جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغملک

باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز باغملک


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:١٥
اذان مغرب: ١٨:١٦:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٠٨

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغملک (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر باغملک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر باغملک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغملک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

حضرت محمد (ص)
همه ی گناهان گذشته ی کسی که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی معتکف می شود آمرزیده می شود

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغملک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغملک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغملک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغملک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٥:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٧:٣١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٢:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٢:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٢:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٢:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢١:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٢١:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠١٠٠:٢١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٦:٠١١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:١٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٢١:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٣:١٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٦:٥١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغملک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر باغملک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر باغملک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٦:٢٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:١٧٢٣:٤١:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٥:٥٨١٢:٢٣:١٥١٧:٤٠:٥١١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٢:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢٣:٢٦١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٠٢٢٣:٤٢:١٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٣:٣٧١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٢:٢٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٤:١٨١٢:٢٣:٤٧١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٢:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٣:٤١١٢:٢٣:٥٥١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٢:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٣:٠٤١٢:٢٤:٠٣١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٤٣:٠٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٢٤١٢:٢٤:١١١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٣:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:١١٠٧:٠١:٤٤١٢:٢٤:١٧١٧:٤٧:١٢١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٣:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠١:٠١١٢:٢٤:٢٣١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٤:٢٧١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:٥٨٢٣:٤٣:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٩:٣٣١٢:٢٤:٣١١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٤٩٢٣:٤٣:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٤٣٠٦:٥٨:٤٧١٢:٢٤:٣٤١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٣:٥٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٠٢٠٦:٥٧:٥٩١٢:٢٤:٣٧١٧:٥١:٣٧١٨:٠٩:٣٠٢٣:٤٣:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٧:١٠١٢:٢٤:٣٨١٧:٥٢:٢٩١٨:١٠:٢٠٢٣:٤٤:٠٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٦:٢٠١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٣:٢١١٨:١١:١٠٢٣:٤٤:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٥٩٢٣:٤٤:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٤:٣٨١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٤:١١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٣:٤٣١٢:٢٤:٣٦١٧:٥٥:٥٥١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٤:١٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٤:٣٤١٧:٥٦:٤٥١٨:١٤:٢٧٢٣:٤٤:١٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥١:٥٢١٢:٢٤:٣١١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:١٥٢٣:٤٤:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٠:٥٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٠٣٢٣:٤٤:١٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢٤:٢٣١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٥١٢٣:٤٤:٠٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢٤:١٨١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٣٩٢٣:٤٤:٠٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٤:١٣١٨:٠٠:٥٣١٨:١٨:٢٦٢٣:٤٤:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٤٦:٥٧١٢:٢٤:٠٦١٨:٠١:٤١١٨:١٩:١٣٢٣:٤٣:٥٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٥:٥٥١٢:٢٤:٠٠١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٠٠٢٣:٤٣:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٤:٥٣١٢:٢٣:٥٢١٨:٠٣:١٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٤٣:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٣:٤٩١٢:٢٣:٤٤١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٣٢٢٣:٤٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٨:٥٥١٢:٢١:٣٣١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٣:٠٠٢٣:٣٩:٥٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢١:٥٠١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٣:٥٣٢٣:٤٠:١٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:٠٨:١٢١٢:٢٢:٠٦١٧:٣٦:١٧١٧:٥٤:٤٥٢٣:٤٠:٣٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٧:٤٩١٢:٢٢:٢١١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٣٨٢٣:٤٠:٥٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٥٠٧:٠٧:٢٣١٢:٢٢:٣٦١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٤١:١١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٦:٥٦١٢:٢٢:٥٠١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:٢٤٢٣:٤١:٢٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٦:٢٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:١٧٢٣:٤١:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٥:٥٨١٢:٢٣:١٥١٧:٤٠:٥١١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٢:٠٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢٣:٢٦١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٠٢٢٣:٤٢:١٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٢٣:٣٧١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٢:٢٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٤:١٨١٢:٢٣:٤٧١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٢:٤١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٣:٤١١٢:٢٣:٥٥١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٢:٥٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٣:٠٤١٢:٢٤:٠٣١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٤٣:٠٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٢٤١٢:٢٤:١١١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٣:١٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠١:٤٤١٢:٢٤:١٧١٧:٤٧:١٢١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٣:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠١:٠١١٢:٢٤:٢٣١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٤:٢٧١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:٥٨٢٣:٤٣:٤١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٩:٣٣١٢:٢٤:٣١١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٤٩٢٣:٤٣:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٦:٥٨:٤٧١٢:٢٤:٣٤١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٨:٣٩٢٣:٤٣:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٦:٥٧:٥٩١٢:٢٤:٣٧١٧:٥١:٣٧١٨:٠٩:٣٠٢٣:٤٣:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٧:١٠١٢:٢٤:٣٨١٧:٥٢:٢٩١٨:١٠:٢٠٢٣:٤٤:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٦:٢٠١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٣:٢١١٨:١١:١٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٥٩٢٣:٤٤:٠٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٤:٣٨١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٤:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٣:٤٣١٢:٢٤:٣٦١٧:٥٥:٥٥١٨:١٣:٣٨٢٣:٤٤:١٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٤:٣٤١٧:٥٦:٤٥١٨:١٤:٢٧٢٣:٤٤:١٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥١:٥٢١٢:٢٤:٣١١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:١٥٢٣:٤٤:١١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٠:٥٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٠٣٢٣:٤٤:١٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢٤:٢٣١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٥١٢٣:٤٤:٠٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢٤:١٨١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٣٩٢٣:٤٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغملک

باغمَلِک از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان است، این شهر مرکز شهرستان باغملک است.

شهر باغملک در ویکیپدیا

شهر باغملک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغملک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغملک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغملک بر روی نقشه

شهر باغملک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغملک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغملک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغملک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغملک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغملک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغملک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغملک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغملک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغملک
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باغملک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغملک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغملک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغملک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق باغملک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغملک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو