جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغین

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باغین


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٧
اذان ظهر: ١١:٢٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٣٣

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغین (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر باغین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باغین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
هیچ یك از امور بشری ارزش تشویش ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغین

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٠:٢٩١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٠:٢٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٠:١١١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠١:١٧١٢:٤٠:٠٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:١١٢٣:٥٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٩:٥٥١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٥٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٩:٤١١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٦:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٣٨٢٣:٥٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٥:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:١٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٩:١٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٥:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٥:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٤:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٩٢٣:٥٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١١٢٣:٥٤:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥٤:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٤:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٩:١٠١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٩:١٣١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٩:١٧١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٩:٢١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١١٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باغین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باغین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغین

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٤٩:٤٥١١:٢٧:٠٥١٧:٠٤:٠١١٧:٢١:٢٠٢٢:٤٧:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٠:٢٧١١:٢٦:٥٧١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٠:٢٣٢٢:٤٧:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥١:١٠١١:٢٦:٤٩١٧:٠٢:٠٥١٧:١٩:٢٧٢٢:٤٧:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥١:٥٤١١:٢٦:٤٣١٧:٠١:٠٨١٧:١٨:٣٢٢٢:٤٧:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٢:٣٧١١:٢٦:٣٧١٧:٠٠:١٣١٧:١٧:٣٨٢٢:٤٧:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٣:٢٢١١:٢٦:٣١١٦:٥٩:١٨١٧:١٦:٤٥٢٢:٤٧:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٤:٠٦١١:٢٦:٢٧١٦:٥٨:٢٥١٧:١٥:٥٤٢٢:٤٦:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٤:٥١١١:٢٦:٢٣١٦:٥٧:٣٢١٧:١٥:٠٣٢٢:٤٦:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٥:٣٧١١:٢٦:٢٠١٦:٥٦:٤١١٧:١٤:١٤٢٢:٤٦:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٦:٢٣١١:٢٦:١٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٣:٢٦٢٢:٤٦:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٧:٠٩١١:٢٦:١٦١٦:٥٥:٠٣١٧:١٢:٣٩٢٢:٤٦:٣١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٧:٥٥١١:٢٦:١٦١٦:٥٤:١٥١٧:١١:٥٣٢٢:٤٦:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٨:٤٢١١:٢٦:١٦١٦:٥٣:٢٩١٧:١١:٠٩٢٢:٤٦:٢٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٥:٥٩:٢٩١١:٢٦:١٧١٦:٥٢:٤٤١٧:١٠:٢٦٢٢:٤٦:٢٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٠:١٧١١:٢٦:١٩١٦:٥٢:٠٠١٧:٠٩:٤٤٢٢:٤٦:٢١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠١:٠٥١١:٢٦:٢١١٦:٥١:١٨١٧:٠٩:٠٤٢٢:٤٦:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠١:٥٣١١:٢٦:٢٥١٦:٥٠:٣٧١٧:٠٨:٢٥٢٢:٤٦:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٢:٤١١١:٢٦:٢٩١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٧:٤٨٢٢:٤٦:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٣:٣٠١١:٢٦:٣٤١٦:٤٩:١٩١٧:٠٧:١١٢٢:٤٦:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٤:١٨١١:٢٦:٤٠١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٦:٣٧٢٢:٤٦:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٥:٠٨١١:٢٦:٤٧١٦:٤٨:٠٧١٧:٠٦:٠٤٢٢:٤٦:٢٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٥:٥٧١١:٢٦:٥٤١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٥:٣٢٢٢:٤٦:٣٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١١:٢٧:٠٣١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٥:٠٢٢٢:٤٦:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٧:٣٦١١:٢٧:١٢١٦:٤٦:٣١١٧:٠٤:٣٣٢٢:٤٦:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٨:٢٦١١:٢٧:٢٢١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٤:٠٦٢٢:٤٦:٥١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٩:١٦١١:٢٧:٣٤١٦:٤٥:٣٤١٧:٠٣:٤١٢٢:٤٦:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٠:٠٦١١:٢٧:٤٥١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٣:١٧٢٢:٤٧:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:٥٦١١:٢٧:٥٨١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٢:٥٥٢٢:٤٧:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١١:٤٦١١:٢٨:١٢١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٢:٣٤٢٢:٤٧:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٢:٣٦١١:٢٨:٢٦١٦:٤٤:٠١١٧:٠٢:١٥٢٢:٤٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغین شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغین شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغین

باغین شهری است در استان کرمان ایران. باغین در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد

شهر باغین در ویکیپدیا

شهر باغین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغین بر روی نقشه

شهر باغین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغین
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باغین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر باغین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغین
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغین
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باغین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو