جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باغچه

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باغچه

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٥٨
اذان ظهر: ١١:٢٣:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٤١:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:١٨

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغچه (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر باغچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باغچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغچه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغچه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغچه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باغچه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغچه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغچه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٨:٤١١٢:٣١:٣٨١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٥٣٢٣:٤٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣١:٢٣١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣١:١٠١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٥:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٠:٣٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٠:١٨١٩:١٠:١٤١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٠:٠٦١٩:١١:٠٥١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٤:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٩:٥٥١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤٣:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٩:٤٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٣:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٩:٣٣١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٣:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٩:٢٣١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٢:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٩:١٤١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٢:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٩:٠٥١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٨:٥٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٢:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٨:٤٨١٩:١٧:٥٣١٩:٣٧:١٦٢٣:٤١:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٨:٤١١٩:١٨:٤٣١٩:٣٨:١٠٢٣:٤١:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٨:٣٤١٩:١٩:٣٤١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤١:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٨:٢٨١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٨:٢٢١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٠:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٨:١٧١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٨:١٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٣٣٢٣:٣٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٨:٠٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٢٧٢٣:٣٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٨:٠٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٢٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣٠:١١١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:١٣٢٣:٣٩:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٥٩٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٢٧:٣٥١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٥١٢٣:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باغچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغچه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باغچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باغچه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر باغچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باغچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باغچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر باغچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغچه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باغچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغچه شهر باغچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باغچه شهر باغچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باغچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغچه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغچه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٢٠٥:١٩:٣٧١١:٢٤:١٢١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٢٠٢٢:٤٢:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٢٠:٢٤١١:٢٣:٥١١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٥١٢٢:٤١:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٢١:١١١١:٢٣:٣٠١٧:٢٥:١٥١٧:٤٣:٢٢٢٢:٤١:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢١:٥٨١١:٢٣:١٠١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٥٣٢٢:٤١:١٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٢:٤٥١١:٢٢:٤٩١٧:٢٢:١٩١٧:٤٠:٢٥٢٢:٤١:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٢٣:٣٣١١:٢٢:٢٨١٧:٢٠:٥١١٧:٣٨:٥٧٢٢:٤٠:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٢٤:٢٠١١:٢٢:٠٨١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٢٩٢٢:٤٠:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٥:٠٨١١:٢١:٤٨١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٠٢٢٢:٤٠:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢٥:٥٦١١:٢١:٢٩١٧:١٦:٢٨١٧:٣٤:٣٥٢٢:٣٩:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٢٦:٤٤١١:٢١:٠٩١٧:١٥:٠١١٧:٣٣:٠٨٢٢:٣٩:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٢٧:٣٢١١:٢٠:٥٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣١:٤٢٢٢:٣٩:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٢٨:٢١١١:٢٠:٣١١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:١٦٢٢:٣٨:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٢٩:١٠١١:٢٠:١٣١٧:١٠:٤٢١٧:٢٨:٥١٢٢:٣٨:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٩:٥٩١١:١٩:٥٤١٧:٠٩:١٧١٧:٢٧:٢٦٢٢:٣٨:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٠:٤٩١١:١٩:٣٧١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٠٢٢٢:٣٧:٥٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣١:٣٨١١:١٩:١٩١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٤:٣٩٢٢:٣٧:٤١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٢:٢٩١١:١٩:٠٢١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٣:١٦٢٢:٣٧:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٣:١٩١١:١٨:٤٦١٧:٠٣:٤١١٧:٢١:٥٤٢٢:٣٧:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٤:١٠١١:١٨:٣٠١٧:٠٢:١٨١٧:٢٠:٣٢٢٢:٣٦:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٥:٠١١١:١٨:١٤١٧:٠٠:٥٦١٧:١٩:١١٢٢:٣٦:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٥:٥٢١١:١٧:٥٩١٦:٥٩:٣٥١٧:١٧:٥١٢٢:٣٦:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٦:٤٤١١:١٧:٤٥١٦:٥٨:١٥١٧:١٦:٣٢٢٢:٣٦:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٧:٣٦١١:١٧:٣١١٦:٥٦:٥٥١٧:١٥:١٣٢٢:٣٥:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٨:٢٩١١:١٧:١٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٣:٥٦٢٢:٣٥:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٣٩:٢٢١١:١٧:٠٥١٦:٥٤:١٨١٧:١٢:٣٩٢٢:٣٥:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٠:١٥١١:١٦:٥٣١٦:٥٣:٠٠١٧:١١:٢٣٢٢:٣٥:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤١:٠٩١١:١٦:٤١١٦:٥١:٤٤١٧:١٠:٠٨٢٢:٣٤:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٢:٠٣١١:١٦:٣٠١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٨:٥٤٢٢:٣٤:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٢:٥٧١١:١٦:٢٠١٦:٤٩:١٣١٧:٠٧:٤١٢٢:٣٤:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٣:٥٢١١:١٦:١٠١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٦:٢٩٢٢:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باغچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغچه شهر باغچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باغچه شهر باغچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغچه

باغچه (مشهد)، روستایی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است

شهر باغچه در ویکیپدیا

شهر باغچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغچه بر روی نقشه

شهر باغچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغچه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغچه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باغچه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر باغچه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باغچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باغچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغچه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغچه
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغچه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغچه
زمان پخش اذان زنده به افق باغچه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغچه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغچه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغچه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باغچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو