جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باغملک

باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز باغملک


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٦

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باغملک (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر باغملک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باغملک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغملک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
قلب احمق در دهان اوست و زبان خردمند در قلب اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باغملک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باغملک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باغملک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باغملک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغملک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٧:٣١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٢:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٢:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢١:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٢١:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠١٠٠:٢١:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٦:٠١١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢١:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:١٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢١:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢١:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٣:١٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٦:٥١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغملک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باغملک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باغملک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر باغملک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باغملک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٨:٥٢١١:٥٤:٤٨١٧:٣٠:١٩١٧:٤٧:٥٣٢٣:١٤:٥٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٩:٣٧١١:٥٤:٤٠١٧:٢٩:١٧١٧:٤٦:٥٣٢٣:١٤:٤٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٠:٢٣١١:٥٤:٣٢١٧:٢٨:١٧١٧:٤٥:٥٤٢٣:١٤:٣٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٠٩١١:٥٤:٢٦١٧:٢٧:١٧١٧:٤٤:٥٦٢٣:١٤:٢٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:٥٦١١:٥٤:٢٠١٧:٢٦:١٩١٧:٤٤:٠٠٢٣:١٤:١٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٢:٤٣١١:٥٤:١٤١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٣:٠٤٢٣:١٤:١٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:٣٠١١:٥٤:١٠١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٢:١٠٢٣:١٤:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:١٨١١:٥٤:٠٦١٧:٢٣:٣١١٧:٤١:١٧٢٣:١٣:٥٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٠٦١١:٥٤:٠٣١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٠:٢٥٢٣:١٣:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٤:٠١١٧:٢١:٤٤١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٣:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٤٤١١:٥٤:٠٠١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٨:٤٥٢٣:١٣:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٣٣١١:٥٣:٥٩١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٧:٥٧٢٣:١٣:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٣:٥٩١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:١٠٢٣:١٣:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٩:١٢١١:٥٤:٠٠١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٢٤٢٣:١٣:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٠:٠٢١١:٥٤:٠٢١٧:١٧:٤٠١٧:٣٥:٤٠٢٣:١٣:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٠:٥٢١١:٥٤:٠٥١٧:١٦:٥٦١٧:٣٤:٥٨٢٣:١٣:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣١:٤٣١١:٥٤:٠٨١٧:١٦:١٢١٧:٣٤:١٦٢٣:١٣:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٤:١٢١٧:١٥:٣٠١٧:٣٣:٣٧٢٣:١٣:٣١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٣:٢٥١١:٥٤:١٧١٧:١٤:٥٠١٧:٣٢:٥٨٢٣:١٣:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٤:١٦١١:٥٤:٢٣١٧:١٤:١١١٧:٣٢:٢١٢٣:١٣:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٥:٠٨١١:٥٤:٣٠١٧:١٣:٣٣١٧:٣١:٤٦٢٣:١٣:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٥٩١١:٥٤:٣٨١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:١٢٢٣:١٣:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٦:٥١١١:٥٤:٤٦١٧:١٢:٢٣١٧:٣٠:٤٠٢٣:١٣:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٤:٥٦١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٠٩٢٣:١٣:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٨:٣٥١١:٥٥:٠٦١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٤٠٢٣:١٤:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٩:٢٧١١:٥٥:١٧١٧:١٠:٤٩١٧:٢٩:١٢٢٣:١٤:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٠:٢٠١١:٥٥:٢٩١٧:١٠:٢١١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٤:١٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤١:١٢١١:٥٥:٤٢١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٤:٢٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:٠٤١١:٥٥:٥٥١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٧:٥٩٢٣:١٤:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٢:٥٦١١:٥٦:١٠١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باغملک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک شهر باغملک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باغملک شهر باغملک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باغملک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باغملک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باغملک

باغمَلِک از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان است، این شهر مرکز شهرستان باغملک است.

شهر باغملک در ویکیپدیا

شهر باغملک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باغملک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باغملک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باغملک بر روی نقشه

شهر باغملک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باغملک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باغملک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باغملک
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر باغملک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باغملک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باغملک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باغملک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغملک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغملک
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغملک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغملک
زمان پخش اذان زنده به افق باغملک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغملک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغملک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغملک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باغملک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو