جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغیک

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز باغیک


اذان صبح: ٠٥:٣١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغیک (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر باغیک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر باغیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

فرانسیس تامپسون
شاعر باید در قلب خود بیندیشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغیک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٦:١٠١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٥١١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢١:١٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٥:١٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٩:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٥١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٧:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٧٠٠:١٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٧:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٧:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٧:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٦:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٦:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٦:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٦:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٥:٠٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:١١٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغیک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر باغیک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر باغیک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٣:٤٩١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٤٢٠٠:٣١:٤٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٣:٣١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣١:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٣:١٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:١٨٠٠:٣١:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٩:١٤١٣:١٢:٥٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٠٦٠٠:٣٠:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٧:٥١١٣:١٢:٣٧١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٠:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٢٩١٣:١٢:١٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٤٢٠٠:٢٩:٥٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٥:٠٦١٣:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٣٠٠٠:٢٩:٣٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٣:٤٤١٣:١١:٤٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٩:١٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:١١:٢٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٥٠٠:٢٨:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٠١١٣:١١:٠٩١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢٨:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٠:٥١١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٨:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:١٩١٣:١٠:٣٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٣٠٠٠:٢٧:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٠:١٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:١٨٠٠:٢٧:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٠:٠١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:٥٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٦:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:٠٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٤١١٣:٠٩:١٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٥:٤٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٥:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٨:٤١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٥:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:١٤٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:٤١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠٨:١٢١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٤:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٧:٥٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٣:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٣:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:١٨١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٢:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢١:٥٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٦:٣١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢١:٣٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:٤١١٢:١٥:٣٧١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٧:٥٥٠٠:٠٣:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٠:١٨١٣:١٥:١٩١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٣٠٧:٠٨:٥٥١٣:١٥:٠١١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٣١٠٠:٣٣:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٧:٣٢١٣:١٤:٤٣١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:١٩٠٠:٣٢:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٤:٢٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٠٧٠٠:٣٢:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٤٦١٣:١٤:٠٧١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٥٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٣:٤٩١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٤٢٠٠:٣١:٤٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٣:٣١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣١:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٣:١٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:١٨٠٠:٣١:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٩:١٤١٣:١٢:٥٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٠٦٠٠:٣٠:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٧:٥١١٣:١٢:٣٧١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٠:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٢٩١٣:١٢:١٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٤٢٠٠:٢٩:٥٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٥:٠٦١٣:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٣٠٠٠:٢٩:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٣:٤٤١٣:١١:٤٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٩:١٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:١١:٢٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٥٠٠:٢٨:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٠١١٣:١١:٠٩١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢٨:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٠:٥١١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٨:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:١٩١٣:١٠:٣٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٣٠٠٠:٢٧:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٠:١٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:١٨٠٠:٢٧:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٠:٠١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:٥٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٥٥٠٠:٢٦:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:٠٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٤١١٣:٠٩:١٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٥:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٨:٤١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٥:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٤٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:٤١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠٨:١٢١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٤:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٧:٥٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٣:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٣:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:١٨١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باغیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک شهر باغیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر باغیک شهر باغیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغیک

باغ یک روستایی از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم در استان قم ایران است

شهر باغیک در ویکیپدیا

شهر باغیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغیک بر روی نقشه

شهر باغیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغیک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر باغیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغیک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا باغیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغیک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باغیک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغیک
زمان پخش اذان زنده به افق باغیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو