جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغستان

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز باغستان

اذان صبح: ٠٥:١١:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغستان (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای باغستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای باغستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

گابریل گارسیا ماركز
انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد كه ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغستان

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٨:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٦٠٠:١٧:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١١٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٣٠٠٠:١٦:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٥٣١٢:٥٦:٣١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٣٨٠٠:١٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٦:١٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:١٢٠٠:١٥:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٢١٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:١٣١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٤:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٤:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٥:٠٩١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٦٠٠:١٣:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٥:٠١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٥١٠٠:١٣:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٤:٥٤١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٣:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:٢١١٢:٥٤:٤٧١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٤:٤١١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٣:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١٤٠٠:١٢:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥١٠٠:١٢:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢٧٠٠:١٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٤:٢١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٢:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٤:١٨١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:١٧١٢:٥٤:١٥١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١٦٠٠:١١:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٤:١٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٥٣٠٠:١١:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٤:١١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢٩٠٠:١١:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٢٣١٢:٥٤:١٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٦٠٠:١١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغستان

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای باغستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای باغستان

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای باغستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای باغستان

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای باغستان روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای باغستان روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای باغستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای باغستان

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٤:٥٨١٨:٠٩:٣٧١٨:٢٦:٠٧٢٣:٥٦:٣٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٣٠٦:٥٩:٣٧١٣:٠٤:٤٠١٩:١٠:٠٨١٩:٢٦:٣٨٠٠:٢٦:١٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٢٠٦:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٢٢١٩:١٠:٣٨١٩:٢٧:٠٩٠٠:٢٥:٥٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٢٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٠٤١٩:١١:٠٩١٩:٢٧:٤٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥١٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٣:٤٦١٩:١١:٣٩١٩:٢٨:١١٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٩٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٣:٢٨١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٤٢٠٠:٢٤:٤٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٤:٠٣١٣:٠٣:٠٩١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:١٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٢:٥٧١٣:٠٢:٥١١٩:١٣:١٠١٩:٢٩:٤٤٠٠:٢٤:٠٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥١:٥٠١٣:٠٢:٣٣١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٥٠٠:٢٣:٤٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٤٤١٣:٠٢:١٥١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٤٦٠٠:٢٣:٢٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠١:٥٧١٩:١٤:٤١١٩:٣١:١٦٠٠:٢٣:٠٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠١:٣٩١٩:١٥:١١١٩:٣١:٤٨٠٠:٢٢:٤٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٥٠٦:٤٧:٢٦١٣:٠١:٢١١٩:١٥:٤١١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٢:٢٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٤٦:٢١١٣:٠١:٠٤١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢٢:٠١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٤٥:١٥١٣:٠٠:٤٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٢١٠٠:٢١:٤٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٤٤:١٠١٣:٠٠:٢٩١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥٣٠٠:٢١:١٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٣:٠٦١٣:٠٠:١٢١٩:١٧:٤٣١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢٠:٥٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٢:٠٢١٢:٥٩:٥٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٠:٣٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٠:٥٨١٢:٥٩:٣٨١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢٠:١٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٩٠٦:٣٩:٥٤١٢:٥٩:٢٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٠٠٠٠:١٩:٥٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٩:٠٦١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٩:٣٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:٤٩١٢:٥٨:٥٠١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٩:١٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٨:٥٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٨:١٩١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:١٠٠٠:١٨:٣٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٨:١٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٦٠٠:١٧:٥٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٧:٣٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٧:١٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١١٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٦:٥٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٣٠٠٠:١٦:٤١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای باغستان روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای باغستان روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغستان

روستای باغستان بر روی نقشه

روستای باغستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغستان
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغستان
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ باغستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغستان
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ باغستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو