤:٢١٢٣:١١:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغیک

باغ یک روستایی از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران است

شهر باغیک در ویکیپدیا

شهر باغیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغیک بر روی نقشه

شهر باغیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغیک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باغیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغیک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغیک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغیک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغیک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باغیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغیک
افق شرعی امروز فردا باغیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باغیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو