جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باغملک

باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز باغملک


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغملک (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر باغملک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر باغملک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغملک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سنگا
دلم می خواهد چنان زندگی كنم كه وجود خدا را تنها در سودی كه به دیگران می رسانم، احساس نمایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغملک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغملک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باغملک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغملک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٣:٢٢١٣:١٠:٤٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:١٢١٣:١٠:٢٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٠٣١٣:١٠:١٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٠:٠٠١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٦:٣٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١١٠٠:٢٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٥:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:١٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٨:١٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٤:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٤:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٣:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٧:٣١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٣:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٧:١٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٢:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٢:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٩:١٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢١:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢١:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:١١١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغملک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر باغملک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر باغملک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر باغملک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر باغملک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٠:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٠:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٠:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٠:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٠:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٠:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٨:١٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٠:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٨:٢١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٠:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٠:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:٤٠٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٠:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٠١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٠:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:١٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢١:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢١:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢١:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢١:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٥:٠١١٣:١٠:١٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:١١٠٠:٢١:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢١:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٥:٠٧١٣:١٠:٤٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٢:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:١٢١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٢:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٥:١٨١٣:١١:١٣٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:١١:٢٦٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٥:٣٤١٣:١١:٣٩٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٢٣:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:١١:٥٣٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٥١٠٠:٢٣:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٢:٠٦٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر باغملک شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر باغملک شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغملک

باغمَلِک از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان است، این شهر مرکز شهرستان باغملک است.

شهر باغملک در ویکیپدیا

شهر باغملک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغملک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغملک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغملک بر روی نقشه

شهر باغملک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغملک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغملک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغملک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باغملک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغملک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغملک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغملک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغملک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغملک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغملک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغملک
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغملک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغملک
افق شرعی امروز فردا باغملک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغملک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو