جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغیک

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز باغیک


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥٠

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغیک (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر باغیک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر باغیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا مردم چیزی بهتر از خوش خلقی دریافت نكرد‌ه‌اند (زیرا آسایش و رحمت الهی را به همراه دارد و میان انسان‌ها محبوب می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغیک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢١:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٦:١٠١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٥:١٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٨:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٨:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٨:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٥١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٧٠٠:١٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٧:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٦:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٦:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٥:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٥:٠٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:١١٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغیک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر باغیک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر باغیک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٣:٥٤١٢:٠٩:٣٣١٧:٠٥:١٧١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٥:٢٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٤:١٣١٢:١٠:٠٣١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:٥٣٢٣:٢٥:٥٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٤:٣٠١٢:١٠:٣٢١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢٦:٢٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٤:٤٦١٢:١١:٠١١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:١٦٢٣:٢٦:٥٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٥:٠٠١٢:١١:٣٠١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٧:٢٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٥:١٢١٢:١١:٥٨١٧:٠٨:٥١١٧:٢٨:٤٣٢٣:٢٧:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٥:٢٢١٢:١٢:٢٦١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٨:٢٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٥:٣٠١٢:١٢:٥٤١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:١٥٢٣:٢٨:٥٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٥:٣٧١٢:١٣:٢١١٧:١١:١٤١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٩:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٥:٤١١٢:١٣:٤٧١٧:١٢:٠٣١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٩:٥٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٥:٤٤١٢:١٤:١٤١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣٠:٢٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٥:٤٥١٢:١٤:٤٠١٧:١٣:٤٥١٧:٣٣:٢٩٢٣:٣٠:٥١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:٤٣١٢:١٥:٠٥١٧:١٤:٣٨١٧:٣٤:٢٠٢٣:٣١:١٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٤٠١٢:١٥:٣٠١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:١١٢٣:٣١:٤٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٥:٣٥١٢:١٥:٥٤١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٢:١٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:٢٨١٢:١٦:١٧١٧:١٧:١٩١٧:٣٦:٥٦٢٣:٣٢:٣٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٢٠١٢:١٦:٤٠١٧:١٨:١٤١٧:٣٧:٤٩٢٣:٣٣:٠٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٥:٠٩١٢:١٧:٠٣١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٣٢٣:٣٣:٣٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٤:٥٧١٢:١٧:٢٤١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٣٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٤:٤٢١٢:١٧:٤٦١٧:٢١:٠٤١٧:٤٠:٣٣٢٣:٣٤:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٢٦١٢:١٨:٠٦١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٢٨٢٣:٣٤:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٤:٠٨١٢:١٨:٢٦١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٥:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٧:١١٠٧:١٣:٤٨١٢:١٨:٤٥١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:٢١٢٣:٣٥:٢٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٣:٢٦١٢:١٩:٠٣١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:١٧٢٣:٣٥:٥٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٣:٠٣١٢:١٩:٢١١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٥:١٤٢٣:٣٦:١١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٢:٣٨١٢:١٩:٣٨١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٦:١٢٢٣:٣٦:٣١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٢:١١١٢:١٩:٥٤١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٧:٠٩٢٣:٣٦:٥١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١١:٤٢١٢:٢٠:٠٩١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:٠٧٢٣:٣٧:١٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١١:١١١٢:٢٠:٢٤١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٩:٠٥٢٣:٣٧:٢٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١٠:٣٩١٢:٢٠:٣٨١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر باغیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر باغیک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١١:٢٣١٢:٠٦:٣٤١٧:٠١:٤٦١٧:٢١:٤٤٢٣:٢٢:٢٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١١:٥٢١٢:٠٧:٠٤١٧:٠٢:١٧١٧:٢٢:١٦٢٣:٢٢:٥٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٧:٣٤١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٣:٢٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٢٠٧:١٢:٤٦١٢:٠٨:٠٤١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٣:٢٣٢٣:٢٣:٥٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٣:١٠١٢:٠٨:٣٤١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٥٨٢٣:٢٤:٢٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٣:٣٣١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٤:٣٥٢٣:٢٤:٥٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٣:٥٤١٢:٠٩:٣٣١٧:٠٥:١٧١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٥:٢٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٤:١٣١٢:١٠:٠٣١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:٥٣٢٣:٢٥:٥٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٤:٣٠١٢:١٠:٣٢١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢٦:٢٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٤:٤٦١٢:١١:٠١١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:١٦٢٣:٢٦:٥٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٥:٠٠١٢:١١:٣٠١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٧:٢٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٥:١٢١٢:١١:٥٨١٧:٠٨:٥١١٧:٢٨:٤٣٢٣:٢٧:٥٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٥:٢٢١٢:١٢:٢٦١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٨:٢٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٥:٣٠١٢:١٢:٥٤١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:١٥٢٣:٢٨:٥٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٥:٣٧١٢:١٣:٢١١٧:١١:١٤١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٩:٢٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٥:٤١١٢:١٣:٤٧١٧:١٢:٠٣١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٩:٥٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٥:٤٤١٢:١٤:١٤١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣٠:٢٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٥:٤٥١٢:١٤:٤٠١٧:١٣:٤٥١٧:٣٣:٢٩٢٣:٣٠:٥١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:٤٣١٢:١٥:٠٥١٧:١٤:٣٨١٧:٣٤:٢٠٢٣:٣١:١٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٤٠١٢:١٥:٣٠١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:١١٢٣:٣١:٤٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٥:٣٥١٢:١٥:٥٤١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٢:١٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:٢٨١٢:١٦:١٧١٧:١٧:١٩١٧:٣٦:٥٦٢٣:٣٢:٣٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٢٠١٢:١٦:٤٠١٧:١٨:١٤١٧:٣٧:٤٩٢٣:٣٣:٠٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٥:٠٩١٢:١٧:٠٣١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤٣٢٣:٣٣:٣٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٤:٥٧١٢:١٧:٢٤١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٣٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٤:٤٢١٢:١٧:٤٦١٧:٢١:٠٤١٧:٤٠:٣٣٢٣:٣٤:١٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٢٦١٢:١٨:٠٦١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٢٨٢٣:٣٤:٤٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٤:٠٨١٢:١٨:٢٦١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٥:٠٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٣:٤٨١٢:١٨:٤٥١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:٢١٢٣:٣٥:٢٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٣:٢٦١٢:١٩:٠٣١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:١٧٢٣:٣٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر باغیک شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر باغیک شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغیک

باغ یک روستایی از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران است

شهر باغیک در ویکیپدیا

شهر باغیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغیک بر روی نقشه

شهر باغیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغیک
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغیک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغیک
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ باغیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ باغیک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغیک
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغیک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو