جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغین

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باغین


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢١
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١٦
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٢٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغین (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر باغین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر باغین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ساموئل جانسون
تشكر و حق شناسی ثمره درختی است كه با اصول صحیح پرورش یافته است و نمی توان این میوه را در میان كسانی یافت كه به گونه ای صحیح و اصولی پرورش نیافته اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٠:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٨:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٠:٢٩١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٠:٢٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٠:١١١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠١:١٧١٢:٤٠:٠٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:١١٢٣:٥٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٩:٥٥١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٥٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٩:٤١١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٦:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٣٨٢٣:٥٦:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٥:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:١٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٩:١٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٦٢٣:٥٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٤:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٩٢٣:٥٤:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١١٢٣:٥٤:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥٢٢٣:٥٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٩:٠٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٩:١٠١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٩:١٣١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٩:١٧١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٩:٢١١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٣:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١١٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر باغین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر باغین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باغین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باغین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤١:٤٨١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٥٧:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٢:٠٢١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٠٦٢٣:٥٧:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٢:١٧١٢:٤٥:٠٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:١٦٢٣:٥٧:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٥:١٧١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٥٧:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٢:٥١١٢:٤٥:٣٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥٨:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٥٨:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٨:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٤:١١١٢:٤٦:١٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٦:٣١١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٩:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٤٢٢٣:٥٩:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٦:٥٤١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٩:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٠:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٧:١٦١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٠:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٠:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٠:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠١:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠١:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٨:٠٤١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠١:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٨:١٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠١:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٨:٢٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٢:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠٢:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٢:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٢:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥١:٤١١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٢:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٨:٥٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٣:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٣:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٩:٠١١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٣:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٣:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٣:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٩:١٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باغین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باغین شهر باغین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باغین شهر باغین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر باغین

باغین شهری است در استان کرمان ایران. باغین در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد

شهر باغین در ویکیپدیا

شهر باغین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغین
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر باغین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر باغین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغین رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باغین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق باغین
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو